Hopp til innhold

Holden om politiet: – Feil å antyde at Tom Hagen ikke har samarbeidet

Forsvareren til Tom Hagen har brakt politiets beslutning om tredjemannsransaking av bolig og hytte inn for retten. Politimesteren sier hun forstår belastningen for familien, men hun ber dem samarbeide.

Hagen-saken

ÅSTED? Politiet vil fortsatt undersøke huset til Tom Hagen.

Foto: Cicilie S. Andersen

– Vi mener at straffeprosessloven gir alle siktede en viktig rettssikkerhetsgaranti, og det er at politiet ikke kan ta seg inn i deres private hjem uten skjellig grunn til mistanke. Det har ikke politiet i denne saken, og derfor har vi bedt retten kontrollere om dette er et lovlig etterforskningsskritt, sier Tom Hagens forsvarer Svein Holden til NRK.

Svein Holden

FORSVARER: Svein Holden, advokat og partner i Hjort, forsvarer Tom Hagen.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Politiet har i lang tid jobbet både i boligen i Sloraveien 4 og senere også på hytta på Kvitfjell.

– Jeg tenker politiet har gjort alt som er naturlig å gjøre, og dette er en ren og skjær omgåelse. De bruker dette som et påskudd til å etterforske Tom Hagen direkte, men da ta seg inn i hjemmet uten å ha skjellig grunn til mistanke

Strid om samarbeid

– Politiet forstår at saken er svært krevende for den nærmeste familien, og at enkelte etterforskningsskritt kan oppleves som belastende. Samtidig har vi et sterkt ønske om at de fortsatt bidrar til å kaste lys over saken, sier politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese.

Ida Melbo Øystese

POLITIMESTER: Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.

Foto: Politiet

Holden påpeker at politiet har hatt full tilgang til boligen i seks uker etter forsvinningen, og de gangene de har ønsket i etterkant, til å gjøre undersøkelser.

– De har gjort det de måtte ønske uten at vi har visst hva det var. I lys av det mener jeg det blir feil å antyde at Tom Hagen ikke har samarbeidet om å stille Sloraveien til disposisjon, sier Holden.

– Finne spor

En tredjemannsransaking er en ransaking på et sted som tilhører noen andre enn den mistenkte eller siktede i en straffesak. Politiet fikk ikke lagmannsretten med på at det er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen, men han er fortsatt drapssiktet.

Politiet har gitt et tilsvar til forsvareren i dag, og avventer rettens avgjørelse.

– Vi gjennomfører denne ransakingen for å finne spor på steder hvor fornærmede Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

Påtaleleder Haris Hrenovica

PÅTALELEDER: Haris Hrenovica

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Politiet skriver i pressemeldingen at de etterforsker bredt og at det er kommet påstander om tunnelsyn.

– Politiets hovedoppgave er å finne Anne-Elisabeth Hagen, finne ut hvilke straffbare handlinger som er begått mot henne, og hvem som har et helt eller delvis ansvar for disse handlingene, sier politimesteren.

– Kan oppleves som belastende

Både forsvarer Svein Holden og andre juseksperter har stilt spørsmål ved politiets ransaking etter lagmannsrettens kjennelse som ikke finner skjellig grunn til å mistenke Hagen.

teknikere scanner hytta til Tom Hagen i Kvitfjell

SKANNER? Politiet har brukt det som ligner en 3D-skanner for å lage en modell av hytta til Tom Hagen på Kvitfjell.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden hun forsvant fra Sloraveien 31. august 2018.

– Bevisst villedning

Hennes ektemann Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, og en mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Flere kilder forteller om møter mellom de to siktede i saken.

Politimesteren sier det har vært, og er, en krevende etterforsking, fordi de mener noen «bevisst har gått inn for å villede politiet».

– Politiet har et særskilt ansvar for å sikre en objektiv etterforskning. Selv om vi har siktelser, handler etterforskingen like mye om å avkrefte som å bekrefte, og på å fremskaffe bevis for både skyld og uskyld. Jeg er trygg på at etterforskningen ledes på en god og objektiv måte, sier politimesteren.

AKTUELT NÅ