Hopp til innhold

Oljearbeidere reagerer: – Vi som må føle på skammen

– Vi produserer noe verden trenger, som gir stort overskudd og som alle er med på å bruke. Men det er på en måte vi som skal føle på skammen, sier oljearbeider Idar Martin Herland.

Idar Martin Herland

TRUFFET EN NERVE: Oljearbeider Idar Martin Herland har lagd et Facebook-filter som mange ansatte i oljebransjen nå har begynt å bruke.

Foto: Privat

Flyskam, kjøttskam og nå også oljeskam. Dette er begreper som til stadighet dukker opp i klimadebatten.

Som svar på kritikken mot egen bransje har Herland laget Facebook-filteret «Stolt oljearbeider» som har blitt populær blant kollegaer i bransjen.

– Jeg tror jeg har truffet en nerve hos veldig mange av mine kollegaer, sier Herland som jobber som elektriker på Equinor-plattformen Kristin som ligger i den sørvestlige delen av Haltenbanken i Nordland.

Han opplever debatten rundt olje og klima som svært ensidig.

– Vi produserer noe verden trenger, som gir stort overskudd og som alle er med på å bruke. Men det er på en måte vi som skal føle på skammen, sier han til NRK.

Reagerer på språkbruken

Vår Energi-sjef Kristin Kragseth synes ikke bransjen skal skamme seg, og er lei av at partene i klimadebatten står på forskjellige poler og snakker hverandre ned.

Oljeselskapet Vår Energi er nå den tredje største aktøren på norsk sokkel etter det nylige oppkjøpet av de gjenværende norske oljefeltene til Exxon Mobil.

Kragseth sier det er viktig at ikke energiselskaper deles opp i A- og B-lag.

– De som driver med vindmøller er de redder kloden, mens de som jobber med olje er på B-laget. Vi trenger begge deler, og vi trenger å gjøre begge deler så godt vi kan, sier hun.

Mener debatten er ensidig

Kragseth sier at oljenæringen selv er opptatt av klima, men at de kanskje ikke har vært flinke nok til å formidle hvordan de jobber med å omstille seg.

– Det er ikke sånn at vi sitter stille. Vi er minst like opptatt av klima som dem som snakker om klima på den andre siden.

Hun opplever at den offentlige debatten rundt klima ofte blir for ensidig, og mener man ofte snakker vel så mye med følelser som med fakta.

– Nå er det sånn at 20 prosent av de pengene som vi får inn til Norge kommer fra næringen vår. Så vi må ha en utredning av konsekvensene. Hva skjer hvis de 20 prosentene ikke kommer inn, og hva skjer med de 220.000 menneskene som jobber relatert til olje og gassnæringen?

Må kutte i fossil energi

Thina Saltvedt i Nordea jobbet tidligere som oljeanalytiker. Nå jobber hun som bærekraftsanalytiker i det samme selskapet.

Hun synes ikke oljearbeiderne skal skamme seg.

– Det er jo rett og slett fordi de gjør en veldig viktig jobb, og det har de gjort i veldig mange år.

Men hun fremhever at man ikke må glemme at bruken av fossil energi er en av de viktigste årsakene til klimautfordringene verden nå står overfor.

– Det tar veldig lang tid før vi har fått de store negative effektene av vårt enorme forbruk av fossil energi rundt på jorda. De får vi nå, og da må vi også gjøre noe med dem. Hvis vi vet at fossil energi er en av de viktigste driverne til disse klimaendringene, så er det selvfølgelig også der vi må kutte, sier hun til NRK.

Thina Saltvedt

ANALYTIKER: Thina Saltvedt i Nordea.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Saltvedt mener det er viktig at man ser på forbruket av fossil energi fremover – både internasjonalt og på hjemmebane.

Hun opplyser at forbruket må legges om raskere enn hva vi har satt i gang i dag dersom vi skal klare å nå bærekraftsmålene i løpet av ti år.

– Det betyr jo selvfølgelig at hvis verden skal bruke mindre olje og gass fremover, så vil jo det også selvfølgelig påvirke behovet for norsk olje, og det må vi tørre å diskutere, sier hun.

Oljeproduksjonen øker

Oljeproduksjonen på norsk sokkel kommer til å øke fram mot 2023, ifølge Oljedirektoratet. Gigantfeltet Johan Sverdrup skal etter planen åpne neste måned med en total produksjonskapasitet på 440.000 fat per dag.

Samtidig skal Vår Energi investere 60 milliarder kroner på norsk sokkel fram mot 2023. Med det siste oppkjøpet av de partneropererte feltene til Exxon Mobil, opplyser Kragseth at selskapet får 150 000 flere fat og 40–50 flere ansatte med seg inn i organisasjonen.

Hun understreker at selskapet har stor tro på norsk sokkel og at ikke verdens oljeetterpøsel kommer til å forsvinne med det første.

– Noen vil gjerne si dessverre, for det er klart at vi bør klare oss med mindre olje og gass i tiden som kommer. Men så er det sånn nå at vi trenger olje og gass fordi at verden trenger den typen energi også.

Men hun legger ikke skjul på at også hun ser at oljen er på vei ut på sikt.

– Men så spørs det hva på sikt er. I alle scenarioer som vises, så vises det at olje og gass trengs i lang tid fremover.

Valhall-feltet

VIL IKKE HA A- OG B-LAG:– De som driver med vindmøller er de redder kloden, mens de som jobber med olje er på B-laget. Vi trenger begge deler, og vi trenger å gjøre begge deler så godt vi kan, sier direktør Kristin Kragseth i Vår Energi til NRK.

Foto: Eirin Larsen / NRK

AKTUELT NÅ