Hopp til innhold

Norge bytter sild og laks mot indiske IT-nerder

For at norsk laks og sild skal slippe til på indiske matfat, krever India bedre tilgang for IT-næringen. Næringsministeren har lenge fisket etter en ny handelsavtale, og er nær med å lykkes.

Fiskeriminister Monica Mæland på fisketur i Bodø

For at norsk sild og laks skal ende på indiske matfat, krever India motytelser. Næringsministeren, som lenge har fisket etter ny handelsavtale med India, sier partene nærmer seg enighet.

Foto: Håkon Jacobsen / Nærings- og fiskeridepartementet

– Vi må gi noe tilbake for å få bedre tilgang for norske varer, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Men hva regjeringen er villig til å gi inderne er foreløpig hemmelig.

I et sommerstille Oslo jobbes det i Nærings- og fiskeridepartementet. Målet er en ny handelsavtale med India, et marked med 1,2 milliarder mennesker som i dag har høye tollsatser mot EFTA-landene og EU.

Norge bør imøtekomme Indias krav om enklere tilgang for IT-arbeidere

Rina Sunder, Innovation Forum Norway

Enda bedre vilkår for IT-sektoren er blant Indias hovedkrav. Omlag 30 prosent av indisk eksport er IT-tjenester og flere store dataselskaper innen outsourcing har etablert seg i Norge de siste årene.

– På høy tid

Siden årtusenskiftet har norske politikere gitt utenlandske IT-selskap gradvis bedre tilgang, men inderne presser på for enda bedre rammevilkår, ikke bare for IT, men også for andre næringer i tjeneste- og servicesektoren.

Rina Sunder byline

- Dette kan bli en vinn-vinn for Norge og India, sier Rina Sunder, leder i Norway Innovation Forum. Hun ønsker flere indiske arbeidere velkommen.

– Det er på høy tid med en ny handelsavtale, sier Rina Sunder, tidligere leder av det Norsk-indiske handelskammer, nå leder av Innovation Forum Norway.

– Norge bør imøtekomme Indias krav om enklere tilgang for IT-arbeidere. Det bør være minst mulige byråkratiske hindre for visum og oppholdstillatelser, sier Sunder.

– Det er ingen grunn til å engste seg selv om flere indere kommer hit, sier Sunder. På spørsmål om senere tids påstander, om sosial dumping for indiske arbeidere, sier Sunder at vi må søke etter vinn-vinn løsninger.

Alle detaljer hemmeligholdes

I departementet er de foreløpig sparsomme med opplysninger.

– Vi har noen absolutte skranker, men det handler om å gi og ta, svarer næringsminister Mæland når NRK spør gjentatte ganger hvilke krav Norge er villige til å etterkomme.

Hun vedgår at det kan komme endringer i reglene.

– Når det gjelder tjenestesiden av avtalen så er vi ikke ferdige.

Etter sommeren møtes partene i India.

– Vi tror en avtale er nært forestående, sier Mæland.

Strid om personopplysninger

Muligheten til å overføre flere personopplysninger til India gir landets IT-selskaper store besparelser, og har vært et krav i tidligere forhandlinger som strandet.

For indiske IT-selskap gir det store muligheter hvis flere personopplysninger tillates overført ut av Norge og EU. Dagens lovverk gjør at flere IT-oppgaver fremdeles må utføres i Norge og Europa.

Mæland håper India viser forståelse for Norges negative holdning til å lagre flere personopplysninger der.

– Dette er et punkt vi står hardt på, sier næringsministeren.

For Norge dreier deg seg om bedre markedstilgang for blant annet fisk og energi. Det er mange munner å mette i India, landet sliter med overfiske og forurensing, det gir gode muligheter for norsk sjømat.

– Vi er utålmodige, sier Geir Ove Ystmark, administerende direktør i Sjømat Norge.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ