Kaos for OUS-pasienter: 1260 forsinkede og uteblitte drosjer

I 2017 ble det registrert minst 2600 avvik etter at Christiania Taxi og Norgestaxi overtok ansvaret for pasienttransporten ved Oslo universitetssykehus (OUS). 52 taxisjåfører ble utestengt fra å kjøre pasienter. Det viser dokumenter NRK har fått innsyn i.

Taxikø utenfor Ullevål sykehus

Det er Christiania Taxi og Norgestaxi som kjører pasienter til og fra behandling i Oslo og Akershus. Fra mars frem til desember har de rapportert inn over 2.600 avviksmeldinger til Pasientreiser.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Hver dag stoler over 1000 pasienter ved Oslo-sykehusene på at de skal få skyss til eller fra sykehusene i Oslo i drosje. Men hver dag opplever pasienter til sin fortvilelse at bilen enten ikke kommer eller blir sterkt forsinket – noen ganger i timevis.

– Jeg har ventet fra kvart over to til nå. Det har vært en ganske lang dag, sier Inger Tandberg. Hun ga opp å vente på taxi, og ringte sønnen, som kunne komme og hente henne.

Da var klokken blitt 16:30.

– Sønnen min sa – nå er jeg i byen og kommer og henter deg, mor.

Inger ble til slutt hentet av sønnen da taxien ikke kom. Hun ventet i over to timer.

HENTET AV SØNNEN: Inger ble til slutt hentet av sønnen sin da taxien hun ventet på ikke kom. – Det ble en lang dag på sykehuset

Økningen i antall avvik var spesielt stor i løpet av fjorårets siste måneder, og særlig stor var økningen av forsinkelser – i de mest alvorlige tilfellene ble pasienten aldri hentet.

Tall NRK har fått innsyn i viser at det fra 1. mars til 31. desember i fjor ble registrert 1260 «forsinkelser eller ikke ledige biler».

Det ble også registret et stort antall «feil bruk av taksameter» og «ikke kontakt med pasienten». I tillegg ble det registrert over 400 «sjåførklager»

(Se den fulle oversikten i grafen nedenfor):

Avvikstallene er ikke endelige, og det er ventet at antall forsinkelser i november og desember vil øke betraktelig når klagene er ferdig behandlet.

Egil Johannessen

FOR MANGE AVVIK – Avdelingsleder Egil Johannessen ved Pasientreisekontoret ved OUS sier at de registrerer altfor mange avvik.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Det er Pasientreisekontoret ved OUS som samler alle avviksmeldingene de mottar fra taxisentralene og sykehusene. Pasientreisekontoret har ansvaret med å ivareta organiseringen av pasientreiser for Oslo og Akershus.

Avdelingsleder Egil Johannessen sier at hvis man ser antall avvik opp mot det totale antallet reiser, som i den aktuelle perioden var på over 400.000, er ikke avviksprosenten stor.

– Men det er en fattig trøst for dem det går utover. Det som bekymrer oss, er økningen i avvik hvor pasienten ikke blir transportert til eller fra behandling. Det er disse sakene som har størst konsekvens for pasienten, sier Johannessen.

Lovet bedring

I desember kunne NRK fortelle at enkelte kreftpasienter måtte vente i timevis på drosje etter behandling på Radiumhospitalet.

Da beklaget taxiselskapene og skyldte blant annet på været, sykdom og noe motvilje blant en del sjåfører på grunn av dårlig betaling.

I samarbeid med Pasientreiser lovet de å løse problemet.

NRK har vært i kontakt med ansatte ved OUS som forteller at det har vært en liten forbedring etter NRKs oppslag før jul, men sier samtidig at situasjonen langt fra er løst.

Fortsatt sitter enkelte pasienter og venter i timevis på ledige drosjer.

Elsa Maria Eikenes

HJERTESKJÆRENDE: Sekretær ved øyeavdelingen på Ullevål (OUS) Elsa Maria Eikenes sier det er hjerteskjærende å se pasienter som begynner å gråte fordi de er så slitne.

Foto: Roy Pettersen / NRK

– Det er en helt uholdbar situasjon og det burde absolutt ikke vært sånn i det hele tatt. Det dreier seg om syke mennesker som har vært her til behandlinger. De ønsker bare å komme seg hjem, sier Elsa Maria Eikenes til NRK.

Hun jobber som sekretær ved øyeavdelingen på Ullevål og bestiller daglig pasienttransport til pasienter som har vært inne til behandling.

Da NRK snakket med henne i 17-tiden, etter jobb forrige uke, ventet fortsatt fem pasienter på drosje. I gjennomsnitt hadde de ventet siden klokken 14 samme dag.

Utestengte sjåfører

Dersom sentralene og taxisjåførene ikke leverer i henhold til avtalen, har Pasientreiser ulike sanksjonsmuligheter.

I 2017 ble det ilagt totalt 26 gebyrer. Sjåfører kan også bli utestengt etter krav fra Pasientreiser, men det skjer kun i de mest alvorlige tilfellene.

– Vi har fått noen klager på verbal trakassering i vårt område. Da går vi til det skritt at vi krever løyve eller sjåføren utestengt, sier avdelingsleder Egil Johannessen ved Pasientreisekontoret ved OUS.

For mindre alvorlige forhold kan sjåførene bli gitt en advarsel.

Fra 1. mars til 31. desember i fjor ble 52 sjåfører utestengt. 48 av disse sakene er registrert hos Christiania Taxi.

116 advarsler

I tillegg ble det gitt 116 advarsler. 100 av advarslene er registrert hos Norgestaxi.

– Hvis vi ikke er fornøyd med kvaliteten på det sjåføren gjør, tar vi ut sjåføren midlertidig og går igjennom avvikene med ham. Når sjåføren har fått orden på det, er det ut i trafikk igjen, sier viseadministrerende direktør i Norgestaxi, Erlend Eidsvoll.

Er noen av sjåførene utestengt på grunn av fysisk eller verbal trakassering?

– Jeg vil ikke uttale meg om enkeltsaker om hvorfor vi har sperret ute enkelte sjåfører, men det kan ha forekommet, sier han.

Daglig leder i Christiania Taxi, Hasnat Ahmad, opplyser til NRK at ingen av de 48 sjåførene som har blitt utestengt i 2017, har blitt utestengt etter krav fra Pasientreiser.

Han skriver i en e-post til NRK at selskapet har strenge regler og kriterier for kjøring av pasienter, og at det er på bakgrunn av disse reglene Christiania Taxi har utestengt 48 sjåfører.

– Pasientreisekontoret aldri har hatt behov for å sperre våre sjåfører, skriver Ahmad.

– For høye avvik

Viseadministrerende direktør i Norgestaxi, Erlend Eidsvoll, innrømmer at avvikstallene er altfor høye.

Han forklarer de mange avvikene med en litt uheldig tariffdeling til bil.

– Det vil si at en kort tur kunne være ganske lønnsom, mens en lang tur ble oppfattet mer som en straff og vanskeligere å gjennomføre.

Han hevder også at ytre faktorer, som økningen i bompengeavgiften, er en medvirkende årsak til at pasienttransport ble mindre attraktivt for enkelte sjåfører.

– Vi har en nullvisjon om avvik, og vi ønsker jo selvfølgelig ikke at noen skal komme for seint. Vi jobber aktivt med dette for å få ned avvikstallene. Ethvert avvik er ett for mye.

Hvordan skal dere løse dette?

– Vi er i aktiv dialog med pasientreisekontoret. Vi ser forskjellige muligheter. Det ene er selve avregningen til bil, hvordan vi kan få turer mer rettferdig fordelt. Vi ser også på hvordan vi kan disponere bilene, slik av vi kan være der det er mest forsinkelser.

Klager på dårlig betalt

NRK har vært i kontakt med flere sjåfører i både Norgestaxi og Christiania Taxi. Flere mener årsaken til de store forsinkelsene og flere av avvikene skyldes at pasienttransport er lite attraktive turer.

– Hadde fortjenesten gått opp, hadde ventetiden gått ned, sier en sjåfør. Han ønsker ikke å stå frem med fullt navn.

Andre sjåfører forteller at det ofte er mye ekstra jobb knyttet til pasienttransport. Det kan være henting av svært syke pasienter i store bygg.

Pasientreiser avviser at de har satt for strenge betingelser i kontrakten de har inngått med selskapene.

– I vår avtale med sentralene betaler vi forskjellige priskomponenter til dem, men hva de velger å formidle ut til dem som utfører tjenesten, vet ikke vi, sier Johannessen.

Daglig leder i Christiania Taxi, Hasnat Ahmad synes ikke de har inngått en for dårlig avtale.

– Vi er fornøyde. Vi har dessverre ulike utfordringer. Det siste året har vi fått ulike kostnader i næringen, noe som forverrer resultatet. Bruken av samkjøring har også økt, noe som fører til at sjåførene tjener mindre.

SISTE NYTT

Siste meldinger