Nettbrett tar av i barnehager: – Digital info om barnehagebarn må sikres bedre

Rapport viser dobling av nettbrett i barnenhager på to år. Barnehager må være bevisste på digitalt personvern, mener Datatilsynet og ekspert.

Barn i Bekketunet barnehage i Stavanger

– Det er mange som ønsker å tilby digitale verktøy til barnehager, sier Eirin Lauvset, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet. Arkivbilde fra Bekketunet barnehage i Stavanger.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Eirin Lauvset

– Barnehageeierne har ansvaret, sier Eirin Lauvset, seniorrådgiver i Datatilsynet.

Foto: NRK

– Først og fremst kommuner, men også private barnehager, må ha et bevisst forhold til hvilke type digitale verktøy de bruker, gjøre risikovurderinger og ha god nok informasjonssikkerhet til de opplysningene som blir lagret, sier Eirin Lauvset, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet.

Nylig viste en rapport fra Senter for IKT i utdanningen at 65 prosent av barneahageansatte oppgir at deres barnehage har nettbrett. I 2013 svarte 29 prosent det samme.

Kombinert med andre digitale verktøy, som kommunikasjonsapper hvor foreldre og ansatte kan logge inn og dele bilder og beskjeder, tyder dette på at også barnehager er på vei inn i den digitale tidsalder.

– Man må være ekstra obs på at det kan være veldig sensitiv informasjon, som stellevaner, som deles. Man må være veldig våken, sier Barbro Hardersen, rådgiver i Medietilsynet. Hun har skrevet bok om bruk av digitale medier i barnehager, og tar blant annet for seg personvern.

Utfordringer

Datatilsynet gjennomførte i 2013 og 2014 tilsyn i skoler og barnehager, og fant store utfordringer knyttet til personvernrutiner, som manglende risikovurderinger ved bruk av digitale verktøy. De etterlyste felles retningslinjer og regler.

Barbro Hardersen

– Man må passe på barnas sensitive informasjon, sier Barbro Hardersen, som har skrevet bok om bruk av digitale medier i barnehager.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Generelt har bare en tredjedel av barnehageansatte pedagogisk utdanning. De kan man håpe har mer innsikt i dette. På ledernivå vet de mye om sensitiv informasjon, men jeg vet ikke hvor mye de vet om digital sensitiv informasjon. Så er det de som ikke har den treårige grunnutdanningen. Der kan jeg tenke meg at kompetansebehovet er størst, sier Hardersen.

I høst fikk Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen i oppgave fra Kunnskapesdepartementet å bedre retningslinjene for personvern i skoler. Direktoratet bekrefter at fokuset for arbeidet per i dag er på skoler, ikke barnehager.

Retningslinjer

I forslaget til ny barnehagelov slår Kunnskapsdepartementet fast at barnehager kan behandle personopplysninger som er nødvendig for å gi et tilrettelagt tilbud. Samtykke kreves for å dele opplysningene med andre instanser, svarer departementet i en skriftlig kommentar.

Senter for IKT i utdanningen vurderer å oppdatere egne retningslinjer for barnehager:

– Vi jobber med å gjøre det lettere og ryddigere for skole- og barnehageeiere. Det er mye informasjon der ute, men det bør bli lettere tilgjengelig for de som skal etterleve det. Vårt inntrykk er at det er en del å jobbe med, den digitale utviklingen går fort, sier seniorrådgiver Johan Nygaard.

Datatilsynet og Hardersen presiserer at man ikke bør frykte digitale verktøy i barnehager, men at de må brukes riktig.

– Det er mye fint som kan gjøres ved å for eksempel la barna ta bilder og foretelle om sin hverdag, men det er klart man skal passe på barnas sensitive opplysninger, sier Hardersen.

SISTE NYTT

Siste meldinger