Tretti prosent av omsetningen i byggebransjen er svart

Norsk bygg- og anleggsbransje omsetter for mellom 130 og 140 milliarder i svarte penger.

Byggebransjen

Skatteetaten varsler krig mot arbeidskriminaliteten i byggenæringen. Arkivfoto.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Hans Christian Holte, skattedirektør

Skattedirektør Hans Christian Holte lover kamp mot svarte penger i bygg- og anleggsbransjen.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

– De seriøse aktørene ber om hjelp til å rydde opp. De opplever at de blir presset ut av dette markedet.

Det sa skattedirektør Hans Christian Holte da kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i dag fikk overlevert en rapport om tiltak som skal bekjempe det som omtales som mafialignende tilstander i byggenæringen:

Fiktive fakturaer, falske identiteter, sosial dumping, hvitvasking og skatteunndragelse.

Nå lover Skatteetaten krig mot arbeidskriminaliteten i byggenæringen

– Det skal bli vanskeligere å unndra fra fellesskapet. Vi skal ta flere bakmenn, mer penger skal innfordres fra kriminell virksomhet, vi skal være til stede på byggeplassene, medspillerne skal mobiliseres, og kunnskap skal bygges og sikre at vi får en bedre innsats framover, sier Holte.

– Kriminelle underleverandører

Skattedirektøren mener det er at typisk for bransjen at alt ser lovlig ut på overflaten, fordi et oppdrag ofte blir bestilt av en godkjent og seriøs aktør på markedet.

– Men så er det at denne seriøse aktøren benytter seg av snekkere, malere murere, elektrikere og rørleggere. Nedover i disse kjedene finnes det kriminelle underleverandører som utsteder falske fakturaer, sa Holte.

Han mener legitimiteten til byggebransjen rammes av såkalte svarte aktører.

Vil fornye Folkeregisteret

Da kommunalministeren i dag fikk overlevert Kripos-rapporten om arbeidskriminalitet, presenterte skattedirektøren en rekke tiltak i kampen mot useriøse og kriminelle aktører.

Et av dem er å styrke samarbeidet mellom offentlige etater.

Lime-saken viser hvor effektfullt det er når vi samler offentlige etater om konkrete aksjoner, sa Holte.

Han vil også heve kvaliteten på identitetskontrollen.

– Bruk av falske identiteter er en forutsetning for å lykkes med storstilt arbeidsmarkeds kriminalitet .Vi ønsker en fornyelse av folkeregisteret framover, sa Holte.

– Må ikke få spre seg

Høyres Hårek Elvenes, som er medlem av justiskomitéen, mener rapporten som ble lagt frem torsdag viser hvor sammenvevd ulike typer arbeidslivskriminalitet er, og at den er et godt påskudd for en mer spisset felles satsing mellom de involverte etatene.

– Godt etterretnings- og analyse arbeid er generelt viktig for å bekjempe kriminalitet. Det har vi sett gir resultater i Oslo gir i kampen mot annen kriminalitet. Det bør opprettes et felles analysesenter bestående av politiet av kontrolletatene som daglig fanger situasjonen, sier Elvenes til NRK.

Politidistriktene er etter hans syn for små og sårbare til å håndtere avansert kriminalitet som dette.

– Det er meget alvorlig at malerbransjen i Oslo nærmest er overtatt av albanske kriminelle. Det må ikke få lov til å spre seg til andre bransjer, advarer han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger