Hopp til innhold

Norge har ingen oversikt over koronasyke helsearbeidere

I Italia har antall leger som har mistet livet av covid-19 for lengst passert 100. I Norge finnes det ingen oversikt over hvor mange innen helsesektoren som er blitt syke.

Helseteamet som har reist til Italia trente på bruk av smittevernutstyr før avreise. Bare i Italia er over 100 døde etter å ha blitt smittet av viruset.

Helseteamet som har reist til Italia trente på bruk av smittevernutstyr før avreise. Bare i Italia er over 100 døde etter å ha blitt smittet av viruset.

Foto: DSB Arild Ødegaard / Arild Ødegaard, DSB

De tragiske historiene om helsepersonell går igjen over store deler av verden.

  • Tidlig i februar døde legen Li Wenliang i kinesiske Wuhan etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Wenliang var den første som varslet om det nye viruset, noe han ble straffet for av kinesiske myndigheter. Til tross for at han bare var 34 år gammel, døde han av covid-19.
  • 9. april opplyste den italienske legeforeningen FNOMCeO at 100 leger var døde etter å ha blitt smittet av viruset. Hvor mange tallet er i dag vet man ikke.
  • «12 prosent av dem som er registrert som døde av korona i Indonesia er leger. Ingen teller hvor mange sykepleiere som er døde». Slik rapporterte BBC fra Jakarta 13. april.
  • 29. mars døde allmennlegen Sara Bravo López i Cuenca i Spania. Hun var 28 år gammel. skriver La Informacion.
  • 8. april rapporterte New York Times om at åtte leger hadde mistet livet av covid-19 i Storbritannia. Alle var innvandrere. Også to sykepleiere var døde. Hvor mange fler som har mistet livet de siste to ukene er ikke kjent.

Ingen har gjennomført en oversikt over hvor mange helsearbeidere som har blitt syke og/eller mistet livet i verden, men alt tyder på at tallet er høyt.

Mangler oversikt i Norge

Line Vold fra Folkehelseinstituttet

– Vi har ikke komplett oversikt over antallet helsepersonell som er smittet nasjonal, sier Line Vold fra Folkehelseinstituttet.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

I Norge finnes det ingen oversikt over hvor mange helsearbeidere som har blitt syke etter å ha blitt korona-smittet.

– I skjemaet som fylles ut når sykdomstilfeller meldes til MSIS så spørres det etter slik informasjon. Det er imidlertid ikke alltid vi får denne informasjonen, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til NRK:

Hun sier at FHI ikke har analysert sine data for å se på om helsepersonell er døde av covid-19.

– Av de som er døde av covid-19 i Norge er 70 prosent over 80 år, og snittalderen er 83 år, legger Vold til.

Heller ikke Helsedirektoratet har noen oversikt over i hvor stor grad helsepersonell er smittet og/eller blitt syke.

– Det må du spørre FHI om. Vi har ingen oversikt på yrkesgruppenivå. Vi vet imidlertid at det i de fleste land med store utbrudd er det mange helsearbeidere som blir smittet. Dette er således en yrkesrisiko, sier lege og seniorrådgiver Svein Høegh Henrichsen i Helsedirektoratets smitteverngruppe,

Legeforeningen sier at det ville vært interessant å ha en oversikt over hvor mange leger som er blitt syke, men at de ikke har oversikt over det nå. De vil imidlertid se på muligheten til å lage en egen ordning.

– Mulighetene til å melde inn til et frivillig register burde være mulig å få til, sier nestleder i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

Det eneste kjente tilfellet av en lege som er død i Norge er Einar Søyland. Han var en 79 år gammel hjertespesialist. Søyland var smittet av korona under skiferie i Østerrike, står det i en nekrolog i Aftenposten.

Har ikke oversikt over smittede

Heller ikke når det gjelder hvor mange i helsevesenet som er smittet – i motsetning til syke, finnes det noen oversikt fra FHI.

– Vi har ikke komplett oversikt over antallet helsepersonell som er smittet nasjonalt. Det er heller ikke sikkert at smittet helsepersonell er smittet gjennom sitt arbeid. Smittested er informasjon vi jobber med å få bedre oversikt over, sier Line Vold.

Smittevernekspert Bjørg Marit Andersen skrev forrige uke i Dagbladet at 40–50 sykehusansatte blir smittet hver dag.

– Det høres ut som et høyt anslag, men vi sitter ikke på en nasjonal oversikt over dette. Dette er noe vi jobber med å få bedre oversikt over, kommenterer Vold.

Norges Sykepleierforbund (NSF) sier at de ikke har noen egen oversikt over hvor mange som er blitt smittet eller syke på jobb. De følger oversiktene til helseforetakene med antall helsepersonell i karantene og antall helsepersonell som er smittet.

– NSF følger tett utviklingen av antall smittede blant helsepersonell både nasjonalt og på de ulike sykehusene. Nasjonalt er det 997 i karantene og 403 som er smittet av helsepersonell, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Samtidig har NSF kun oversikt over spesialisthelsetjenesten, situasjonen i kommunehelsetjenesten er ukjent.

– Her mangler det rapporteringssystemer som fanger dette opp nasjonalt. Det er en svakhet når vi snakker om en pandemi, sier Larsen.

Nestleder i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

– Det er rimelig å tro at om du blir utsatt for mye virus uten å ha nok beskyttelsesutstyr, så er du mer utsatt for sykdom, sier nestleder i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

Foto: Thomas B Eckhoff / Den norske legefo

Uklar risiko

Et grunnleggende spørsmål er om helsepersonell bli mer syke enn andre som blir smittet, fordi de blir utsatt for større mengder av koronaviruset.

Å jobbe med alvorlig syke covid-19-pasienter kan føre til at man får i seg langt mer virus enn hvis man – for eksempel – er på after ski sammen med tilsynelatende friske, men smittede mennesker.

– Om mengden du utsettes for av viruset gjør at du blir enda sykere, er en av de tingene vi lurer på. Det er en teori som synes rimelig, men som meg bekjent ikke er endelig bekreftet, sier Anne-Karin Rime i Legeforeningen.

Samtidig viser hun til en oversikt i svenske Expressen fra 27. mars over de 45 italienske legene som da var døde.

Listen viser at de aller fleste av de døde legene var i 60- og 70-årene Noen var også over 80.

– Vi vet at alder er den faktoren som veier tyngst når det gjelder hvordan covid-19 slår ut. Jo høyere alder, jo større sjanse har du for å bli alvorlig syk eller dø, sier Rime.

Helsedirektoratet sier at rapporter fra utlandet viser et høyt antall helsepersonell blant de smittede. I Wuhan var tallet tidlig i epidemien nær 40 prosent.

– Helsepersonell utsettes nok for høyere doser virus og det spekuleres i om dette kan gi mer alvorlig sykdom. Det er logisk at flere blir smittet, dermed kanskje også flere som oppdages, sier Svein Høegh Henrichsen.

AKTUELT NÅ