Politiet besvarer ikke nødanrop innen fristen

Verken i april eller mai har den sammenslåtte operasjonssentralen i Øst politidistrikt besvart anrop til nødnummer 112 innenfor de nasjonale kravene, viser tall NRK har fått innsyn i.

Operasjonssentralen til Øst politidistrikt

OPERASJONSSENTRALEN: Etter opprettelsen av en felles operasjonssentral i Øst politidistrikt i mars har det til tider vært vanskelig å komme igjennom til politiet. Øst politidistrikt understreker at de som hovedregel ringer tilbake til alle som ikke får svar på politiets nødnummer innen 20 sekunder.

Foto: Tobias Prosch Simonsen/NRK

Det er et absolutt nasjonalt krav om at 95 prosent av alle anrop til politiets nødnummer 112 skal besvares innen 20 sekunder.

NRK har de siste dagene laget flere saker om at folk sliter med å få tak i politiet i Øst politidistrikt på telefon på deres femsifrede nummer 02800. Nå viser tall NRK har fått innsyn i at politiet heller ikke har klart sine egne krav på å besvare nødnummeret 112, ved den nye felles operasjonssentralen i Ski.

Olav Unnestad, leder for Felles enhet for operativ tjeneste ved Øst politidistrikt

IKKE FORNØYD: Politiinspektør Olav Unnestad ved Øst politidistrikt sier de har iverksatt tiltak for å bedre situasjonen. Et av tiltakene som vil virke raskt er rekruttering av 10 nye medarbeidere til operasjonssentralen. De fleste av disse har starter mandag 2. juli.

Foto: Olav Døvik

I april og mai ble henholdsvis 92,4 og 88,7 prosent av anropene til nødnummer 112 besvart innen 20 sekunder. Kravet er som tidligere nevnt 95 prosent. Øst politidistrikt understreker at de som hovedregel ringer opp igjen til dem som legger på etter at de ikke har fått svar.

Tallene for juni er ikke klare, mens i mars holdt politidistriktet seg innenfor kravet med en svarprosent på 95,4.

– Tar situasjonen på største alvor

– Vi er ikke tilfreds med tallene, og har iverksatt tiltak for å bedre situasjonen. Blant annet har vi ansatt 10 nye medarbeidere. De fleste begynner mandag 2. juli, sier politiinspektør Olav Unnestad som er leder av Felles enhet for operativ tjeneste ved Øst politidistrikt.

– Videre ser vi på om interne rutiner kan bidra til å øke kapasitet, og om vi kan flytte mannskaper fra natt, til dag og kveld. Vi diskuterer også tiltak som vi av beredskapsmessige hensyn ikke kan gå offentlig ut med.

Øst politidistrikt er Norges nest største med over 720.000 innbyggere. Som en del av politireformen, kalt nærpolitireformen, ble Romerike, Follo og Østfold politidistrikter slått sammen til Øst politidistrikt. 7. mars i år ble de tre operasjonssentralene i Lillestrøm, Ski og Sarpsborg slått sammen til en felles operasjonssentral i Ski.

– Skyldes innkjøringsproblemer

Unnestad bekrefter at de til tider har hatt utfordringer med å besvare servicenummer 02800 og nødnummer 112 samt å betjene egne patruljer, etter opprettelsen av felles operasjonssentral.

– Noe skyldes innkjøring og nye mannskaper, noe at bemanningen på sentralen ikke er fulltallig, sier politiinspektør Olav Unnestad.

– Vi er i en situasjon vi tar på det største alvor. La meg forsikre om at vi arbeider hardt for å bedre den. Vi har iverksatt flere tiltak. Noen av dem har nokså umiddelbar effekt, mens andre trenger lengre tid på å virke.

– Nærpolitireformen skal gi et bedre og mer kompetent politi. Men å være i reform har også en kostnad. Denne opplever vi nå på kroppen i operasjonssentralen. Vi må antakelig leve med utfordringer en tid fremover. Men vi vil gradvis bli bedre. Å besvare nødnummer 112 er vår høyeste prioritet, sier politiinspektør Unnestad.

Wara: – Flere operatører etter reformen

I Stortingets spørretime 2. mai svarte justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) på spørsmål fra Senterpartiets stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik fra Akershus om at det hadde blitt vanskeligere for innbyggere og media å nå gjennom til operasjonssentralen enn tidligere.

Da sa Wara blant annet at gjennom nærpolitireformen har operasjonssentralene i alle politidistrikter fått økt antall operatørplasser. Justisministeren sa også at etter etableringen av operasjonssentral i Øst politidistrikt er det ansatt ca. 25 nye medarbeidere.

Øst politidistrikt sier at de av beredskapsmessige hensyn ikke kan svare på om det er flere eller færre operatørplasser ved den nye operasjonssentralen i Ski sammenlignet med det totale antallet plasser på de tre man hadde fra før.

– Vi kan av beredskapsmessige hensyn ikke gå ut med antallet medarbeidere som jobber i operasjonssentralen. Det er imidlertid ikke 25 medarbeidere i pluss i forhold til de tre tidligere sentralene. Tallet 25 knytter seg til nødvendig rekruttering som følge av naturlig turnover, sier politiinspektør Olav Unnestad til NRK.

Hvert fjerde anrop ubesvart

Når det gjelder anrop til politiets femsifrede nummer 02800 finnes det ikke noen krav om hvor raskt man skal få svar. Sentralbordet til Øst politidistrikt er åpent mandag til fredag mellom klokka 08.00 og 15.30.

Fra og med 1. mars til og med 15. juni opplyser politidistriktet at de har registrert totalt 129.336 innkommende anrop til 02800 og Follo politistasjon. Av disse ble 96.587 besvart mens 32.749 anrop var ubesvart. Det betyr at hvert fjerde anrop til politiets sentralbord i denne perioden ikke ble besvart.

På spørsmål om hvor mange som sitter på sentralbordet og besvarer 02800 nå sammenlignet med tidligere svarer Øst politidistrikt at de nå har 8,3 årsverk knyttet til sentralbordet.

– Det var isolert sett flere medarbeidere totalt på de tidligere sentralbordene, men det er vanskelig å direkte sammenligne, da medarbeiderne der hadde flere andre arbeidsoppgaver som publikumshenvendelser, postfordeling og utstedelse av adgangskort, sier politiinspektør Olav Unnestad i Øst politidistrikt.

SISTE NYTT

Siste meldinger