Hopp til innhold

Politiet håper større distrikter skal gi løft mot arbeidskriminalitet

Riksrevisjonen mener politiet bruker «uforklarlig lang tid» på å etterforske arbeidsmiljøkriminalitet. Politidirektoratet innrømmer at saksbehandlingstiden er for lang, men påpeker at situasjonen har vært verre tidligere.

Per-Kristian Foss

KRITISK: Riksrevisor Per-Kristian Foss mener politiet bruker altfor lang tid på å etterforske saker som gjelder arbeidsmiljøkriminalitet.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Riksrevisjonen la tirsdag frem to rapporter, der norske myndigheters arbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping fikk knallhard kritikk.

Riksrevisor Per-Kristian Foss langet også ut mot for dårlig og for treg etterforskning av slike saker fra politiets side. Foss sa til NRK at han ikke tror politiet har for lite ressurser, men at det er snakk om et «organisasjonsproblem og et holdningsproblem».

– Riksadvokaten har sagt at dette (etterforskningen, journ.anm.) burde skje rask. Da mener vi det er kritikkverdig at det går så lang tid. Det kan gå uker og måneder før avhør gjennomføres, sier Foss.

– For stor ulikhet

NRK ba tirsdag politidirektør Odd Reidar Humlegård, eventuelt «annen relevant adressat», om å svare på kritikken fra Riksrevisjonen.

I en e-post til NRK, signert kommunikasjonsrådgiver Wemunn Strand Aabø, heter det at Politidirektoratet mener at saksbehandlingstiden når det gjelder arbeidslivskriminalitet er for lang. Noe av grunnen, mener Politidirektoratet, er for store forskjeller mellom de ulike politidistriktene.

– I dag er det for store ulikheter mellom politidistriktene både på kvalitet og kapasitet innenfor etterforskning. Slik skal det ikke være i fremtiden, heter det i e-posten.

I en tidligere versjon av denne saken het det det at Aabø svarte på kritikken fra Riksrevisjonen. Det riktige er at svarene i denne saken er hentet fra en pressemelding publisert på politi.no. Pressemeldingen er skrevet av seksjonssjef Astrid Borge. Dette var ikke kjent for journalisten da saken ble publisert.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård på presseseminar

LOVER BOT OG BEDRING: Politidirektoratet, her ved politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Satser på politireform

Fra 1. januar i år ble Norges 27 politidistrikt formelt redusert til 12. I praksis er det likevel snakk om en overgangsperiode, og Politidirektoratet har tidligere sagt at man for eksempel håper at alle de nye operasjonssentralene tidligst er operative i løpet av 2018.

– Gjennom etterforskningsløftet skal etterforskningsfeltet styrkes. Dette er en viktig del av nærpolitireformen, heter det i pressemeldingen. Politidirektoratet viser med det til et argument Politidirektoratet har brukt flere ganger tidligere:

At mer «robuste» politidistrikt skal gi mer større og bedre etterforskningsmiljøer.

– Alvorlige saker må gis forrang

Riksrevisjonens undersøkelser viser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2015 var på 237 dager, noe riksrevisor Per-Kristian Foss tirsdag omtalte som «uforklarlig lang tid». Foss pekte særlig på at Riksadvokaten har gitt signaler om at slike saker skal prioriteres.

Politidirektoratet påpeker på sin side at rapporten viser at utviklingen går i riktig retning, og at etterforskningstiden er den korteste de siste fem år.

Politidirektoratet påpeker også at politiet av og til er nødt til å prioritere saker med en høyere strafferamme enn arbeidsmiljøkriminalitet.

– Saker som omhandler arbeidsmiljøkriminalitet kan være komplekse og tidkrevende å etterforske. Derfor kan krevende enkeltsaker bidra til store utslag på statistikken.

– I tillegg må det fortsatt være slik at politiet prioriterer sakene ut fra alvorlighetsgrad, og at der hvor man ikke har kapasitet til å ta alle sakene må de mest alvorlige gis forrang, heter det i pressemeldingen.

Byggeplass

SVART ARBEID: KS har tidligere pekt på store utfordringer med svart arbeid innen bygg – og anleggsbransjen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

AKTUELT NÅ