Oppretter egen terrorkommisjon

Regjeringen setter ned en egen kommisjon for å gjennomgå terrorangrepene mot Oslo og Utøya 22. juli.

Video Regjeringen setter ned en egen kommisjon

På regjeringens pressekonferanse i dag opplyste Stoltenberg at de setter ned en egen kommisjon for å gjennomgå terrorangrepene i Oslo og på Utøya.

– Vi oppretter en kommisjon for å gjennomgå alle sider ved angrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya, opplyste Stoltenberg på en pressekonferanse 17.30 i ettermiddag.

Han understreker at dette ikke er en ordinær granskingskommisjon, og at kommisjonen vil følge et eget regelverk. Kommisjonen skal være uavhengig og ha et eget sekretariat.

– Hensikten er å kartlegge hva som fungerte og ikke fungerte, men gjennomgangen skal også gi kunnskap om hva som skjedde og hvordan, sier Stoltenberg.

Ny nasjonal minnemarkering

På pressekonferansen opplyste Stoltenberg også om at det vil bli arrangert en nasjonal minnemarkering for de etterlatte etter angrepene. Det vil i tillegg bli holdt en markering for alle de ansatte i Regjeringskvartalet.

Stoltenberg kunngjorde også at etterlatte vil få dekket utgifter til begravelse, bisettelse og minnesamvær etter terrorangrepene.

– Ofrene vil ha krav på voldsoffererstatning. I det ligger også dekning av utgifter i forbindelse med begravelse og minnesamvær, sa Stoltenberg.

Etterforskningen vil vare opp mot et år

Statsministeren sier at det er svært viktig å få klargjort alle sidene av terrorangrepene for å trekke lærdom av det som har skjedd.Kommisjonen vil jobbe samtidig med politiets etterforskning.

Kommisjonen vil trolig bruke opp mot et år på etterforskningen.

Representanter fra alle partiene på Storinget stod sammen med Stoltenberg i dag.

– Vi skal lære av den

Dette er ikke et granskningsregelverk. Det vil ikke bli søk etter syndebukker, men vil finne ut om det er områder der vi kan bli bedre på i beredskapen i framtiden. Vi skal lære av dette, sier Erna Solberg til NRK.

Hun mener at Norge på noen områder har for lite kapasitet i beredskapen.

– En mann kan plassere en bil med eksplosiver utenfor Regjeringskvartalet, betyr ikke det at vi har hatt for dårlig sikkerhet fram til nå?

– Det betyr at vi har hatt et åpent samfunn. Vi kunne ha stengt samfunnet mye mer, men da mister vi noe av det som er verdifullt i vårt samfunn, nemlig åpenheten og nærheten. Vi ønsker ikke se væpnet politi med skuddsikre vester og stengte veier her i Norge, sier Solberg.

Klikk for å se video:

Video De politiske lederne i Norge står samlet

Erna Solberg sier at kommisjonen ikke vil lete etter syndebukker, men finne måter å bedre beredskapen på.

SISTE NYTT

Siste meldinger