Hopp til innhold

Patrick (17) har ME etter blind vold: Kan gå glipp av 60.000 på statsbudsjettet

Regjeringen vil kutte kraftig i minstesatsen i arbeidsavklaringspenger for unge under 25 år. Det vil kunne ramme Patrick (17) som har vært sengeliggende i tre år etter blind vold.

Veronicka Ruud forteller om sønnen Patrick. Her avbildet etter at han var utsatt for vold i 2016.

Veronicka Ruud forteller om sønnen Patrick. Her avbildet etter at han var utsatt for vold i 2016.

Foto: Mette Anthun / NRK

NRK publiserte denne saken fredag morgen, men den ble midlertidig avpublisert da vi ble gjort oppmerksom på feilaktige opplysninger, hvor AAP-ordningen og sykelønnsordningen ble blandet sammen. NRK har nå oppdatert artikkelen med nye opplysninger.

– Man skulle tro at det i velferdsstaten Norge lå en fremtid for Patrick, på tross av at han er syk. Det er ikke slik at han velger å ikke gå på skolen og ikke jobbe, sier moren Veronicka Ruud, som også er lokalpolitiker for SV på Askøy.

Regjeringen vil nå gi 60.000 mindre i arbeidsavklaringspenger (AAP) til unge.

Angrepet på fotballbanen

Patrick ble slått ned og sparket av det de anslår å være rundt ti gutter da han spilte fotball i en ballbinge under Norway Cup for tre år siden. Gutten er nå 17 år og skulle begynt i andre klasse på videregående.

I mai i år fikk han diagnosen ME som følge av volden. Patrick blir 18 år i mai og moren forteller at han har fått beskjed fra NAV om at han må søke arbeidsavklaringspenger.

Patrick ble utsatt for blind vold da han var 14 år.

Patrick avbildet etter at han som 14-åring ble utsatt for blind vold på Ekebergsletta i Oslo. Tre år etter har han diagnosen ME og kan ikke gå på skolen eller jobbe.

Foto: Privat

– Siden Patrick ble syk som så ung, så har han ikke mulighet til å tjene seg opp noe. Han vil aldri ha muligheten til å flytte ut fra oss med en slik inntekt, sier moren.

– Kutter for den svakeste part

Mandag legger regjeringen frem statsbudsjettet. VG skriver i en budsjettlekkasje at stønadsordningen AAP reduseres fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen gjelder bare nye mottagere under 25 år.

Patrick har vært så skadet etter hendelsen at han har vært ute av skolen siden 9. klasse, men han får noe hjemmeundervisning.

– Hans funksjonsnivå er å sove i sengen eller sitte i stuen med oss. Så begrenset er det. Fra å spille på kretslaget i fotball og knapt ha en sykefraværsdag fra skolen, sier moren.

Hun minner om selvbestemmelsesretten og frihet til å gjøre valg av betydning for eget liv og helse.

– Regjeringen kutter nok en gang for den svakeste part. Det er det de har holdt på med det siste året. Det begynte med at de kuttet i pleiepengeordningen, sier moren

Regjeringen vil også avvikle ung ufør-tillegget i AAP for alle nye mottagere, skriver VG.

Kuttene gir en samlet innsparing på 119 millioner kroner i 2020. Pengene vil i sin helhet bli brukt til å styrke NAVs oppfølging av unge mottagere av AAP.

Kaller det nok en innstramming

Etter at regjeringen snevret inn kriteriene for å få arbeidsavklaringspenger i 2018 var det flere tusen som mistet retten til arbeidsavklaringspenger. Samtidig ble retten til å motta AAP strammet inn fra fire til tre år, mens vilkårene for å få utvidet perioden ble innskrenket.

Sosialpolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Lise Christoffersen, sier til VG hun frykter innstrammingene skal støte folk ut av arbeidslivet.

Elisabeth Thoresen

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen

Foto: Privat

– I stedet for å sikre folk arbeid, kutter regjeringen der det gjør mest vondt. Og de forskjellsbehandler – folk som har lite skal bli motivert av kutt, mens de rike skal bli motivert av å få mer. Dette vil ikke få Aps støtte.

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen som protesterer mot kutt i stønadsordningen med arbeidsavklaringspenger. Hun har ingenting positivt å si om regjeringens omprioriteringer.

– Det som skjer med kronisk syke i dag er helt forferdelig. Folk må gå fra hus og hjem. Regjeringen fører en slem politikk, sier Thoresen.

Utvidet pleiepengeordningen

– Det Patrick har blitt utsatt for, er helt grusomt. Ingen barn og familier skal måtte oppleve noe sånt. Regjeringen er opptatt av at vi som samfunn skal slå hardt ned på blind vold, og at de ansvarlige i voldssaker skal straffes, sier arbeidsminister Anniken Hauglie

For å lette hverdagen for familier med syke barn, har regjeringen kraftig utvidet pleiepengeordningen, påpeker Hauglie.

– Det betyr at om lag dobbelt så mange familier med syke barn nå kan få hjelp og støtte, sammenlignet med da de rødgrønne styrte. Vi har også lempet på sykdomskravet og inkludert flere grupper i ordningen, slik at for eksempel ME-syke barn og familiene deres nå kan få pleiepenger.

– Vi skal ha gode ordninger for mennesker som sliter med sykdom eller skader. Derfor er det viktig å presisere at regjeringen ikke foreslår å endre på uføretrygden, slik enkelte later til å tro.

Anniken Hauglie

Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli (H)

Foto: Ola Hana

Vil unngå AAP-fella

Hauglie beskriver at bakgrunnen for AAP-forslaget er å unngå at ungdommen går i AAP-fella.

– Mange har gått i årevis på AAP, uten å få god nok hjelp til å komme seg i arbeid og aktivitet. Ungdommen vår er alt for verdifulle til at vi kan la dem seile sin egen sjø, uten å gi dem skikkelig oppfølging. Vi ønsker at flere unge skal få muligheten til å komme seg i arbeid eller utdanning. Pengene vi sparer på å redusere minsteytelsen, investerer vi derfor krone for krone i å styrke oppfølgingen av ungdommen.

Hauglie forklarer at staten sparer i 2020 ikke et øre på dette tiltaket.

– Pengene går tilbake til de samme ungdommene. Vi bruker pengene på en annen måte, fordi vi mener det er helt avgjørende at ungdom på AAP får tettere, raskere og bedre oppfølging. Derfor prioriterer vi nå å gi de unge styrket kompetanse og mulighet til å stå på egne bein.

Arbeidsministeren understreker at regjeringen mener det alltid skal lønne seg å jobbe.

– Det er ikke tilfelle med dagens ordning. Det store flertallet av ungdommene på AAP har ikke vært i jobb før de kommer inn i ordningen. Det betyr at de går opp i inntekt når de kommer på AAP. Analyser fra sysselsettingsutvalget viser også helt tydelig at unge på trygd har en vesentlig høyere inntekt enn sine jevnaldrende. De ulike midlertidige ytelsene bør ha samme nivå. AAP for unge bør derfor ikke være vesentlig høyere enn det ungdommene ville fått på andre ytelser, eller om de var i jobb eller under opplæring. På lengre sikt kan det gi økt risiko for varig utenforskap, sier Hauglie.

AKTUELT NÅ