OUS vil ta over transport av de sykeste pasientene

– Vi jobber med å sette inn ti biler i egen regi, forteller Oslo universitetssykehus.

Oslo universitetssykehus vil selv transportere de sykeste som i dag kjøres i taxi.

Oslo universitetssykehus er lei. Nå vil de selv ta over kontrollen for å frakte syke pasienter som i dag fraktes med taxi.

Etter NRKs avsløringer om kaos for OUS-pasienter med forsinkede og uteblitte drosjer, forteller Oslo universitetssykehus onsdag kveld at de vil ta over ansvaret.

NRK avslører: 1260 forsinkede og uteblitte drosjer

– De sykeste av dem som i dag transporteres i taxi, mener vi det er riktig at vi overtar ansvaret for. Vi jobber med å sette inn ti biler i egen regi, i første omgang, og samtidig få en medisinsk kvalifisert person i bilen som kan ta hånd om pasienten. Vi skal ha et møte på tirsdag om dette, opplyser Terje Strand, leder for prehospital klinikk ved OUS.

Åse Britt Hamre

KAN BLI FARLIG: Parkinson-pasienter har ofte måttet vente i flere timer på drosje hjem.

Bakgrunn: Voldsom søkning i antall bomturer

– Daglige møter med taxinæringen

Oslo universitetssykehus forteller at de tar i bruk alle sanksjonsmuligheter de har mot taxiselskapene, etter at et stort omfang syke pasienter har ventet i flere timer på å bli hentet med taxi.

– Vi har nesten daglige møter med taxinæringen. Vi har i dag hatt et møte med løyvemyndighetene i Oslo. Vi gjør det vi kan for at de skal levere best mulig, forteller Strand til NRK.

Nå vil de be om en lovendring som gir dem som sykehus mulighet til å løse pasientransporten bedre. Statsminister Erna Solberg ba i dag helseforetaket ordne opp selv.

ALVORLIG: Lege Fredrik Ørlyng ved Legene på St. Hanshaugen viser hvor han fant den svært forkomne mannen med Parkinson sykdom.

– Problemet er at vi ikke har lov til å ta egenandel, og derfor er det en økonomisk utfordring og få dette til å gå rundt. Vi ser på muligheter for å drive deler av denne virksomheten i egen regi, men det er en stor virksomhet som krever flere hundre biler i vårt distrikt hver eneste dag, sier Strand.

I dag utgjør egenandelen fra pasienter på taxiturer omtrent 40 millioner kroner årlig, ifølge OUS.

Dette vil være penger sykehuset taper dersom de skal stå for regien av all transport uten egenandel. Strand mener imidlertid at det er uaktuelt å ta over all pasientransporten fra taxiene.

Inger ble til slutt hentet av sønnen da taxien ikke kom. Hun ventet i over to timer.

HENTET AV SØNNEN: Inger ble til slutt hentet av sønnen sin da taxien hun ventet på ikke kom. – Det ble en lang dag på sykehuset.

– Taxinæringen har monopol

Per i dag er det Yrkestransportloven og Lov om offentlig anskaffelse som begrenser muligheten for sykehuset å tilby transport.

– Taxinæringen har i praksis et monopol. Det er de som kan levere denne tjenesten, sier Strand.

Les mer: Parkinsonpasient ventet i to timer på taxi. Kunne gått galt.

Han forteller om flere eksempler på at personer er blitt stående ute i snøen når de venter på taxi, uten mulighet for å klare å ta seg inn.

– Disse pasientene hører ikke hjemme i en ambulanse, men et taxitilbud er heller ikke godt nok i en del tilfeller, sier Strand.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger