Hopp til innhold

Politiet får fortsatt ransake huset til Hagen

Tingretten har gitt politiet tillatelse til å fortsette ransakingen av Tom Hagens enebolig. Forsvarer Svein Holden sier de vurderer å anke avgjørelsen.

Hagen-saken

SLORAVEIEN 4: Tom Hagens forsvarer Svein Holden mener politiet ikke har rett til såkalt tredjemannsransaking av huset, og brakte saken for retten.

Foto: Cicilie S. Andersen

Politiet har sagt at det er nødvendig å gjøre undersøkelser i huset, siden det mest sannsynlig er åstedet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen. En såkalt tredjemannsransaking.

En tredjemannsransaking er en ransaking på et sted som tilhører noen andre enn den mistenkte eller siktede i en straffesak. Politiet fikk ikke lagmannsretten med på at det er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen, men han er fortsatt drapssiktet.

Tingretten legger til grunn at det er hjemmelsadgang til ransaking i Tom Hagens bolig og steder han disponerer, selv om mistankegrunnlaget mot ham ikke er så sterkt at det kan konstateres skjellig grunn.

«For øvrig anser retten det klart at det er skjellig grunn til mistanke om at et drap kan ha skjedd og at handling kan ha foregått der, d.v.s. i Hagens bolig. Retten vurderer det slik at både fornærmedes bopel og fritidsboligen er steder hvor det er overvekt av sannsynlighet for å kunne finne bevis som har betydning for oppklaring av saken», skriver de i kjennelsen.

Vurderer anke

Svein Holden kommenterte tingrettsavgjørelsen som sier at politiet kan fortsette ransakingen av Tom Hagens bolig i Sloraveien.

VURDERER ANKE: Svein Holden kommenterte tingrettsavgjørelsen som sier at politiet kan fortsette ransakingen av Tom Hagens bolig i Sloraveien.

Foto: NRK

– Det er ikke til på legge skul på at jeg er overrasket over resultatet. Vår oppfatning har hele tiden vært at dette ikke er i overensstemmelse med straffeprosessloven. Vi vil naturligvis måtte vurdere å anke, sier forsvarer Svein Holden til NRK.

Han sier de vil bruke tid på å lese kjennelsen grundig. Han regner med å ta en prat med Tom Hagen i løpet av kvelden.

Holden sier de ikke er uenig med politiet i at det har skjedd en straffbar handling i Sloraveien 4, men at de er uenig i grunnlaget for politiets adgang til å kunne ransake.

– Umiddelbart synes jeg det er pussig at politiet skal ha adgang til å ransake i ukevis mot en siktet persons hjem uten å ha skjellig grunn til mistanke, sier Holden.

Han har tidligere kalt politiets begrunnelse for en omgåelse, og et påskudd til å etterforske Tom Hagen.

Politiet har i lang tid jobbet både i boligen i Sloraveien 4 og senere også på hytta på Kvitfjell.

Holden: – Jeg synes det skurrer litt

«Retten legger til grunn at de ransakinger og undersøkelser som nå foretas, har en annen karakter og intensitet enn de ransakinger som er utført tidligere, og slik sett er det ikke avgjørende politiet har fått tilgang til boligen tidligere», skriver tingretten.

– Det er blant annet her jeg synes det skurrer litt. Her tenker jeg intensiteten er større nettopp fordi politiet går rett mot Tom Hagen og ikke mot en ubestemt søken etter bevis.

Holden påpeker at politiet har hatt full tilgang til boligen i seks uker etter forsvinningen, og de gangene de har ønsket i etterkant, til å gjøre undersøkelser.

Han mener derfor det er lite trolig de vil finne noe nytt nå.

Flere juseksperter som NRK har snakket med har stilt spørsmål ved om politiet har retten på sin side. Torsdag fikk altså politiet medhold.

Når det gjelder ransakingen av Hagens fritidseiendom, er de undersøkelsene ferdig, og stilt til Hagens disposisjon.

Holden sier dette er viktig for Hagen.

– Vi skal ikke overdramatisere dette på noe vis. Nå har han fått hytta tilbake, og han kan være der i kjente og kjære omgivelser. Det vil hjelpe mye for ham. Han er på ingen måte urolig for at politiet skal finne noe som peker mot ham. Snarere tvert imot, sier Holden.

Retten understreker at etterforskningen dreier seg om «en svært alvorlig forbrytelse, mest sannsynlig et drap, alternativt en bortføring».

«Dette tilsier i utgangspunktet at berørte må tåle betydelige inngrep før disse kan vurderes som uforholdsmessige. At en slik gjennomgang av boligen medfører en stor tilleggsbelastning for Tom Hagen – i tillegg til øvrige belastninger som han har vært utsatt for – er ikke tvilsomt», skriver tingretten.

Politiet mener huset er åsted

Påtaleleder Haris Hrenovica

FIKK MEDHOLD: Politiadvokat Haris Hrenovica.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

I en pressemelding etter rettsavgjørelsen gjentar politiet omtalen av boligen som et åsted.

– Nå er spørsmålet behandlet, og vi konstaterer at domstolen er enig med påtalemyndigheten i at vilkårene for ransaking, som besluttet av påtalemyndigheten 8. mai, er oppfylt», sier politiadvokat Haris Hrenovica.

Politiet mener det er viktig å understreke at en tredjemannsransakingen i dette tilfellet gjøres på åstedet for en alvorlig straffbar handling. Undersøkelsene er ledd i etterforskingen av hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

– Formålet med etterforskningen er å bringe klarhet i hva som har skjedd, hvordan, hvem som står bak, og hva som er motivet. Politiet søker etter bevis både for og imot enkeltpersoners skyld, og i en bred og objektiv etterforskning er en viktig oppgave for politiet også å ivareta fornærmedes rettsvern, sier politiadvokat Hrenovica.

«Det stedet som fremstår som åstedet for en straffbar handling, fornærmedes bolig, og hennes øvrige tilholdssteder er i den sammenheng relevante steder å søke etter bevis som kan gi svar på disse spørsmålene,» skriver politiet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ