Hopp til innhold

NHH-professor: – Vi vet ennå ikke om vi har ansatt en oljefondssjef som kan fungere i jobben

Norges Bank vil ikke svare om de har innsyn i Tangens stiftelsesdokumenter i skatteparadis. Økonomer ber Norges Bank sørge for innsyn i dette.

Nicolai Tangen er ny sjef i Oljefondet

TAUS OM DOKUMENTER: Selv om hedgefondforvalter Nicolai Tangen lover full åpenhet, unnlater han å svare NRK på om stiftelsesdokumentene vil fremvises for Norges Bank.

Foto: Nina E. Rangøy / NTB scanpix

I flere uker har NRK gjentatte ganger bedt om svar fra Norges Bank, men fremdeles vil de ikke fortelle om påtroppende oljefondssjef, Nicolai Tangen, må vise alle selskaps- og stiftelsesdokumenter tilknyttet sine virksomheter.

– Åpenhet om alle dokumenter viktig for å sikre at det ikke er skjeletter i skapet. Vi bør derfor få all informasjon vi kan for å sikre at vi har ansatt riktig mann. Stiftelsesdokumentene vil gi oss en pekepinn på det, sier Guttorm Schjelderup, professor i økonomi ved NHH.

Da NRK 16. april møtte sentralbanksjefen uttalte Øystein Olsen:

– Vi har tillit til Tangens etiske standard.

I intervjuet fremkom det at Olsen på det tidspunkt ikke hadde detaljert innsyn i virksomhetene til Tangen i skatteparadisene Jersey, Caymanøyene og De britiske jomfruøyer.

Det får etikkprofessor ved NHH, Knut O. Ims, til å reagere:

Knut Ims

VIL VITE MER: Etikkprofessor Knut O. Ims vil vite mer om hvordan pengene til Tangen er tjent.

– Det er helt opplagt at Norges Bank må be om innsyn i alle dokumenter. Penger kan lukte og vi må vite mer om hvordan Tangen har tjent sin formue for å ha den nødvendige tilliten til at Norges Bank har ansatt riktig mann.

Advarer mot interessekonflikter

For første gang får Norge en sjef for oljefondet som er milliardær og som vil kunne ha en stor eierpost i hedgefond lokalisert i skatteparadis.

Her kan det oppstå en interessekonflikt og det er umulig å garantere at alle bånd vil være kuttet, sier Guttorm Schelderup.

Konfrontert med kritikken fra Schjelderup og Ims, henviser Norges Bank til svarene de ga representantskapet i forrige uke.

Da svarte Norges Banks hovedstyre på spørsmålene som representantskapet har stilt i forbindelse med Nicolai Tangens økonomiske interesser og bindinger.

I dag klokka 10 skal representantskapet møtes for å konkludere om svarene er tilfredsstillende.

Julie Brodtkorb

FINLESER SVAR: Leder i kontrollorganet til Norges Bank, Julie Brodtkorb, har spurt Hovedstyret om de har tilgang til all nødvendig informasjon som gir oversikt over Tangens interesser.

Foto: Vidar Ruud

Representantskapet er kontrollorganet til Norges Bank, og gransker nå ansettelsen av nye oljefondssjefen.

Pågående arbeid

I det 83 sider lange dokumentet som Norges Bank la ut torsdag kommer det frem en rekke nye detaljer om Tangens økonomi, eierskapsstruktur av hans selskaper og fond, samt en oversikt over fremtidig eierstruktur.

Norges Bank utdyper imidlertid at arbeidet med å sikre nødvendig avstand og hindre interessekonflikter pågår ennå, og at arbeidet først vil være ferdig før hovedstyrets møte 27. mai.

Guttorm Schelderup

SPØRSMÅL OM TILLIT: – Det er umulig å garantere at alle bånd vil være kuttet, sier, NHH-professor Guttorm Schelderup.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Vi vet egentlig ikke særlig mer nå enn tidligere. I brevet til representantskapet sier Norges Bank at man er i gang med å identifisere potensielle interessekonflikter. Sagt annerledes, vi vet ennå ikke om vi har ansatt en sjef for oljefondet som kan fungere i jobben, sier Schjelderup.

Vil ha eierandel i AKO

I oversikten over hvordan den fremtidige eierstrukturen til Tangen vil se ut, som er oversendt representantskapet, kommer det frem at den påtroppende oljefondssjefen fortsatt vil ha en betydelig eierandel i AKO Capital.

Det understrekes imidlertid i svaret fra Norges Banks hovedstyre at endelige eierforhold og roller kan bli justert.

Men selv om Tangen setter bort forvaltningen av aksjene og utøvelsen av stemmeretten i selskapet, slik planen er, så legger den foreløpige eierstrukturen opp til at Tangen vil eie rundt halvparten av et fondsforvaltningsselskap med kundemidler for mange milliarder til forvaltning.

– Siden AKO Capital opererer fra et skatteparadis er det vanskelig å være sikker på at det blir helt vanntette skott som hindrer en interessekonflikt. Alle stillinger som gir tilgang til innsideinformasjon fordrer tillit. Det spesielle her er størrelsen på Tangens private engasjement og formue, sier Schjelderup.

Erkjenner at skatteparadis kan være problematiske

På spørsmål om i hvilken grad hovedstyret har fått innsyn i Tangens økonomiske forhold i forbindelse med ansettelsen, skriver hovedstyret at de har:

«Mottatt omfattende og detaljert informasjon om Tangens økonomiske forhold» og at det «ikke er identifisert forhold hvor Norges Bank ikke er gitt fullt innsyn».

Flere har stilt spørsmål ved at flere av Tangens selskaper er registrert i skattepardiser, som Caymanøyene og Jersey. Slike investeringer er det minimal åpenhet rundt.

Norges Bank erkjenner at skatteparadiser og bruk av disse kan ha problematiske sider.

– Vil etableres interne kontroller

I tillegg har Tangen også direkte eierandeler i flere AKO-fond. Eierandelen i AKO-fondene vil ifølge Norges Bank bli frosset så lenge Tangen er oljefondssjef.

Forvaltningen av AKO-fondene som han har eierandel i vil bli satt ut til et eksternt forvaltningsselskap, og det legges opp til at investeringene fryses.

– Basert på hovedstyrets vurderinger knyttet til mine personlige eierinteresser og eiendeler vil det etableres relevante interne kantrolle. Anbefaling om håndtering av potensielle interessekonflikter og fastsettelse av eventuelle tiltak vil bli lagt fram for hovedstyret i møtet 27. mai, skriver Tangen i en e-post.

Tangen understreker at både han og kona vil fratre som forvaltere i AKO Foundation før han tiltrer som oljefondssjef, og at ingen familiemedlemmer vil stå som styremedlemmer i stiftelsen.

– Dette er den viktigste jobben i Norge og det er trolig slik at vi neppe klarer å sikre oss mot alle mulige interessekonflikter gitt Tangens business i skatteparadiser. Vi kan ikke gjøre annet enn å stole på at Tangen ikke vil videreformidle informasjon om oljefondet strategier til AKO-systemet, sier Schjelderup.

AKTUELT NÅ