Hopp til innhold

Riksrevisjonen om arbeidsmiljøkriminalitet: – Politiet har et holdningsproblem

Myndighetenes bekjempelse av sosial dumping og annen arbeidsmiljøkriminalitet er for lite avskrekkende, slår Riksrevisjonen fast. Dårlig kvalitet i politiets etterforskning er en av faktorene.

Kran og byggeplass

BLIR LIGGENDE: Politiets behandling av anmeldte saker som gjaldt arbeidslivkriminalitet tok i 2015 i gjennomsnitt 237 dager.

Foto: Kim Nystøl / NRK

Det kommer frem etter at Riksrevisjonen har undersøkt myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser og innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet. Disse ble overlevert Stortinget i dag.

– Disse temaene er høyt prioritert av Stortinget, fordi det henger sammen med det nye arbeidslivet. Her har vi fått nye utfordringer, for å si det forsiktig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Politiet for dårlige

Per-Kristian Foss

Riksrevisor Per-Kristian Foss er ikke imponert over myndighetenes arbeid mot arbeidsmiljø-kriminalitet.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

En av Riksrevisjonens hovedfunn er at politiets etterforskning i slike saker «uforklarlig lang tid», og at kvaliteten på etterforskningen er for dårlig.

– Riksadvokaten har sagt at dette burde skje rask. Da mener vi det er kritikkverdig at det går så lang tid. Det kan gå uker og måneder før avhør gjennomføres, sier riksrevisor Foss.

– Det er åpenbart at politiet ikke etterfølger Riksadvokatens instrukser på dette området, legger Foss senere til.

Arbeidstilsynet, skatteetaten, NAV og politiet har forbedret samarbeidet, men politiets innsats er varierende og flere steder ganske begrenset, ifølge Riksrevisjonen

Politiets behandling av anmeldte saker som gjaldt arbeidslivkriminalitet tok i 2015 i gjennomsnitt 237 dager, og mange saker har ubegrunnet opphold. Dette betyr at de har blitt liggende lenge uten at nye etteforskningsskritt tas.

– Mer og bedre samarbeid mellom etatene forventes å resultere i flere anmeldelser, og det svekker effekten om politiet har for dårlig etterforskning og bruker for lang tid, understreker Foss, som tror det kan være snakk om et holdningsproblem i politiet.

– Jeg tror at det både er et holdningsproblem og et organisasjonsproblem. Politiet er tilført utrolig mye ressurser de senere årene, og det er bedt om å prioritere dette. Likevel gjøres det ikke, sier Foss til NRK.

Kan utkonkurrere lovlige virksomheter

Bakgrunnen rapportene er utvidelsen av EU og Schengen-samarbeidet, som har gitt sterk økning i antall arbeidstakere som tilbyr tjenester i Norge.

Dette har også ført til stadig grovere arbeidslivskriminalitet – et problem som Stortinget har pålagt norske myndigheter å motarbeide mer, skriver Riksrevisjonen i sin pressemelding.

Her beskrives sosial dumping som en av hovedutfordringene i arbeidslivet. Riksrevisjonen mener at vi på grunn av dette risikerer å få en dårligere standard for arbeidsmiljø i Norge, der kriminelle aktører også kan utkonkurrere lovlig drevne virksomheter.

Få anmeldelser

Riksrevisjonen er også kritiske til Arbeidstilsynet, og konstaterer at tilsyn mot sosial dumping ofte gjennomføres som enkle kontroller av identitetskort og arbeidsavtale, mens lønnsforhold kontrolleres sjeldnere.

– Det er fare for at tilsynene ikke blir grundige nok til å avdekke kriminelle forhold. Det er kritikkverdig at Arbeidstilsynet ikke har god nok kompetanse i å bekjempe dette, sier riksrevisor Foss.

Av nær 18.000 tilsyn i 2015 førte 65 prosent til reaksjoner, i all hovedsak pålegg. Overtredelsesgebyr og anmeldelse ble lite brukt, og der det ble pålagt stans av virksomhet som et pressmiddel, var det ofte ingen oppfølging av sakene.

– Reaksjonsmulighetene må utnyttes bedre. Milde reaksjoner og lite oppfølging svekker den avskrekkende effekten og respekten for Arbeidstilsynet som myndighet, påpeker Foss.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger