Frontfag hvaforno?

Lønnsoppgjøret er fullt av fremmedord og stammespråk. Her er ordlisten som gjør det lettere å henge med i svingene.

Blåkledde metallarbeidere sveiser.

AVGJØR: Hva industriarbeiderne får av lønnstillegg har mye å si for hva andre yrkesgrupper i Norge kan forvente seg i lønnsoppgjøret.

Foto: Jan Haas / NTB scanpix

  • Frontfagsmodellen: Innebærer at en offentlig ansatt lærer, for eksempel, må se langt etter et betydelig lønnshopp dersom oppgjøret i industrien blir magert. Hovedtanken bak modellen er at norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammene av det industrien tåler. I praksis betyr det at Fellesforbundet først forhandler med motparten Norsk Industri. Rammen de blir enige om, legger deretter sterke føringer for oppgjørene i privat og offentlig sektor.
  • Ramme: Hva lønnstillegg og andre endringer i tariffavtalen koster arbeidsgiverne totalt sett. Summen er altså mer enn bare lønnstillegg. Den omfatter alle endringer i tariffavtalen, som for eksempel kostandene ved lengre ferie eller kortere arbeidstid.
  • Lønnsglidning: Spiller størst rolle for folk som jobber på akkord i yrker med god lønnsevne. Glidningen er den inntektsøkningen som skjer i tiden mellom lønnsoppgjør, for eksempel gjennom personlige tillegg, provisjonstillegg, eller bonusordninger. I praksis er summen ofte beregnet som differansen mellom den totale lønnsøkningen og de avtalte tarifftilleggene.
  • Etterslep: Brukes når en gruppe blir hengende etter lønnsmessig fordi de har hatt lav eller ingen lønnsglidning. En offentlig ansatt med fastlønn kan oppleve etterslep sammenlignet med en med en som jobber på akkord eller oppnår bonuser i privat sektor.
  • Kjøpekraft: Sier noe om hva du får for pengene du tjener. Det kalles også disponibel reallønn, og er den inntekten man sitter igjen med når skatteendringer og prisstigning er trukket fra bruttolønna.
  • Overheng: Forskjellen mellom gjennomsnittslønnen i et kalenderår og lønnsnivået ved årets utgang. Brukes for å fortelle hvor stor årslønnsveksten fra ett år til det neste vil bli, dersom det ikke gis lønnstillegg i det siste året.
  • Tariffavtale: En avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.
  • Minstelønn: En nedre lønnsgrense som garanteres i tariffavtalen. Ingen som omfattes av avtalen kan lønnes lavere enn minstelønn.
  • Mekling: Dersom partene ikke blir enige, må de mekle før de kan bruke kampmidler som streik eller lockout. Samtalene ledes av riksmekleren.

Kilder: NRK, NTB, Store norske leksikon.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger