Representantskapet om behandlingen av Tangen-ansettelsen: – Svært uheldig

Kontrollorganet til Norges Bank og oljefondet bruker uvanlig sterke ord i et brev til Norges Banks hovedstyre om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

 Leder av representantskapet i Norges Bank Julie Brodtkorb

Mandag morgen møttes representantskapet i Norges Bank, med leder Julie Brodtkorb, til den tredje gjennomgangen av svarene de har fått fra hovedstyret på spørsmål om ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen, samt hans økonomiske interesser og bindinger.

Foto: Vidar Ruud / NTB SCANPIX

Representantskapets leder Julie Brodtkorb sier til NRK at det er to forhold som er kritikkverdige.

– Representantskapet har kommet med en merknad om at man trenger total transparens slik at det ikke kan stilles spørsmål om det etter ansettelsesavtalen er konflikter mellom hvordan man organiserer hans private interesser opp mot oljefondet, sier Brodtkorp til NRK.

Tangen kommer til Norges Bank fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital.

Et av forholdene som representantskapet peker på er at det «er framlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse som viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital, står det i brevet til hovedstyret».

Samtidig er det gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet. Representantskapet mener at det nå ryddes opp i dette.

– Direkte og indirekte vil Tangen fortsatt være hovedeier og ha stemmekontroll i AKO Capital selv om han ikke mottar økonomisk utbytte i tiden han er ansatt i NBIM, skriver representantskapet.

Nå krever representantskapet at forholdene blir avklart før 27. mai.

– Det vi er opptatt av er at når ansettelsesavtalen kommer opp i hovedstyret til Norges Bank 27. mai, kan det ikke settes noen spørsmålstegn mellom Tangens private interesser og oljefondets interesser, sier leder av representantskapet, Julie Brodtkorb, til NRK.

– Burde vært på offentlig søkerliste

I tillegg til uklarhetene rundt Tangens økonomi, er representantskapet også kritisk til at Tangens navn først ble ført opp på søkerlisten før ansettelsen i praksis var avgjort.

– Det er særdeles viktig at Norges Bank ved ansettelser følger offentlighetsloven. Her ble Tangen ført for sent opp på den offentlige søkerlisten, sier Julie Brodtkorb.

Hovedstyret i Norges Bank har allerede erkjent at Tangen burde vært ført opp på den offentlige søkerlisten tidligere.

– Finansministeren er øverste sjef

Hadia Tajik

– Finansministeren er øverste sjef for dette feltet og har ansvar for at ting går ryddig for seg, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik.

Foto: Tom Arne Søyland / NRK

Aps finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik, mener interessekonfliktene mellom Nicolai Tangens personlige økonomi og rollen som oljefondssjef må ryddes opp i umiddelbart.

– Det er en ganske tydelig kritikk fra representantskapet her, og de interessekonfliktene som de har identifisert mellom Nicolai Tangens personlige økonomi og rollen som daglig leder for oljefondet, de interessekonfliktene må det bare ryddes opp i umiddelbart, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik.

Hvem må rydde opp i disse interessekonfliktene?

– Det er Norges Bank sin oppgave å gjøre det, men nå har denne saken dratt ganske langt ut i tid. Sånn kan det ikke fortsette i det uendelige. Så i ytterste konsekvens er det finansministeren som må gripe inn å rydde opp her, sier hun.

Hva kan han gjøre?

– Finansministeren er øverste sjef for dette feltet og har ansvar for at ting går ryddig for seg. Når det blir mer og mer tydelig at interessekonfliktene ikke er avklart, så er det også finansministerens oppgave å bidra til den avklaringen.

SV: – Norges Bank bør ta selvkritikk

– Det blir helt tydelig at det SV har sagt hele veien, at Tangen sine eierandeler i selskaper i skatteparadiser, forhindrer i realiteten å kunne ha kontroll og innsyn. Det gjør at det hele tiden vil kunne stilles spørsmål ved eierinteressekonflikter og legitimiteten til den nye oljefondssjefen, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Kari Elisabeth Kaski

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Hun mener det vil bli en krevende jobb for hovedstyret i Norges Bank å rydde opp før Tangen kan ansettes.

Det mest oppsiktsvekkende er den skarpe kritikken et samlet representantskap gir hovedstyret for ansettelsen av Tangen, og at hovedstyret ikke har på forhånd ryddet opp i det og fått full åpenhet om både eierforhold og formuesplasseringer. Det får de sterk kritikk for nå, og det er på sin plass, sier hun.

Kaski mener hele prosessen har vært skadelig for tilliten som befolkningen har til forvaltningen av oljefondet.

– Norges Bank bør ta selvkritikk for å ha drevet prosessen på den måten. De har forsømt seg på så mange områder. Nå er det en ganske stor jobb å skulle rette opp igjen det inntrykket. Det er helt enormt viktig at brede lag i befolkningen kan ha tillit til mannen eller kvinnen som skal lede oljefondet.

– Burde vært avklart tidligere

Stortingspolitiker Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet sier brevet fra representantskapet er tydelig med alvorlig innhold.

Sigbjørn Gjelsvik, Sp

Stortingspolitiker Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg tenker at nå har hovedstyret og Nicolai Tangen i fellesskap en jobb å gjøre for å følge opp det budskapet representantskapet har.

De er særdeles tydelige på at blant annet retningslinjene knyttet til rekruttering ikke er fulgt, og at det er uklarheter i denne saken som kan innebære risiko for brudd på lover, regler og retningslinjer. Det er flere spørsmål som krever umiddelbar avklaring og som burde vært avklart på et tidligere tidspunkt, sier han.

Selv om disse problemstillingene har vært kjent tidligere, mener Gjelsvik at helheten og alvorlighetsgraden i brevet er avgjørende i denne saken.

Mener Tangen er den rette for jobben

Stortingspolitiker Sivert Bjørnstad fra Fremskrittspartiet mener at representantskapet peker på sentrale forhold som er viktige for at samfunnet skal ha tillit til den påtroppende oljefondssjefen.

– Jeg synes det viser at representantskapet har gjort en god og grundig jobb, og de peker på de forholdene også vi er opptatt av. Det er at det skal sikres full åpenhet om Tangens posisjoner, skatteposisjoner og at vi forventer at hovedstyret svarer på det etter sitt møte 27 mai.

– Jeg håper og tror at Tangen tiltrer som oljefondssjef. Det er helt åpenbart at hovedstyret har funnet en særdeles godt kvalifisert person til den jobben. Så får vi bare sikre at den jobben kan gjøres med full åpenhet og tillit fra det norske samfunn.

Vil offentliggjøre ansettelsesavtalen

Norges Bank skriver i en pressemelding at de vil ta med seg merknadene fra representantskapet i arbeidet med å få på plass ansettelsesavtalen mellom Nicolai Tangen og banken.

Norges Bank reduserer styringsrenten

Sentralbanksjef Øystein Olsen satt selv i ansettelseskomiteen.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Vi merker oss at representantskapet mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM var avklart før ansettelsen. I vårt brev av 29. april 2020 adresserer hovedstyret hvorfor konkrete løsninger som skal sikre tilstrekkelig avstand først kunne komme på plass etter at ansettelsen var offentliggjort, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i meldingen.

– Det pågår et arbeid for å sikre at det etableres nødvendig avstand mellom SPU, AKO-systemet og Nicolai Tangens personlige formue. I tråd med premissene for hovedstyrets vedtak 24. mars, er utgangspunktet nettopp at Tangen ikke lenger skal ha kontroll over AKOs forvaltning, sier Olsen.

Ansettelsesavtalen skal etter planen behandles i hovedstyret 27. mai, og Norges Bank opplyser at selve avtalen vil bli offentlig.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger