Hopp til innhold

Oljefondet gikk 447 milliarder i pluss

Statens pensjonsfond utland fikk i 2016 en avkastning på 6,9 prosent, tilsvarende 447 milliarder kroner. Styrelederen er fornøyd.

Statens pensjonsfond utland" som det egentlig heter, fikk i 2016 en avkastning på 6,9 prosent. Dette er bedre enn året før da fondet gikk med 334 milliarder kroner i pluss.

RESULTATET PÅ 30 SEKUNDER: Se oljefondets sjef Yngve Slyngstad oppsummere fjoråret på 30 sekunder.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 8,7 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 4,3 prosent.

– Hovedstyret er tilfreds med at avkastningen både i 2016 og over tid har vært god, sier Øystein Olsen, som er leder for hovedstyret i Norges Bank.

Dette er en forbedring fra 2015, da oljefondet gikk med 334 milliarder kroner i overskudd.

– Dette året har gått bedre enn vi forventer at det vil gå framover, sier oljefondets sjef Yngve Slyngstad. Han sier det vil bli vanskelig å få god avkastning de kommende årene blant annet på grunn av uro i både rente- og valutamarkedene globalt.

Aksjer går godt

Rapporten for 2016 viser at aksjeinvesteringene ga en avkastning på 8,7 prosent og dermed drar resultatet opp, mens avkastningen på renteinvesteringene var 4,3 prosent i fjor.

– Avkastningen i 2016 var preget av fallende internasjonale renter i første halvår og sterke aksjemarkeder i andre halvår. Året startet med uro i markedene og usikkerhet rundt utviklingen i Kina, sier Slyngstad i en kommentar til rapporten.

– De første tre ukene var de globale aksjemarkedene ned 10 prosent. Markedene stabiliserte seg i løpet av året, og fondet fikk nok en gang en god aksjeavkastning, legger han til.

Det er sjefstrateg Leif Rune Rein i Nordea enig i.

– Det er grunn til å være fornøyd med 2016. Det var et utfordrende år, som endte ganske godt tross en traumatisk start, sier han til NRK.

Investorene i oljefondet gjorde det litt bedre enn markedet: En avkastning på 6,9 prosent er 0,15 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.

Øystein Olsen (t.h) som er leder for hovedstyret i Norges Bank melder at oljefondet fikk en avkastning på 6,9 prosent i 2016. T.v Yngve Slyngstad.

NORGES BANK: Leder av hovedstyret i Norges Bank Øystein Olsen og leder av Statens pensjonsfond utland Yngve Slyngstad presenterer årsrapporten for 2016.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tok ut penger for første gang

I fjor ble det for første gang tatt ut penger fra oljefondet som ikke var del av avkastningen. Det var det finansminister Siv Jensen som gjorde da hun brukte 6,7 milliarder i statbudsjettet.

Samtidig bestemte regjeringen tidligere i år at handlingsregelen skal nedjusteres. Den forventede avkastningen – og dermed det som kan tas ut til statsbudsjettet – ble nedjustert fra 4 til 3 prosent.

62,5 prosent av pengene er nå investert i aksjer, 34,3 prosent i rentepapirer og 3,2 prosent i eiendom. Regjeringen foreslo også nylig å øke aksjeandelen fra dagens nivå til 70 prosent. Håpet er at dette skal gi økt avkastning i årene som kommer.

Svakt 2015

I 2015 var avkastningen på 2,7 prosent, og langt lavere enn i «gullårene» 2012–2014 da den årlige avkastningen var på 12 prosent i snitt.

I fjor advarte Slyngstad om at et turbulent aksjemarked vil sette framtidig avkastning i fare.

– 2015 har vært et urolig år med negative renter, valutauro, fallende oljepris og svekkede forventninger til veksten i fremvoksende markeder, sa Slyngstad for ett år siden.

Leder Yngve Slyngstad for Statens pensjonsfond utland melder at oljefondet fikk en avkastning på 6,9 prosent i 2016.

SJEF: Yngve Slyngstad leder Statens pensjonsfond utland, og la fram årsrapporten i dag.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nye markeder

Etter et sterkere 2016 er den totale verdien av fondet nå oppe i 7.510 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret. Veksten er noe svekket av en sterk krone.

For å sikre avkastning av pengene våre også framover, vil fondet i større grad gå inn i framvokstende markeder i nye land.

– For å få avkastning må vi også bygge på fondets særtrekk. Vi er et stort fond og har lang tidshorisont. Vi vil bruke disse særtrekkene når vi går inn i flere markeder og aktivt forvalter dem, sier Slyngstad.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger