Hopp til innhold

Fant regelbrudd i over halvparten av svinebesetningene

Mattilsynet gjennomførte uanmeldt tilsyn hos 582 svinebesetninger. En av fire brøt reglene for behandling av skadde og syke dyr.

Flere griser står i en svært møkkete binge uten spor av strø eller rotemateriale.

Flere griser står i en svært møkkete binge uten spor av strø eller rotemateriale. Alle grisene er skitne, noe som tyder på svært dårlig renhold over lengre tid.

Foto: Mattilsynet

Bakgrunnen for tilsynskampanjen var et lokalt tilsynsprosjekt Mattilsynet gjennomførte i Rogaland, og Brennpunkt-filmen «Griseindustriens hemmeligheter».

Store forskjeller

Mattilsynet har gjennom kampanjen sett at det er stor variasjon i hvordan norske griser har det.

– Det at vi finner regelverksbrudd i mer enn halvparten av svineholdene, er ikke godt nok, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal.

I rapporten som ble presenteret på Litteraturhuset i Oslo i dag står det:

«Vi har sett at mange svineprodusenter driver bra. Noen driver godt over kravene i regelverket. Andre svineprodusenter driver imidlertid dårlig eller veldig dårlig. De dårligste svineholdene, som har mange regelbrudd, eller gjentakende alvorlige brudd, må få en varig forbedring eller avvikles.»

Vekker reaksjoner

Grisebonde Bredo Våland på Jæren reagerer på Mattilsynet sin rapport.

– Jeg mener fokuset blir feil. Det er aldri greit det Mattilsynet finner, men alle svinebønder blir straffet for dette. Hvis noen gjør noe galt i et annet yrke, så er fokuset på den som har gjort noe galt. Men i bondeyrket blir hele næringen kritisert.

Bredo Våland med grisene sine

Bredo Våland med grisene sine.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Mange svinebønder er livredde

Han har en teori om hvorfor det er så mange tilsyn.

– Det er sterke krefter som vil ha slutt på dyrehold og at vi spiser kjøtt. I Sverige blir bønder truet. Mange svineprodusenter går rundt og er livredde, selv om de har alt i orden. Er det slik vi vil ha det?

Har dekket hele landet

I region sør og vest og region midt var det omtrent like stor andel besetninger med regelbrudd. Men i sør og vest fant de en vesentlig større andel av de mest alvorlige tilfellene.

Oversikt over nasjonale regelbrudd. 
NASJONAL TILSYNSKAMPANJE OM VELFERD FOR SVIN 2021–2022
Foto: NASJONAL TILSYNSKAMPANJE OM VELFERD FOR SVIN 2021–2022

I region sør og vest det ble avdekket størst andel besetninger med mange regelbrudd og størst andel tilfeller av mangelfull behandling av syke og skadde dyr.

Det var her de måtte bruke de sterkeste reaksjonsformene.

Møkkete binge med griser tilsmurt med avføring.

Møkkete binge med griser tilsmurt med avføring.

Foto: Mattilsynet

Mener landbrukministeren må forklare seg i Stortinget

Rasmus Hansson i MDG reagerer kraftig.
– Grisevelferden er ikke god nok. Regjeringen kan gjøre noe nå, og det viktigste er å styrke Mattilsynet. MDG vil be landbruksminister Borch forklare seg i Stortinget om hvordan hun raskt vil løfte velferden i svineindustrien til et anstendig nivå.

Stortingsrepresentant (V) Ingvild Wetrhus Thorsvik følger opp.

Jeg er rystet over funnene til Mattilsynet. Vi har dessverre en svinenæring der flertallet ikke følger regelverket. Det må få konsekvenser. Det holder ikke å si at næringen selv må rydde opp. Grisene kan ikke vente lenger.

En gris med et åpent hull der halen skulle ha vært. At halen er nedbitt helt inn til roten tyder på at grisen over lengre tid har blitt spist på av de andre grisene

En gris med et åpent hull der halen skulle ha vært.

Foto: Mattilsynet

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, peker på det høye antallet avvik.

– Det er for mange regelbrudd, og jeg hadde håpa at resultatene hadde vært bedre. Alle dyr skal stelles godt med og regelverk følges.

Grisene får ikke nok rotemateriale og strø

Det er avdekket ett eller flere regelbrudd i vel halvparten av de inspiserte besetningene. Flere av regelbruddene gjaldt for lite rotemateriale og strø og for dårlig oppfølging av syke og skadde dyr.

Skitten gris med hovne øyne.

En møkkete gris med hovne øyne.

Foto: Mattilsynet

Cirka én av tre oppfylte ikke kravene til rotemateriale, og cirka én av fire oppfylte ikke kravene til strø. Dette påvirker velferden til veldig mange griser.

Mener at griseindustrien har brukt opp sine sjanser

Tor Grobstok, etolog og talsperson i Nettverk for dyrs frihet hevder at Mattilsynet underrapporterer lovbruddene.

– Dyrevelferden i norsk griseindustri er uholdbar. Når flertallet av norske griseprodusenter ikke engang klarer å overholde dagens svake regelverk, vitner det om en griseindustri ute av kontroll.

Videre sier Nettverk for dyrs frihet:

«Underrapportering av lovbrudd skjønnmaler problemene i griseindustrien, og er slik vi ser det med på å villede politikere.»

Resultatene av kampanjenen viser at over halvparten av svinebøndene bryter dyrevelferdsloven.

– Stortinget må styrke loven for å sikre grisene, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Det er ikke godt nok

Mattilsynet påpeker at når griser ikke får den behandlingen de skal, når de er syke eller skadde, har det stor påvirkning på deres trivsel.

Det er vondt for grisen å være syk eller skadet, og Mattilsynet ser svært alvorlig på at så mange som en fjerdedel av svineprodusentene ikke tar seg av syke og skadde griser på en tilfredsstillende måte. Det er for dårlig.

115 hastevedtak

I de tilfellene Mattilsynet oppdager at noen bryter reglene for hold av dyr, skal det reageres for å sikre at reglene blir fulgt i framtiden.

I denne kampanjen ble det fattet 115 hastevedtak. Av disse var 25 avlivingsvedtak.

AKTUELT NÅ