Hopp til innhold

SV: – Høyre vil at alle skal stramme livreima

– En politisk dekkoperasjon for å få gjennom mer høyrepolitikk, sier SVs Kari Elisabeth Kaski om regjeringens plan for fremtiden.

Sosialistisk Venstreparti med alternativt budsjett 2021

GLADMELDING: Norge vil bli rikere i fremtiden, påpeker SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski. Hun mener økt omfordeling er løsningen på utfordringene Norge vil møte i fremtiden.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Unge må jobbe lengre, flere må være i jobb, kvinner må få flere barn, og unge i oljebransjen må finne seg noe annet å gjøre.

Det er noen av tingene regjeringen mener er viktig for å sikre økonomien i Norge de neste førti årene.

Fredag la regjeringen frem en plan for hvordan Norge skal fortsette å ha råd til gode velferdstjenester frem mot 2060, i den såkalte «Perspektivmeldingen».

– Det handler om hvilket samfunn våre barn skal vokse opp i, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) under pressekonferansen.

En av de viktigste endringene er at mange unge må stå lenger i jobb enn foreldrene gjør.

En aldrende befolkning som lever lenger, ofte kalt «eldrebølgen» og overgang til grønn industri og reduserte klimautslipp er noen av de viktigste endringene Norge skal gjennom.

Det betyr at staten må tjene mer penger gjennom skatter og avgifter, for å dekke merutgiftene til helse og omsorg i årene fremover.

SV: De rike må bidra mer til velferden i fremtiden

Økt omfordeling er løsningen på de utfordringene Norge står overfor, mener SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun mener Norge vil ha penger til økt omsorg og flere offentlige tjenester dersom man skattlegger de rikeste enda mer.

– Høyre vil at alle skal stramme livreima og bruke mindre penger på velferd, mens de kan fortsette å gi store skattekutt til landets aller rikeste. Det er en oppskrift på økte forskjeller, sier Kaski.

I stedet bør vi ta utgangspunkt i det denne meldingen viser, nemlig at Norge skal bli et mye rikere samfunn, mener hun.

– Det er egentlig en gladmelding. Hvis vi omfordeler fra privat rikdom til felles velferd vil vi ha råd til å bygge ut velferden. Det har vært suksessoppskriften til Norge, og det bør vi fortsette med, sier Kaski.

Ap om de unge: – Fellesskapet har sviktet

Regjeringen peker på at for å løse utfordringene må dagens unge regne med å utvikle seg mer gjennom arbeidslivet. De kan ikke lenger regne med at utdannelsen de tar er nok til å klare seg gjennom et helt yrkesliv. Derfor må flere få mulighet til å få ny kompetanse gjennom livet.

At det blir flere eldre som lever lenger etter at de slutter å jobbe, må dagens unge også jobbe lenger. Bare slik vil Norge ha råd til å betale pensjon til alle, mener regjeringen.

Skatteinntektene fra dem som jobber blir altså enda viktigere i tiårene fremover.

Arbeiderpartiet mener regjeringen ikke har gjort nok for å hjelpe de unge inn i arbeidslivet som blir så viktig fremover.

– Vi i Arbeiderpartiet har lenge pekt på at unge som faller utenfor er et av de største problemene i Norge i dag, sier Eigil Knutsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Spørretime i Stortinget

SVIKTER DE UNGE: – Regjeringen har ikke gjort nok, sier Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen om utfordringene som møter dagens unge.

Foto: Vidar Ruud / NTB

– Fellesskapet har sviktet dem, det må man si når vi ser denne utviklingen, sier han.

Han peker på at Ap i sitt program ønsker å innføre en garanti for at unge som står utenfor jobb og utdanning skal få jobb eller studieplass innen to måneder.

Meldingen legger alt for lite vekt på sysselsetting i fremtiden, mener finanspolitisk talsmann i Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik.

– Vi mener at staten må bort fra næringsnøytraliteten. De må gå målrettet inn mot de næringene der vi virkelig har fortrinn basert på våre rike naturressurser, teknologi og kompetanse. Skog og treforedling, fisk, kraftkrevende industri og verft, sier Gjelsvik.

Han mener meldingen er perspektivløs.

– Vi må bygge på skuldrene av den olje- og gassindustrien vi har i dag. Bruke den kompetansen som ingeniører og andre arbeidsfolk der har og lage nye arbeidsplasser for framtida og skape nye verdier.

Frp: – Innvandring er hovedutfordringen

Hans Andreas Limi (Frp) mener regjeringen undervurderer det Frp ser som den største utfordringen for økonomien fremover: nemlig innvandring.

– Det er hovedutfordringen nå, sier Limi til NRK.

– Hva mener du med det?

Det er hovedutfordringen når vi ser på fremtidige budsjetters utgiftsside og inntektsside. Fordi vi vet at innvandring har en kostnad.

– Mener du at det er hovedutfordringen for Norges økonomi de neste førti årene?

– Nei, men det er en av de store utfordringene. Fordi kostnaden er stor, og så er det for lav yrkesdeltakelse blant mange innvandrergrupper. Og hele perspektivmeldingen sier noe om hvor viktig det er å få flere over i arbeid.

– Bare krokodilletårer

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen mener regjeringen ikke kan snakke om dårligere økonomi, uten å samtidig gjøre noe med skattelettelsene de har gitt.

Rødts oppsummerende pressekonferanse

KRITISK: Dette viser hva førti år med Høyrepolitikk vil føre til, mener Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen.

Foto: Ryan Kelly / NTB

– Vår tids største skattebyrde er regjeringas skattekutt, som først og fremst har kommet de rike til gode, og gjør at vi har 34 milliarder mindre til spleiselaget årlig, sier hun.

Perspektivmeldingen beskriver hva som vil skje dersom vi hadde hatt 40 nye år med høyrepolitikk, mener Rødt.

– Det blir bare krokodilletårer når regjeringa er bekymret for at samfunnet vil mangle milliarder, mens milliardærene blir stadig rikere og koronapolitikken øker forskjellene, mener Martinussen.

MDG mener derimot at det er oljepolitikken som er viktigst å endre fremover.

– Regjeringen fremstiller det som at vi er på god vei til å nå klimamålene til Norge for 2030. Det stemmer ikke, og er jo bare tomprat. Klimaplanen regjeringen har lagt fram er langt fra forpliktende nok, ambisjonsnivået er for lavt, den mangler en rekke tiltak og de har for god tid, sier Mdg-leder Une Bastholm.

– Til og med helt sentrale virkemidler som økt Co2-avgift driver regjeringen og forhandler bort ved å gi andre avgiftsletter som saboterer miljøeffekten, sier hun.

AKTUELT NÅ