Hopp til innhold

Mener FHI kunne fått raskere mutantsvar om de ba sykehusene om hjelp

FHI brukte 13 dager på å analysere det muterte viruset fra Nordre Follo. Norske sykehuslaboratorier mener de kunne hjulpet til å gjøre jobben langt raskere. Nå starter flere norske sykehus mutantanalyse på egen hånd.

Laboratoriet

KLARE: Sykehuslaboratorier står klare til å hjelpe FHI med jakten på mutanten.

Foto: Martin Fønnebø / NRK

Universitetet i Oslo har sammen med Oslo universitetssykehus og med støtte fra Forskningsrådet, bygget opp et nasjonalt senter for sekvensering av virus.

Gjennom sekvensering leter man etter virusets genetiske kode for å undersøke hvordan den er bygget opp. En endring i denne koden, kan tyde på en mutasjon. Slik skal man lete etter den muterte varianten som først dukket opp i Storbritannia.

Folkehelseinstituttet (FHI) brukte 13 dager på å analysere det muterte viruset fra Nordre Follo.

– Hvis man hadde brukt denne analysekapasiteten, ville man ha prøvesvaret på tre dager, og det er mye bedre enn to uker, sier viserektor ved Universitetet i Oslo (UIO), Per Morten Sandset.

Kan sekvensere 800 prøver om dagen

Mandag morgen sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen i Politisk kvarter at de fortsatt venter på prøvesvar som Oslo sendte til Folkehelseinstituttet 2. januar.

Han mener det går altfor tregt, og Danmark er trukket frem som et eksempel på et land som har god analysekapasitet.

Sandset tror Norge kunne vært like godt stilt som danskene.

– Jeg tror vi kunne ha hatt samme analysekapasitet som i Danmark. Minst, sier Sandset.

Folkehelseinstituttet tok kontakt med laboratoriet ved Ullevål sykehus første uka i januar for å høre om de hadde mulighet til å analysere prøver. Først nå, etter utbruddet i Nordre Follo, er en avtale inngått.

– FHI fikk en umiddelbar tilbakemelding på at det var stor kapasitet og at vi kunne bistå, sier Sandset, og legger til at de kanskje har feilberegnet behovet.

Leder for OUS-laboratoriet professor Dag Undlien, sier til NRK at de er klare til å sekvensere på oppdrag for FHI.

– Om vi tyner den kraftigste maskinen vi har, kan vi sekvensere 800 prøver om dagen. Vi tror det kan ta mellom tre og fem dager fra vi mottar prøven til resultatet er klart, sier Undlien.

Gjennom Norsk konsortium for sekvensering og persontilpasset medisin (NorSeq) kan man utvide kapasiteten ytterligere.

Sykehus i Bergen og Trondheim tester selv

Samtidig starter Haukeland universitetssjukehus på eget initiativ å teste positive koronaprøver for mutert virus i neste uke.

Mutasjonen, som først ble oppdaget i Storbritannia er mer enn 70 prosent mer smittsom enn koronavarianten som er mest vanlig i Norge.

– Da får vi oversikt over hvilke virusvarianter som sirkulerer i vårt område, sier avdelingssjef Elling Ulvestad ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus.

Sykehuset har jevnlig sendt positive koronaprøver for analyse til Folkehelseinstituttet (FHI), men har ikke fått tilbakemelding om eventuelle funn.

– Vi er i stand til å gjøre dette i egen regi. Det tar for lang tid hos dem, mener han.

Ulvestad ble overrasket da han forsto hvor lang tid instituttet har brukt på jobben.

– Vi har hele tiden trodd at de hadde tilstrekkelig kapasitet til å gjøre disse analysene, sier han.

Bilete av frontdøra til Haukeland universitetssykehus.

IKKE SVAR: Haukeland universitetssjukehus har sendt koronaprøver til Folkehelseinstituttet (FHI), men har ikke fått tilbakemelding om eventuelle funn.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Vil analysere 25 prøver i uken

Haukeland universitetssjukehus skal finjustere metode og gå til innkjøp av reagenser. Når alt er klart, vil de kunne gi svar på analysene innen tre døgn.

– Nå er det veldig lave smittetall i Bergen. Vi har planlagt å analysere 25 positive koronaprøver i uken, sier Ulvestad.

Han mener at det fram til nå har vært lite behov for å kartlegge ulike varianter av viruset, fordi ingen av dem har vært knyttet til økt smittsomhet eller evne til å gi sykdom.

Det endret seg med spredningen av de britiske, sørafrikanske og brasilianske variantene.

– Kjempegod idé

Legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen i Bergen er positiv til at koronaprøver kan analyseres for mutasjon, lokalt.

– Jeg synes det er en kjempegod idé. Da kan vi få analysert flere prøver og får raskere svar.

Frem til nå har det vært en tilfeldig, ukentlig utvelgelse av totalt fem prøver fra Bergen, som har blitt sendt til Folkehelseinstituttet (FHI) for analyse av mutasjon.

– Laboratoriet har sendt prøver hvor det har vært mistanke om det muterte viruset, sier hun.

Legevaktsjefen i Bergen, Dagrun Linchausen.

GOD IDÉ: Legevaktsjef Dagrun Waage Linchausen mener det er en kjempegod idé om Haukeland universitetssjukehus analyseres koronaprøver for mutasjon.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

NTNU vil bidra

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har allerede et testsamarbeid med St. Olavs hospital. Også de vil klare å finne ut om folk er smittet av den muterte varianten fra Storbritannia.

De har nå gitt beskjed til helsemyndighetene at de ønsker å bidra med analyser.

– Vi har meldt fra at vi har kapasitet. Får vi en forespørsel, kan vi bidra, sier overlege Andreas Christensen ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs hospital.

De kan analysere mange tester i uken. Det vil ta fire til fem dager å få testsvar.

– Vi kunne nok dekket Trøndelag med denne typer tester. Et hundretalls analyser i uken kunne vi nok startet med, sier han.

Etableres flere steder

Frem til nå har det tatt rundt to uker å analysere positive koronaprøver for mutasjonen. I helgen ble det tatt i bruk en mer effektiv metode.

Det gjorde at rundt 400 koronaprøver ble analysert.

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter at det nå jobbes med å etablere variantanalyse flere steder i Norge.

– Da får vi opp kapasiteten etter hvert, antakelig, sier hun.

Områdedirektør i FHI Geir Bukholm mener de hele veien har tilpasset testkapasiteten til smittesituasjonen i landet.

– Vår vurdering var at vi hadde en god kontroll på dette, og så ser vi nå at vi ønsker å øke kapasiteten i våre egne laboratorier. Vi har også tatt kontakt med andre samarbeidspartnere for å få opp kapasiteten betraktelig, sier Bukholm.

Bukholm sier Norge er ett av få land i Europa som har drevet sekvensering for mutantviruset, men at Storbritannia, der viruset første gang ble oppdaget, og Danmark har hatt høyere kapasitet.

– Men det er også et resultat av at Danmark har hatt denne virusvarianten i sirkulasjon lenger enn Norge har hatt.

Bukholm sier det viktigste ikke er å analysere flest mulig prøver, men å gjøre et riktig utvalg fra ulike regioner og utbrudd for å få et best mulig bilde av situasjonen.

– I retrospekt kan man godt tenke seg at man kunne ha hatt en økt kapasitet noe tidligere, men jeg tenker at vi har hatt en god kapasitet og en god plan for hvordan vi tenker å bygge ut dette, sier Bukholm til NRK.

Han anslår at Folkehelseinstituttet i dag kan sekvensere flere hundre prøver i uka, og utvide kapasiteten til opptil 1000 ved behov.

ZK5zu--0kD8

ØKER KAPASITET: Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) sier at det nå jobbes med å etablere analysering av virus flere steder i Norge.

Foto: Jil Yngland / NTB

AKTUELT NÅ