Hopp til innhold

Økokrim frykter at krigen vil føre til matsvindel, menneskehandel og råvaremangel

Smugling av varer, utnyttelse av arbeidstakere, organisert kriminalitet og uredelige innsamlingsaksjoner er blant konsekvensene Økokrim mener Ukraina-krigen kan få for Norge fremover.

Illiustrasjonsbilde av byggebransjen

UTNYTTELSE: Økokrim er bekymret for at kriminelle aktører vil forsøke å benytte sårbare ukrainere som svart arbeidskraft innen flere næringer, som byggebransjen. Bildet er kun ment som illustrasjon.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

I en ny trusselvurdering skriver Økokrim at krigen vil påvirke Norge på flere områder.

Vi ser at det kan komme bedragerier hvor situasjonen i Ukraina utnyttes følelsesmessig for å oppnå en gevinst.

Det sier Pål Kulø Lønseth, sjef for Økokrim.

Økokrim mener blant annet at det er sannsynlig at kriminelle aktører vil forsøke å utnytte ukrainere og andre utenlandske og sårbare arbeidstakere.

I den nye trusselvurderingen skriver Økokrim blant annet krigen i Ukraina vil få dramatiske konsekvenser for Europa og føre til varige endringer i verdenssamfunnet. Det påpekes også at krigen har ført til store strømmer av migranter inn i europeiske land.

Pål K. Lønseth, sjef for Økokrim

Pål K. Lønseth, sjef for Økokrim, sier at krigen vil påvirke Norge på flere områder i tiden fremover.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Blant flyktningene kan det også være medlemmer av kriminelle nettverk, mener Økokrim.

Den største utfordringen knyttet til flyktningsituasjonen er at menneskesmuglere og andre aktører som forsøker å utnytte sårbare flyktninger til prostitusjon eller tvangsarbeid.

Utnytter sårbare arbeidstakere

Økokrim mener blant annet at det er sannsynlig at kriminelle aktører vil forsøke å utnytte ukrainere og andre utenlandske og sårbare arbeidstakere.

Det er spesielt innenfor sektorer hvor det er behov for mye ufaglært arbeidskraft. Det er bygg og anlegg, det er renholdsbransje, det er transportvirksomhet, som særlig vil se dette, sier Lønseth.

Les også Politiet åtvarar om Ukraina-svindel

Et skilt med "Help for Ukraine" står foran et lagerrom fullt av pappesker med ting som skal sendes til flyktningene.

Disse er særlig sårbare på grunn av fattigdom, språkutfordringer og lav utdanning. Andre arbeidsintensive yrker som bilpleie og sesongarbeid innen jordbruk og fiske, kan også preges av utnyttelse.

Allerede før den russiske invasjonen har ukrainske borgere blitt utnyttet til ulovlig arbeid innen flere bransjer.

Økokrim tror dette vil fortsette, og viser til at barn og mindreårige skal ha fått tilbud om ulovlig arbeid i Norge før de har fått innvilget kollektiv beskyttelse.

Kollektiv beskyttelse gir ukrainske borgere midlertidig oppholdstillatelse som gir rett til å ta arbeid i Norge. Dette kan redusere sårbarheten i arbeidslivet noe, mener Økokrim.

En traktor spred gjødsel over et jorde med hvete i utkanten av Kharkiv, i etterkant av et russisk luftangrep 5. april.

En traktor spred gjødsel over et jorde med hvete i utkanten av Kharkiv 5. april. Bildet skal være tatt i etterkant av et russisk luftangrep.

Foto: THOMAS PETER / Reuters

Påvirker matforsyningen

Krigen påvirker også matforsyning og energitilgang i land på flere kontinenter. Russland og Ukraina står for rundt to tredjedeler av den globale hveteeksporten. Både krig og sanksjoner vil gjøre det vanskelig å opprettholde jordbruket og eksporten.

Dette kan gi økt risiko for smugling av mat og varer.

– Det vil være en bekymring at det kan produseres varer på en slik måte at det ikke tilfredsstiller de helsemessige krav som vi stiller til de matvarer som omsettes i Norge, sier Lønseth.

Røyk stiger fra stålverket Azovstal i Mariupol 25. april

Røyk stiger fra stålverket Azovstal i Mariupol 25. april. Stålverket, som har vært under angrep fra russiske soldater den siste tiden, er et av de største i Ukraina.

Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Leveranseproblemer

Det forventes også en økning i råvareprisene som følge av redusert russisk eksport av en rekke andre råvarer som eksempelvis stål og jern.

Utfordringer knyttet til vareeksport kan by på flere utfordringer.

Når det er leveranseproblemer på så viktige varer, kan det føre kriminalitet med seg, sier Lønseth.

Økokrim-sjefen uttrykker bekymring rundt smugling, men også kvaliteten på de gjeldende varene.

Krig som forledelse i kjærlighetsbedrageri

Det er meget sannsynlig at utfordringen med kjærlighetsbedrageri vil vedvare.

– Man bruker da krig og konflikt, og vi forventer at Ukraina-konflikten brukes til det, til å skape sympati og en emosjonell inngang til det å gi penger for å støtte noen, sier Lønseth.

Når man over tid opparbeider en følelsesmessig relasjon til den man gir penger til, kan det være vanskelig å forstå at man har blitt lurt, forklarer han.

Det er også sannsynlig at krigen i Ukraina vil bli brukt som dekkhistorie for å forlede fornærmede.

Ida Marie Edholm, svindelekspert i Nordea

Ida Marie Edholm, svindelekspert i Nordea, ber folk være årvåkne om de chatter med noen som sier de er fra Ukraina.

Foto: Presse / Nordea

Ida Marie Edholm er svindelekspert i Nordea, og jobber med bevisstgjøring og forebygging av svindel.

Hun forklarer at svindlerne ofte er profesjonelle, som vet hva de skal si eller gjøre for å lure andre. De går ofte etter eldre og ensomme folk.

Svindlerne kan la det gå både måneder og år før de ber om penger.

Nordea har foreløpig ikke sett en økning som kan knyttes til krigen i Ukraina.

– Det vi vet med kjærlighetssvindel er at det tar litt tid før de ber om penger, så det er også godt mulig at vi enda ikke har sett dette ennå, forklarer Edholm.

Undersøk hva pengene går til

Det er lansert flere innsamlingsaksjoner i sosiale medier til støtte for Ukrainas krigsinnsats og til humanitær hjelp. Ikke alle av disse er redelige.

Krig appellerer til folks følelser og dette vil trolig bli utnyttet av bedragere.

Lønseth sier det er bra at folk er engasjerte og ønsker å hjelpe. Likevel ber han folk om å være kritisk til hvem man gir penger til, da noen kan utnytte situasjonen.

Da må man være nøye på hva og hvem man gir til, og passe på at det er en seriøs organisasjon med seriøse aktører som står bak, forklarer Lønseth.

Les også Telenor-ansatte ble tilbudt penger for å gi tilgang til SIM-kort

Thorbjørn Busch, Telenor

Han sier at det ikke er mange som utnytter dette, men nok til at det er en bekymring. Økokrim har ikke tall på antall aktører.

Økokrim-sjefen anbefaler å undersøke hva pengene skal brukes til før man donerer, og sjekke om aktøren har kompetanse til å drive innsamlingsaksjoner eller bistandsarbeid.

Svindelekspert Edholm sier det er viktig å være kritisk til henvendelser man får om innsamlingsaksjoner, eller som man kommer over på nett eller i sosiale medier.

– Det er bedre å gå via kjente hjelpeorganisasjoner, slik at man vet at pengene kommer dit de skal, forklarer hun.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger