Hopp til innhold

Norges Bank med dobbel renteheving – Mange husholdninger får en strammere økonomi

Nå settes styringsrenta opp til 3,75 prosent.

Ida Wolden Bache

Bache er klar på at mange husholdninger vil få en strammere økonomi når mye blir dyrere og renten øker, men understreker at deres oppdrag er å sørge for lav og stabil prisvekst.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Vi står overfor krevende avveininger når vi setter renten.

Det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

I formiddag ble det klart at Norges Bank hever styringsrenta med 0,5 prosentenheter, til 3,75 prosent.

Bache er klar på at mange husholdninger vil få en strammere økonomi når mye blir dyrere og renten øker, men understreker at deres oppdrag er å sørge for lav og stabil prisvekst.

– Hvis vi ikke hever renten så risikerer vi at prisene fortsetter å stige raskt, at den høye inflasjonen biter seg fast og at det kan bli mer kostbart å kreve enda større innstramninger senere å få den ned, med store konsekvenser for økonomien.

Sentralbanksjefen ser for seg at renta vil kunne øke til 4,25 prosent utover høsten.

Rentekalkulator

Se hvor mye du må betale hvis renta øker.

Rente
Månedlige utgifter
18 783 kr
Økte renteutgifter
823 kr

Det vil si en total utgift på 18 783 kroner i måneden, som betyr 823 kroner mer i ekstra renteutgifter enn det du betaler i dag. Renteutgifter er det du må betale ekstra når renta øker fra dagens rente på 5,24%

LO kaller det uforsvarlig

– Det er ubegripelig og også uforsvarlig av Norges Bank å kjøre opp renten sånn som de nå gjør.

Det sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Lomøte i Bergen, Peggy Hessen Følsvik

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er negativ til rentehevingen.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Følsvik mener dette kommer til å gå utover folk og bedrifter. Hun påpeker at LO ikke kan ta ansvar for en fornuftig lønnsdannelse i Norge hvis sentralbanksjefen skal fortsette med det Følsvik kaller «aggressive rentehevinger».

– Sånn som Norges Bank nå hever denne renten, så kan ikke jeg garanterer at mine medlemmer skal forholde seg lojalt til de lønnsoppgjørene som vi avtaler. Dette er rett og slett å sette hele modellen vår i fare.

Følsvik sier at det kan se ut som at det nå styres mot en økt arbeidsledighet, noe hun mener er helt uakseptabelt.

Hun viser til at det er den norske samfunnsmodellen, der høy sysselsetting står sentralt, som kan få Norge gjennom krisa.

– Hvis folk og bedrifter blir dyttet utenfor stupet så har vi ikke lenger kontroll over økonomien.

Sentralbanksjefen svarer at dersom de ikke hever renten vil de måtte stramme inn mer senere, med større konsekvenser for arbeidsledigheten.

– Vi bremser aktivitet når vi setter renten opp og vi venter at arbeidsledigheten vil øke noe, men vi venter ikke et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi.

Krona styrket

Før rentebeslutningen kostet en euro 11,69 kroner. Bare minutter etter hadde prisen sunket til 11,57.

Også opp mot dollaren har krona styrket seg.

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Ikke overrasket

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, er ikke overrasket over den doble økningen.

– Jeg er ikke overrasket. Det var det vi hadde forventet på forhånd, men vi var usikre på om Norges Bank ville tørre å ta den beslutningen, sier hun til NRK.

Hun mener beslutningen om å øke renta med 0,5 prosentpoeng vil bli oppfattet som hard.

– Renta har gått opp mye på kort tid. Den er høyere enn den har vært på ganske lang tid. sier hun.

Les også Frykter det kan bli enda dyrere å leie bolig

Nora Thormodsen

Mener renta bør høyere opp

Ifølge Haugland har den svake kronekursen vært trøblete for sentralbanken.

– Når kronekursen svekker seg på denne måten så blir importen dyrere. Da blir prispresset værende høyt veldig mye lenger, sier hun.

– Nå må Norges Bank virkelig røske til å få rentenivået enda noen hakk videre opp, så kronekursen styrker seg, fortsetter Haugland.

Kjersti Haugland (født 1978) er en norsk samfunnsøkonom, fra 2017 sjeføkonom i DNB Markets.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, mener renta bør enda høyere opp for å styrke den norske krona.

Foto: Alf Simensen / NRK

Vil merkes godt i lommebøkene til norske husholdninger

– En dobbel renteheving på 0,5 prosentpoeng var kraftig lut fra Norges Bank som vil merkes godt i lommebøkene til norske husholdninger.

Det sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Han sier man enda ikke har sett effekten av forrige renteheving og at dagens nye økning vil kjennes av mange.

– Det er mye som tyder på at vi nærmer oss bristepunktet for manges husholdningsøkonomi. Derfor må Norges Bank nå gå forsiktig frem. Det er viktig at de venter ut effekten av denne rentehevingen før de gjør neste renteheving, sier han.

Rentehevingen i mai, slår først ut denne uka, da bankene har seks ukers varslingsfrist.

– Behov for å få prisveksten ned

Ifølge sentralbanksjefen er det nå behov for enda høyere rente for å få prisveksten ned.

Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent.

– Konsumprisveksten er nå 6,7 prosent, og klart over målet. Den høye prisveksten svekker kjøpekraften, og rammer særlig dem som har lave inntekter og minst å gå på.

Det er utsikter til at lønnsveksten blir høyere og kronen svakere enn vi så for oss i mars. Det vil løfte prisveksten fremover. Komiteen mener derfor det er behov for å heve renten mer enn vi så for oss da.

Trodde toppen skulle ende på 3 prosent

I desember i fjor sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at pengepolitikken, altså de mange rentehevingene, har begynt å virke innstrammende. I renteprognosen da trodde man toppen lå på 3 prosent.

Senest i mai sa sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets at hun ikke blir overrasket om styringsrenta ender på 4 prosent til høsten.

Les også Setter opp renten til det høyeste nivået på 15 år

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache etter pressekonferansen

Styringsrenta har siden høsten 2021 blitt trappet opp for å kjøle ned økonomien. Siden august i 2021 da styringsrenta lå på 0,00 prosent har den blitt satt opp ti ganger. Torsdagens renteheving blir derfor den ellevte siden da.

AKTUELT NÅ