Hopp til innhold

Mener politiets beviser er for svake – Tom Hagen kan gå fri

OSLO TINGRETT (NRK): Tom Hagen kan bli løslatt før helgen, tror forsvarer Svein Holden. Fra cellen i fengselet har milliardæren sagt at han ikke frykter etterforskningen, siden han vet at han er uskyldig.

Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen

EKTEPAR: Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen.

Foto: Privat/Scanpix

– Han sa at han ikke var veldig bekymret for hvordan saken mot ham kommer til å ende. «Jeg er uskyldig, så politiet kommer ikke til å finne noen bevis mot meg. Men hva skjer når de finner ut at jeg er uskyldig. Betyr det at politiet har brukt så mye tid på meg, at de ikke er i stand til å oppklare saken, og finne Anne-Elisabeth?», sa Hagen ifølge Holden onsdag kveld.

Torsdag behandlet Eidsivating lagmannsrett anken etter at Tom Hagen ble varetektsfengslet for fire uker.

Han er besluttet løslatt, men blir sittende i varetekt inntil Høyesterett har behandlet saken.

– Jeg er vel egentlig ikke veldig overrasket. Da jeg så dette, var det svært tynt, sier Hagens forsvarer Svein Holden, som møtte pressen utenfor Oslo tingrett torsdag ettermiddag.

Svein Holden

FORSVARER: Svein Holden var bistandsadvokat for Tom Hagen inntil 70-åringen ble siktet. Nå er han forsvarer for milliardæren.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Kjennelsen fra lagmannsretten får oppsettende virkning siden politiet har anket den til Høyesterett. Det betyr at Hagen blir sittende i varetekt inntil Høyesterett har behandlet saken.

Hagen ble i forrige uke siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. I samtaler med Holden har han uttrykt bekymring for at politiet hadde sløst bort tid og ressurser på å etterforske han.

– Han har ikke skjønt hvorfor han er pågrepet, sier Holden.

Han mener at pågripelsen av Hagen har vært en katastrofe for Hagen og familien. Forsvareren sier at han er betenkt over at politiet valgte å gå til pågripelse av 70-åringen.

– Jeg synes ikke politiet oppfylte sin plikt etter straffeprosessloven da de pågrep ham på den måten de gjorde. Og det er klart å bli kastet på glattcelle og bli fratatt belte og sitte der for en 70 år gammel mann. Det har vært en tøff uke for Tom Hagen, sier Holden.

Ifølge forsvareren har Hagen vært inne til ytterligere avhør etter pågripelsen i forrige uke.

Holden sier at klienten hans vil samarbeide med politiet fremover, og at Holden og Hagen skal jobbe hardt i tiden som kommer.

– Vi skal jobbe mye med saken i tiden som kommer, og forhåpentligvis gi politiet gode innspill, sier Holden.

Høyesterett skal ikke vurdere bevisene

Holden sier Høyesterett kun kan behandle generell lovtolking og lagmannsrettens saksbehandling.

– Jeg mener lagretten ikke har trådt feil på disse områdene, og derfor forventer jeg at han blir løslatt, sier Holden.

Nå er det kun en saksbehandlingsfeil eller feil lovanvendelse som fortsatt kan fengsle Tom Hagen, ifølge tidligere dommer.

– Det er ikke uvanlig at fengslinger ankes til Høyesterett. Høyesteretts kompetanse er veldig begrenset, man kan kun prøve mulige saksbehandlingsfeil begått av lagmannsretten eller at lagmannsretten har tolket lovbestemmelser uriktig. Vurderingen av sannsynligheten for siktelsen kan Høyesterett ikke prøve, forklarer Jens Skoghøy.

Jens Edvind A. Skoghøy Prof.dr.juris

PROFESSOR: Jens Skoghøy er tidligere høyesrettsdommer.

Foto: Frode Grønmo / NRK

Skoghøy har vært dommer i Høyesterett fra 1998 til 2017, og han skal tilbake som dommer i Høyesterett 1. november 2020.

Også lagdommer Rune Bård Hansen i Agder lagmannsrett sier til NRK at Høyestretts kompetanse i slike saker er begrenset.

– De kan prøve om loven er riktig anvendt på forholdet eller om det er noe feil med saksbehandlingen. Høyesterett er en domstol som ikke tar standpunkt direkte til skyldspørsmålet, sier Hansen, som også er medlem av dommernes mediegruppe.

Uenighet blant dommerne

I dagens kjennelse står det at lagmannsrettens flertall ikke finner at det foreligger skjellig grunn til mistanke for at siktede skal ha overtrådt straffeloven § 275, jf. § 15, og at han derfor skal løslates.

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen.

En av lagdommerne mente at det samlede bevisbildet gjør at det foreligger skjellig grunn til å mistenke Hagen. Lagdommeren viser til tingrettens kjennelse om varetekt i fire uker og mener tingrettens begrunnelse er dekkende for mindretallets syn.

De to lagdommerne som utgjør flertallet mener bevisene for drap ikke er gode nok:

«Etter flertallets syn underbygger flere av de bevis som påtalemyndigheten har påberopt som grunnlag for mistanken i liten grad siktelsen for drap eller medvirkning til drap. »

– Knusende kjennelse

– Lagmannsretten mener det er mindre enn femti prosent sjanse for at Hagen er skyldig. Men retten gir seg ikke der, et flertall av dommerne sier bevisene som er lagt på bordet i liten grad underbygger drapssiktelsen. Det må sies å være en knusende kjennelse for politiet, sier krimkommentator Olav Rønneberg i NRK.

Bistandsadvokaten til savnede Anne-Elisabeth Hagen sier kjennelsen kan bety at man er lenger unna en oppklaring.

– Det er et signal når lagmannsretten mener det ikke er skjellig grunn til mistanke, men likevel er det viktig å ikke glemme at det er en person som er borte, og det må være en prioritet å finne Anne-Elisabeth Hagen levende eller død, sier Gard A. Lier, bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen.

Gard A. Lier

BISTANDSADVOKAT: Gard A. Lier representerer antatt drepte.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Betyr avgjørelsen at man er lenger unna en oppklaring?

– Det kan bety at man er lenger unna en oppklaring enn det kunne se ut som for en uke siden, sier Lier.

Forrige uke ble drapssiktede Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Nedre Romerike tingrett bestemte at to uker blir i full isolasjon.

Sammen med sin forsvarer Svein Holden, anket 70-åringen avgjørelsen til Eidsivating lagmannsrett.

NRK fortalte denne uken at politiet måtte få utsatt frist for å levere sitt svar på anken. Dommeren satt først fristen til tirsdag klokken 14, men politiet ba om å utsette denne til onsdag klokken 09.00.

– Jeg tror de har fått noe å tygge på, kommenterte forsvarer Holden.

«Profesjonalitet»

Det har gått ti dager siden Tom Hagen ble pågrepet på vei til jobb. Dagen etter pågripelsen ble Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker. Nedre Romerike tingrett mente det var nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis, og at Anne-Elisabeth Hagen har blitt flyttet fra boligen.

Det ble vist til klausulerte dokumenter som «viser noe av profesjonaliteten som har vært påkrevd».

«Etter rettens syn har siktede reell mulighet til å ødelegge eller forspille bevis, for eksempel ved å fjerne eller ødelegge bevis på steder politiet ennå ikke har undersøkt, eller vil undersøke igjen, eller samordne forklaring med andre involverte», heter det.

Pågripelsen

Under pågripelsen ble Nordahl Griegs vei i Lørenskog sperret av i begge retninger med blålys, og Hagen ble stanset mens han kjørte bil. Ifølge politiet skjedde pågripelsen uten dramatikk.

Hagens bil tauet bort fra Nordahl Griegs vei på Fjellhamar

PÅGREPET PÅ ÅPEN GATE: Tom Hagen ble pågrepet da han var på vei til jobb i sin sølvgrå Ford Kuga.

Foto: Julie Magnussen / Tipser

Hagen stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han synes det er svært vanskelig å bli anklaget for noe han fastholder at han ikke har noe med, sa forsvarer Svein Holden etter pågripelsen.

Tidslinje over Anne-Elisabeth Hagens forsvinning

31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen (68) fra sitt hjem på Fjellhamar utenfor Oslo. Hagen er gift med investoren og milliardæren Tom Hagen (70). 28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet av politiet.

AKTUELT NÅ