Hopp til innhold

Nytt regjeringskvartal: Milliardsprekk for ny energiløsning

Sjøvann fra Oslofjorden skal sørge for kjøling og oppvarming i det nye regjeringskvartalet. Men energiløsningen blir dobbelt så dyr som tidligere antatt.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) må tåle en kostnadssprekk på 1,4 milliarder kroner i prosjektet som skal bli det nye regjeringskvartalets energiløsning.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Rett nedenfor Akershus festning skal vann hentes fra fjorden, pumpes opp og transporteres i rør de tusen meterne inn til det nye regjeringskvartalet.

Prosjektet skal bli til en sikker og klimavennlig energiløsning – også i en krisesituasjon, lover Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Men nå viser det seg at løsningen blir dobbelt så dyr som tidligere anslått.

Opprinnelig var prisanslaget 1,4 milliarder kroner. Men i revidert nasjonalbudsjett anslo regjeringen at prestisjeprosjektet vil koste 2,8 milliarder.

Her bygges ny sjøvannsløsning til nytt regjeringskvartal.

Rett under Akershus festning bygges den nye energiløsningen til det nye regjeringskvartalet.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Tredelt forklaring

Milliardsprekken skyldes at prosjektet var mer komplisert enn man først antok, ifølge departementet. Forklaringen er tredelt:

  • Det er mye tunneler i området – det skal legges rør i områder med jernbane, T-bane og veitunneler.
  • Det er forurenset masse i grunnen, blant annet alunskifer som må behandles som spesialavfall.
  • Det er frykt for setningsskader, fordi røret går inn under sentrale deler av Oslo sentrum.
Beskrivelse av den nye energiløsningen.
Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Energiløsningen med sjøvann ble valgt for å sikre at dataløsninger med stort kjølebehov fungerer til enhver tid. Ved bruk av reservekraft er sjøvannsløsningen dessuten viktig for kjøling av reservekraftsløsningen.

De økte kostnadene har utløst en ekstrabevilgning på 280 millioner på årets budsjett.

Årsaken var at kostnadene var undervurdert i forprosjektet, og at enkelte elementer ikke var tatt med, ifølge departementet.

– Voldsom pengebruk

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum steiler når han får høre om kostnadssprekken.

– Dette er en enorm investering og en voldsom offentlig pengebruk. Det virker som at regjeringen ikke har hatt styring på prosjektet. Det virker som om Høyre har glemt at det her er offentlige skattepenger man forvalter, sier han til NRK.

– 2,8 milliarder kroner på en slik energiløsning, det hadde ingen gjort hadde man visst om den regningen i utgangspunktet, sier Sp-lederen.

– Hvis du får makt til høsten – vil du da stanse denne energiløsningen?

– Det tror jeg vil være for sent. Når man først har satt i gang, har millionene og etter hvert milliardene begynt å løpe, sier Vedum.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener Høyre og regjeringen har mistet kontrollen over kostnadene knyttet til energiløsning for det nye regjeringskvartalet.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Ikke råflott

Det nye regjeringskvartalet ligger på kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrups (H) bord.

Statsråden avviser at den nye energiløsningen er råflott, til tross for den siste kostnadssprekken.

– Jeg gikk gjennom alle mulige alternativer da jeg fikk den informasjonen på bordet, for å se om det fantes bedre og billigere alternativer, sier han til NRK.

– Konklusjonen er at det gjør det ikke. Dette er fortsatt den billigste, mest miljøvennlige og tryggeste måten å løse energiforsyningen til regjeringskvartalet på.

– Det er en stor kostnadssprekk, har Høyre mistet styringen over dette prosjektet?

– Nei, det vil jeg ikke si. Her har vi fulgt alle prosedyrer. Men det er krevende å anslå hva det vil koste å drive med arbeid i fjell under Oslo sentrum, sier statsråden.

– Dette er et veldig komplisert prosjekt og noe som det gjøres lite av i Norge. Det er vanskelig å anslå hva det koster. Derfor har vi måttet ta rev i seilene på dette.

Prosjektleder Carlo Thomsen, kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prosjektleder Carlo Thomsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet forklarer hvordan den nye energiløsningen for regjeringskvartalet blir.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Klar om fire år

Den nye sjøvannsløsningen skal være klar høsten 2025.

Prosjektleder Carlo Thomsen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser NRK rundt på områder nedenfor Akershus festning hvor det nå arbeides med den nye løsningen.

– Vi tar inn sjøvann her ute i Oslofjorden. Så tas det inn i en berghall og pumpes opp til nytt regjeringskvartal, som ligger omkring én kilometer unna, sier han.

– Hvorfor har man valgt akkurat denne løsningen?

– Det er først og fremst fordi den er sikker, men også fordi den er miljøvennlig.

Skalere ned?

Prisen på nytt regjeringskvartal har for lengst blitt et hett politisk tema.

Astrup sier regjeringen nå jobber ut fra en total kostnadsramme på hele regjeringskvartalet på 31 milliarder kroner for alle tre byggetrinnene.

– Vi mener man bør nedskalere hele regjeringskvartalet og bruke noen av de andre gamle bygningene vi har her i hovedstaden. Vi må prøve å spare penger der vi kan når vi skal bygge nytt regjeringskvartal, sier Vedum.

Konkret vil han kutte ut to av de planlagte bygningene.

– Kan du garantere en lavere prislapp hvis Sp kommer til makten?

– Det er jo hele målet.

Også Astrup ser på muligheten for å skalere ned prosjektet. En ny vurdering av hva som kan være mulig å gjøre, kommer i høstens statsbudsjett.

Samtidig har Stortinget behandlet og sluttet opp om prosjektet, og Astrup leverer følgende kilevink tilbake til Vedum:

– Sp har ikke bidratt med noe annet enn forslag til økte kostnader i dette prosjektet, sier han, og lister opp:

– De foreslo mer areal per ansatt, de foreslo at det skulle bygges i tre, og de foreslo at vi skulle ivareta, ruste opp og sikre gamle bygg som i dag er i bruk, i tillegg til å bygge nytt, som her i regjeringskvartalet. Det ville fordyret det hele med mange milliarder kroner.

Men Vedum mener Astrup og Høyre må ta ansvaret.

– Det er Høyre som har ansvaret for hele prosjektet hele veien. Å legge skylden på andre for kostnadssprekkene er veldig uansvarlig.

AKTUELT NÅ