Offisersforbundet: En historisk nedprioritering

Norges Offisersforbund retter knallhard kritikk mot regjeringens landmaktutredning. Den omtales som en kraftig nedprioritering av Hæren og Heimevernet.

Pål B. Nygaard foran lagrede MLRS-batterier

Pål Nygård er hovedtillitsvalgt i Norges Offisersforbund

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Pål Nygård er hovedtillitsvalgt i Norges Offisersforbund. Han reagerer kraftig på forsvarsminister Ine Eriksen Søreides fremleggelse av regjeringens landmaktutredning.

– Jeg er imponert over retorikken som regjeringen fortsatt maler på, men konkret legger de 2. bataljon ned i en møllpose for å bli en mobiliseringsbataljon. Samtidig forutsetter de at den skal være på krigsfot innen 48 timer. Det er ikke mulig, hevder Nygård.

Nygård reagerer også på at man kan få forståelse av at regjeringen fremskynder flere nyanskaffelser mange år frem i tid. Det mener han er svært uheldig.

– Dette gir ikke økt kampkraft. Det å fjerne helikoptre fra Hæren og legge ned 2. bataljon gir oss en langt dårligere beredskap, hevder Nygård.

Han mener det riktignok er flere positive elementer, men er knallhard i sin konklusjon av dagens fremleggelse.

– Dette er ingen historisk satsing, men en historisk nedprioritering av landmakten i Norge.

HV-sjefen tilfreds

Sjefen for Heimevernet, Tor Rune Raabye godt fornøyd med grepene regjeringen foreslår for Finnmark i landmaktutredningen. Han gleder seg over at de elleve HV-distriktene består.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og generalmajor Tor Rune Raabye

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og generalmajor Tor Rune Raabye

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– For Heimevernets del avviker ikke konklusjonene i landmaktutredningen i veldig stor grad fra det som ble vedtatt i langtidsplanen i fjor høst. Det er jeg tilfreds med. Jeg er svært glad for at vi får til en differensiering av forsvarsevnen vår i Finnmark og blir tilført nye kapasiteter, sier Raabye.

Han ser ingen grunn til at en utvidet og endret førstegangstjeneste vil ha negative følger for HV-strukturen på 38.000 soldater.

Hærsjefen: – Godt nok

Sjefen for Hæren, Odin Johannessen, sier han mener Hæren nå vil få de nødvendige forsterkninger og en tilstrekkelig modernisering.

– Dette er godt nok. Regjeringen har valgt å lytte til rådene fra Forsvarets egen arbeidsgruppe. Det er positivt, sier Johannessen.

Odin Johannessen er sjef for Hæren

Odin Johannessen er sjef for Hæren

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hærsjefen forholder seg til de varslede rammene som allerede ligger nedfelt i Langtidsplanen for Forsvaret. De mener Johannessen er trange, men tilstrekkelige. Det er likevel fortsatt et stykke frem til Hæren er på det nivået han ønsker, selv etter regjeringens økte satsing.

– Hadde jeg fått ytterligere midler så ville jeg prioritert en helikpterberedskap for transport av lette enheter og sanitetstjeneste. I tillegg ville jeg brukt ressurser på å øke størrelsen på enkelte av hæravdelingene, eksempelvis 2. bataljon, forteller Johannessen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger