Ny rapport: Norske pleiere kan bli mer effektive

Det kommer frem i Riksrevisjonens undersøkelse av hvordan pleieressursene styres i norske helseforetak.

Mannlige sykepleiere

SAMARBEID OG LÆRING: De minst effektive må lære av de mest effektive, ifølge Riksrevisjonens råd.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

  • Helseforetakene kan bruke pleieressursene mer effektivt.
  • Ledelsens styringsinformasjon gir ikke godt nok grunnlag for å sikre effektiv bruk av pleieressursene.
  • Planleggingen av bemanningen tilpasses ikke godt nok til variasjoner i pasientbelegget.
  • Mer samarbeid mellom sengeposter kan gi mer effektiv bruk av pleieressursene.

Det er hovedfunnene i Riksrevisjonens rapport, som slår fast at pleiere på norske sykehus kan brukes mer effektivt.

– Mer effektiv bruk kan frigjøre ressurser til behandling av flere pasienter, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Ber helseforetakene se an dagene

Undersøkelsen omfatter 77 sengeposter på 29 norske sykehus, og ble gjennomført fra og med 2013 til og med januar 2015.

Riksrevisor Per-Kristian Foss

RIKSREVISOR: Per-Kristian Foss.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Riksrevisjonens tall viser at halvparten av sengepostene har lik bemanning hver ukedag, selv om det er forutsigbar variasjon i antall pasienter fra dag til dag.

Åtte av ti sengeposter med «høy produktivitet» samarbeidet med andre om å håndtere sykefravær og uforutsett variasjon i antall pasienter. Bare halvparten så mange med lav produktivitet gjorde det samme, ifølge rapporten.

– Vi anbefaler mer samarbeid for å oppnå en samlet sett mer effektiv bruk, sier riksrevisoren.

– Effektiv bruk har stor betydning

Ifølge Riksrevisjonen var de samlede utgiftene til de regionale helseforetakene på mer enn 130 milliarder kroner i 2015. I den somatiske (fysiske, red.anm.) spesialisthelsetjenesten utgjør lønnskostnader 70 prosent av driftskostnadene.

– Sykepleiere og hjelpepleiere utgjør en stor andel av de 70.000 årsverkene ved de somatiske sykehusene. Effektiv bruk av pleiepersonalet har derfor stor betydning for om ressursene i helseforetakene utnyttes på en god måte, fastslår rapporten.

I rådene fra Riksrevisjonen anbefales både Helse- og omsorgsdepartementet og helseforetakene å sørge for at man lærer av og tar etter sengeposter «med høy arbeidsproduktivitet».

Høie vil følge opp

Helseminister Bent Høie (H) mener at rapporten er et godt bidrag i den videre styringen av spesialisthelsetjenesten.

Bent Høie

HELSEMINISTEREN: Bent Høie (H).

Foto: NRK

I sitt svar til Riksrevisjonen skriver han at han vil følge opp de regionale helseforetakene og bidra til at blant annet variasjon i pasientbelegg blir et «godt grunnlag for å sikre effektiv bruk av pleieressursene».

Sykepleierforbundet: – Må tas på alvor

– Det er viktig at Rikserevisjonens rapport tas på alvor av både helseministeren og ledelsen i helseforetakene, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund.

– Pasientens situasjon og behov for sykepleie skal være grunnlaget for bemanning og kompetansesammensetning, mener By.

Hun er enig i at det er viktig å lære av dem som gjør det bra.

SISTE NYTT

Siste meldinger