Hopp til innhold

Politidirektøren anbefaler seks politidistrikt

Odd Reidar Humlegård vil kutte antall politidistrikt fra dagens 27 til 6. – Det kan høres radikalt ut, medgir politidirektøren.

Odd Reidar Humlegård

VIL KUTTE ANTALL DISTRIKT: – Hovedmålsettingen er et mer tilstedeværende politi, med mer fokus på mennesker enn bygninger, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård på pressekonferansen

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Jeg anbefaler at vi jobber videre med en modell med seks politidistrikt, sa Humlegård på mandagens pressekonferanse.

Fremtidig politiorganisering

Slik ser politidirektøren for seg en framtidig politiorganisering.

Foto: Politianalysen (NOU 2013:9)

I dag er det 27 politidistrikt i Norge.

– Det som kan fremstå som en meget radikal og omfattende omstilling, har i stor grad støtte lokalt, argumenterte Humlegård.

Politidirektøren la mandag fram politidirektoratets høringssvar om politianalysen. Analysen ble utarbeidet på bakgrunn av 22. juli-kommisjonens krasse kritikk mot politiet. Politidistriktene og særorganene har tidligere sendt sine høringssvar til Politidirektoratet.

– Vi må ha et politi som er mer tilgjengelig når hendelsene skjer, sa Humlegård.

– Ved å lage mer robuste politidistrikt, kan man få bedre politikompetanse på bakken der folk bor. Får vi seks politimestre, er det også mulig for dem å sitte i en nasjonal ledergruppe, forklarte politidirektøren.

Antall tjenestesteder går ned fra 354 til 210 i modellen direktoratet ønsker.

Det er den nye regjeringen som må lande den nye organiseringen av politiet.

Les hele høringssvaret fra Politidirektoratet her

– Små tjenestesteder må slås sammen

Odd Reidar Humlegård satt selv i analyseutvalget nedsatt av Justis – og beredskapsdepartementet, og har tidligere uttalt at han sluttet seg til alle anbefalingene i rapporten.

– Vi ønsker at mange av de minste tjenestestedene slås sammen. Per i dag smører vi politiressursene for tynt utover brødskiva, og smaken av politi blir for liten, illustrerte Humlegård.

På spørsmål fra NRK svarte Humlegård dette om det ikke mange steder blir langt for folk å reise for å få kontakt med politiet.

– Det blir ikke veldig langt for folk å kjøre, men vi sier at man noen steder må kjøre lengre til de tjenestene som ikke haster, som pass, våpensøknad og så videre.

– Til gjengjeld skal politiet være mer tilstedeværende og mer tilgjengelig enn det det er i dag. Vi har korte åpningstider på lensmannskontorene og politistasjonene. Vi trenger et mer utadrettet politi, mer rullende politi. Det skal vi få til med denne løsningen.

– Stor forskjell i ressursene

Han mener det er et for stort spenn mellom de store etterforskningsmiljøene og ressursene lokalt.

– Vi vil med dette styrke politiets kompetanse innen cyberkriminalitet. Vi har altfor svak kompetanse og kvalitet innen dette.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Færre politidistrikter

NETT-TV: – Noen steder blir det lengre å reise for ting som ikke haster, sier Odd Reidar Humlegård. Se intervjuet med politidirektøren etter pressekonferansen her.

Politimesterne landet rundt har vært delt i spørsmålet rundt utvalgets tre modeller, men flertallet har ønsket færre distrikt.

  • Fylkesmodellen (18 distrikt)
  • Mellommodellen (10 distrikt)
  • Regionsmodellen (6 distrikt)

– Politimesterne anbefaler i det aller vesentligste mellom seks og ti politidistrikt. Det som kan fremstå som en meget radikal og omfattende omstilling, har i stor grad støtte lokalt, sa Humlegård.

Han snakket også om at flere land har vært gjennom en slik omstillingsprosess før Norge.

– Politiet skal være til stede i distriktet selv om de holder hus i en bygning 20 minutter unna, sa politidirektøren.

– Hvordan skal man unngå at det blir altfor høye kostnader ved en slik omlegging?

– Det har vi regnet på, og vi mener vi skal få mer politi for pengene ved å jobbe på denne måten. Med så mange politidistrikt vi har i dag er det for mange som gjør det samme, og vi bruker unødvendig mye ressurser på organisasjon og støttefunksjoner, svarer Humlegård.

Følger politianalysen

Politianalysen kom med en dyster beskrivelse av situasjonen for politiet i Norge da rapporten ble lagt fram tidligere i år.

I rapporten foreslår analyseutvalget å redusere antall politidistrikter fra dagens 27 til 6.

– Vi ønsker at politiet skal være ute og rulle der folk bor. Bruke mindre tid på å holde åpningstiden på et kontor oppe fra 09 til 15, sa Humlegård.

– Hovedmålsettingen er et mer tilstedeværende politi, med mer fokus på mennesker enn bygninger, sa Humlegård.

Kvalitetsreform

Samtidig skal en «kvalitetsreform» gi et etterlengtet løft til et politi justisminister Grete Faremo slo fast at ikke var «strukturert og organisert for å møte alvorlig kriminalitet».

– Dette er et svært viktig arbeid for oss, sa Humlegård.

AKTUELT NÅ