Mener politiets beviser er for svake – Tom Hagen kan gå fri

OSLO TINGRETT (NRK): Tom Hagen kan bli løslatt før helgen, tror forsvarer Svein Holden. Fra cellen i fengselet har milliardæren sagt at han ikke frykter etterforskningen, siden han vet at han er uskyldig.

Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen

EKTEPAR: Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen.

Foto: Privat/Scanpix

– Han sa at han ikke var veldig bekymret for hvordan saken mot ham kommer til å ende. «Jeg er uskyldig, så politiet kommer ikke til å finne noen bevis mot meg. Men hva skjer når de finner ut at jeg er uskyldig. Betyr det at politiet har brukt så mye tid på meg, at de ikke er i stand til å oppklare saken, og finne Anne-Elisabeth?», sa Hagen ifølge Holden onsdag kveld.

Torsdag behandlet Eidsivating lagmannsrett anken etter at Tom Hagen ble varetektsfengslet for fire uker.

Han er besluttet løslatt, men blir sittende i varetekt inntil Høyesterett har behandlet saken.

– Jeg er vel egentlig ikke veldig overrasket. Da jeg så dette, var det svært tynt, sier Hagens forsvarer Svein Holden, som møtte pressen utenfor Oslo tingrett torsdag ettermiddag.

Svein Holden

FORSVARER: Svein Holden var bistandsadvokat for Tom Hagen inntil 70-åringen ble siktet. Nå er han forsvarer for milliardæren.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Kjennelsen fra lagmannsretten får oppsettende virkning siden politiet har anket den til Høyesterett. Det betyr at Hagen blir sittende i varetekt inntil Høyesterett har behandlet saken.

Hagen ble i forrige uke siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. I samtaler med Holden har han uttrykt bekymring for at politiet hadde sløst bort tid og ressurser på å etterforske han.

– Han har ikke skjønt hvorfor han er pågrepet, sier Holden.

Han mener at pågripelsen av Hagen har vært en katastrofe for Hagen og familien. Forsvareren sier at han er betenkt over at politiet valgte å gå til pågripelse av 70-åringen.

– Jeg synes ikke politiet oppfylte sin plikt etter straffeprosessloven da de pågrep ham på den måten de gjorde. Og det er klart å bli kastet på glattcelle og bli fratatt belte og sitte der for en 70 år gammel mann. Det har vært en tøff uke for Tom Hagen, sier Holden.

Ifølge forsvareren har Hagen vært inne til ytterligere avhør etter pågripelsen i forrige uke.

Holden sier at klienten hans vil samarbeide med politiet fremover, og at Holden og Hagen skal jobbe hardt i tiden som kommer.

– Vi skal jobbe mye med saken i tiden som kommer, og forhåpentligvis gi politiet gode innspill, sier Holden.

Høyesterett skal ikke vurdere bevisene

Holden sier Høyesterett kun kan behandle generell lovtolking og lagmannsrettens saksbehandling.

– Jeg mener lagretten ikke har trådt feil på disse områdene, og derfor forventer jeg at han blir løslatt, sier Holden.

Nå er det kun en saksbehandlingsfeil eller feil lovanvendelse som fortsatt kan fengsle Tom Hagen, ifølge tidligere dommer.

– Det er ikke uvanlig at fengslinger ankes til Høyesterett. Høyesteretts kompetanse er veldig begrenset, man kan kun prøve mulige saksbehandlingsfeil begått av lagmannsretten eller at lagmannsretten har tolket lovbestemmelser uriktig. Vurderingen av sannsynligheten for siktelsen kan Høyesterett ikke prøve, forklarer Jens Skoghøy.

Jens Edvind A. Skoghøy Prof.dr.juris

PROFESSOR: Jens Skoghøy er tidligere høyesrettsdommer.

Foto: Frode Grønmo / NRK

Skoghøy har vært dommer i Høyesterett fra 1998 til 2017, og han skal tilbake som dommer i Høyesterett 1. november 2020.

Også lagdommer Rune Bård Hansen i Agder lagmannsrett sier til NRK at Høyestretts kompetanse i slike saker er begrenset.

– De kan prøve om loven er riktig anvendt på forholdet eller om det er noe feil med saksbehandlingen. Høyesterett er en domstol som ikke tar standpunkt direkte til skyldspørsmålet, sier Hansen, som også er medlem av dommernes mediegruppe.

Uenighet blant dommerne

I dagens kjennelse står det at lagmannsrettens flertall ikke finner at det foreligger skjellig grunn til mistanke for at siktede skal ha overtrådt straffeloven § 275, jf. § 15, og at han derfor skal løslates.

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen.

En av lagdommerne mente at det samlede bevisbildet gjør at det foreligger skjellig grunn til å mistenke Hagen. Lagdommeren viser til tingrettens kjennelse om varetekt i fire uker og mener tingrettens begrunnelse er dekkende for mindretallets syn.

De to lagdommerne som utgjør flertallet mener bevisene for drap ikke er gode nok:

«Etter flertallets syn underbygger flere av de bevis som påtalemyndigheten har påberopt som grunnlag for mistanken i liten grad siktelsen for drap eller medvirkning til drap. »

– Knusende kjennelse

– Lagmannsretten mener det er mindre enn femti prosent sjanse for at Hagen er skyldig. Men retten gir seg ikke der, et flertall av dommerne sier bevisene som er lagt på bordet i liten grad underbygger drapssiktelsen. Det må sies å være en knusende kjennelse for politiet, sier krimkommentator Olav Rønneberg i NRK.

Bistandsadvokaten til savnede Anne-Elisabeth Hagen sier kjennelsen kan bety at man er lenger unna en oppklaring.

– Det er et signal når lagmannsretten mener det ikke er skjellig grunn til mistanke, men likevel er det viktig å ikke glemme at det er en person som er borte, og det må være en prioritet å finne Anne-Elisabeth Hagen levende eller død, sier Gard A. Lier, bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen.

Gard A. Lier

BISTANDSADVOKAT: Gard A. Lier representerer antatt drepte.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Betyr avgjørelsen at man er lenger unna en oppklaring?

– Det kan bety at man er lenger unna en oppklaring enn det kunne se ut som for en uke siden, sier Lier.

Forrige uke ble drapssiktede Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Nedre Romerike tingrett bestemte at to uker blir i full isolasjon.

Sammen med sin forsvarer Svein Holden, anket 70-åringen avgjørelsen til Eidsivating lagmannsrett.

NRK fortalte denne uken at politiet måtte få utsatt frist for å levere sitt svar på anken. Dommeren satt først fristen til tirsdag klokken 14, men politiet ba om å utsette denne til onsdag klokken 09.00.

– Jeg tror de har fått noe å tygge på, kommenterte forsvarer Holden.

«Profesjonalitet»

Det har gått ti dager siden Tom Hagen ble pågrepet på vei til jobb. Dagen etter pågripelsen ble Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker. Nedre Romerike tingrett mente det var nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis, og at Anne-Elisabeth Hagen har blitt flyttet fra boligen.

Det ble vist til klausulerte dokumenter som «viser noe av profesjonaliteten som har vært påkrevd».

«Etter rettens syn har siktede reell mulighet til å ødelegge eller forspille bevis, for eksempel ved å fjerne eller ødelegge bevis på steder politiet ennå ikke har undersøkt, eller vil undersøke igjen, eller samordne forklaring med andre involverte», heter det.

Pågripelsen

Under pågripelsen ble Nordahl Griegs vei i Lørenskog sperret av i begge retninger med blålys, og Hagen ble stanset mens han kjørte bil. Ifølge politiet skjedde pågripelsen uten dramatikk.

Hagens bil tauet bort fra Nordahl Griegs vei på Fjellhamar

PÅGREPET PÅ ÅPEN GATE: Tom Hagen ble pågrepet da han var på vei til jobb i sin sølvgrå Ford Kuga.

Foto: Julie Magnussen / Tipser

Hagen stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han synes det er svært vanskelig å bli anklaget for noe han fastholder at han ikke har noe med, sa forsvarer Svein Holden etter pågripelsen.

Tidslinje over Anne-Elisabeth Hagens forsvinning

31. oktober 2018 forsvant Anne-Elisabeth Hagen (68) fra sitt hjem på Fjellhamar utenfor Oslo. Hagen er gift med investoren og milliardæren Tom Hagen (70). 28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet av politiet.

 • Klokken 07.36 31. oktober 2018
  Ukjent mann på overvåkingsvideo

  Tidlig om morgenen dagen Anne-Elisabeth forsvinner, går en ukjent person på gangveien ved ektemannen Tom Hagens arbeidsplass. Mannen snur og går tilbake veien han kom. 24 minutter senere kommer en annen mann gående på samme sted. Ingen av de to mennene har meldt seg til tross for politiets etterlysning.

 • Ca klokken 09.00 31. oktober 2018
  Tom Hagen drar på jobb

  Milliardæren Tom Hagen (68) forlater familiens hjem og drar til Futurumbygget på Lørenskog der han jobber. Dette er i underkant av 4 kilometer fra huset i Sloraveien 4.

 • Klokken 09.14 31. oktober 2018
  Ringer familiemedlem

  Telefonsamtalen Anne-Elisabeth Hagen tar til et familiemedlem denne morgenen er det siste livstegnet. Siden har verken familien eller politiet hørt noe fra henne.

 • Klokken 13.30 31. oktober 2018
  Tom Hagen kommer hjem

  Tom Hagen kommer hjem og oppdager at kona er forsvunnet. Han finner familiens valp innelåst og på badet ligger et tettskrevet brev med krav og trusler fra de antatte kidnapperne.

 • Ca klokken 14.00 31. oktober 2018
  Tom Hagen varsler politiet

  Tom Hagen varsler politiet om at kona er forsvunnet. Han møter politiet på en bensinstasjon i nærheten. Sivile politifolk starter undersøkelser i familiens hjem.

 • Første uke i november 2018
  Håndverkere avhøres av politiet

  De ansatte i et firma som drev arbeid på taket av Hagens hjem like før forsvinningen, blir avhørt av politiet.

 • KL 11.00. 9. januar 2019
  Politiet holder pressekonferanse

  Etter 10 uker med hemmelig etterforskning, kaller Øst politidistrikt inn til pressekonferanse hvor de forteller om forsvinningen. Politiinspektør Tommy Brøske sier politiets hovedteori er at kvinnen er bortført. De antatte kidnapperne har kommet med trusler mot Anne-Elisabeths liv og krever løsepenger i form av kryptovaluta. Politiet velger å gå offentlig fordi de trenger tips i saken.

 • KL 14.00. 9. januar 2019
  Familien ber om kontakt med kidnapperne

  Familien Hagens bistandsadvokat Svein Holden ber om at kidnapperne tar kontakt og at familien får en bekreftelse på at alt står bra til med henne.

 • 9. januar 2019
  Synlig politi i Hagens nabolag

  Politiet utplasserer en mobil politipost ved Hagens hjem og snakker med naboer i området. Politiet gjør også undersøkelser på eiendommen og søker med spesialhunder i området.

 • 14. januar 2019
  Anne-Elisabeth etterlyses gjennom Interpol

  Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim, Interpol og Europol. Interpol går ut med en offentlig etterlysning av Anne-Elisabeth Hagen.

 • 14. januar 2019
  Familien med ny appell

  Advokat Holden sier i TV 2-programmet Åsted Norge at familien er innstilt på å finne en løsning dersom de får bekreftet at Anne-Elisabeth er i god behold.

 • 15. januar 2019
  Politiet er ferdige med undersøkelser på stedet

  Øst politidistrikt opplyser av de kriminaltekniske åstedsundersøkelsene ute og inne på Hagen-familiens eiendom er avsluttet.

 • 15. januar 2019
  Har mottatt over 800 tips

  I løpet av en knapp uke har Øst politidistrikt mottatt over 800 tips om forsvinningssaken.

 • 16. januar 2019
  FBI er koblet inn i forsvinningssaken

  Én uke etter at saken ble kjent har politiet fått inn nærmere 1000 tips. Politiet bekrefter overfor NRK at amerikanske FBI er koblet inn i etterforskningen.

 • 16. januar 2019
  Kontakt med mulige kidnappere

  Familien har mottatt en beskjed fra dem som hevder å ha Anne-Elisabeth Hagen. Budskapet kom i den samme digitale plattformen som familien tidligere har mottatt beskjeder i.

 • 27. januar 2019
  Ny kontakt

  Familien blir kontaktet på nytt, angivelig på en annen og bedre måte enn tidligere, men fortsatt er det snakk om enveiskommunikasjon uten mulighet for familien å svare direkte tilbake. Familien får fortsatt ikke livsbevis.

 • Mai 2019
  Familien kontakter motparten

  Familien kommer med gjentatte utspill til den antatte motparten, detaljene i dette er ikke kjent.

 • 26. juni 2019
  Politiet tror Anne-Elisabeth Hagen er drept

  Kidnappingen av Anne-Elisabeth Hagen kan ha vært fingert for å skjule et drap, sier politiet. Den nye hovedhypotesen er nå at 69-åringen ble drept.

 • 8. juli 2019
  Ny kontakt etter lang pause

  Familien hører fra «motparten» for første gang på fem måneder. De mottar en beskjed på en helt ny plattform om at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Etter dette skal det ha vært mer kommunikasjon som advokat Holden ikke vil gå i detalj om. Men han understreker at utspillet nå ligger hos «motparten».

 • 3. august 2019
  VG: Over 10 millioner utbetalt

  Etter det VG får opplyst ble et beløp på over ti millioner kroner betalt kort tid etter meldingen fra motparten. Utbetalingen skal ha blitt gjort til en konto som politiet foreløpig ikke har klart å spore, ifølge VGs opplysninger.

 • 6. august 2019
  Bistandsadvokat og politiet uenige

  På to pressekonferanser kommer det fram at politiet mener det er mest sannysnlig at Anne-Elisabeth Hagen er drept, mens familien tror hun er i live. Familien har fortsatt ikke fått noe livsbevis, kun en beskjed fra den såkalte motparten om at hun skal være i live. Bistandsadvokat Svein Holden sier kommunikasjonen skjer på norsk. Politiet vil ikke kommentere om de har noen mistenkte i saken.

 • 28. august 2019
  Politiet offentliggjør skoavtrykk

  Politiet sier at det har blitt funnet flere skoavtrykk inne i huset som de tror tilhører en gjerningsperson. Avtrykkene er funnet på interessante steder, opplyser politiet, som offentliggjør skoavtrykk og en type sko de mener er brukt.

 • 13. september 2019
  Kan ha blitt drept i huset

  Det blir det kjent at tekniske spor har ledet politiet til en teori om at Anne-Elisabeth Hagen ble drept allerede onsdag 31. oktober, og at hun deretter ble fjernet fra hjemmet sitt av en eller flere gjerningsmenn.

 • 24. september 2019
  Strips funnet i huset

  Politiet opplyser de at det er funnet et låsbart plastbånd – strips – i boligen der politiet mener det sentrale åstedet er.

 • 17. oktober 2019
  Solgt hos Clas Ohlson

  Politiet går ut med opplysninger om at både brevarket og konvolutten som trusselbrevet lå i, er solgt hos Clas Ohlson. Det er tidligere også opplyst hvilke forretninger sko og strips er kjøpt i.

 • 31. oktober 2019
  Har liste over mistenkte

  På dagen ett år etter at Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet, sier politiet at de har en liste med navn på potensielle gjerningspersoner.

 • 19. desember 2019
  Nye undersøkelser i Hagen-boligen

  Politiet gjennomfører nye undersøkelser i ekteparet Hagens bolig i Sloraveien i Lørensko

 • 19. januar 2020
  Gir klarsignal for dusør

  Politiet gir klarsignal til at familien til Anne-Elisabeth Hagen skal bruke dusør for å få opplysninger.

 • 22. januar 2020
  Erklært som uoppklart drap

  Forsvinningssaken blir formelt erklært som et uoppklart drap. I politiets registre står Anne-Elisabeth Hagen oppført som drept 31. oktober 2018.

 • 28. april 2020
  Tom Hagen pågripes

  Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen blir pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog. Han siktes for drap eller medvirkning til drap.

 • 29. april 2020
  Varetektsfengsles

  Tom Hagen varetektsfengsles i fire uker. Fengslingen ankes, men Hagen forblir i varetekt til anken er avgjort av lagmannsretten.

 • 7. mai 2020
  Ny person ble pågrepet

  En mann i 30-årene med forbindelse til Tom Hagen blir pågrepet i Oslo, og siktet etter straffeparagraf 275. Politiet opplsyer at mannen har kunnskap om IT og kryptovaluta.

 • 8. mai 2020
  Tom Hagen ble løslatt

  Etter over en uke i varetekt ble Tom Hagen løslatt fra Oslo fengsel.

 • 9. mai 2020
  Avhør av 30-åring

  Mannen i 30-årene som ble pågrepet 7. mai blir avhørt av politiet. Senere på ettermiddagen blir mannen løslatt, men er fremdeles siktet i saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger