Hopp til innhold

Nektes erstatning - nå anmelder de sykehusdirektøren til politiet

Selv om både fylkeslege og sykehuset selv mener Silje Johannesen Øwre (20) ble feilbehandlet før hun tok sitt liv under permisjon fra psykiatrisk avdeling, får ikke foreldrenes hennes erstatning. Nå er sykehuset politianmeldt.

Espen Øwre og Lise Johannesen ved grava til datteren Silje

INGEN ERSTATNING: Foreldrene Espen Øwre og Lise Johannesen tente i dag lys på graven til datteren Silje, som tok sitt eget liv samme dag som hun fikk permisjon fra Ahus.

Foto: Privat/Christian Grotnes (NRK)

– Vi føler det som en hån. De gjør narr av oss, sier Espen Øwre og Lise Johannesen etter å ha lest avgjørelsen til Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Datteren deres, 20 år gamle Silje Johannesen Øwre, tok sitt eget liv samme dag som hun fikk permisjon fra psykiatriavdelingen på Akershus Universitetssykehus (Ahus). Sykehuset fikk flengende kritikk av fylkeslegen i juni, og ledelsen har vedgått feil og bedt foreldrene om unnskyldning.

Likevel Norsk pasientskadeerstatning slår nå fast at det ikke ble gjort noe kritikkverdig.

– Det var ingen svikt som kan forklare at det endte som det endte med Silje. Vi har gjort en grundig og nøye gjennomgang av saken, sier avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker i NPE til NRK.

Hun mener behandlingen og oppfølgingen av 20-åringen var god.

Det har vært en god medisinsk skjønnsvurdering i denne situasjonen, og innenfor det man kan forvente i pskyiatrien.

Avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker, Norsk pasientskadeerstatning

Mener behandlingen var god

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga Ahus kritikk for feilbehandling, feilmedisinering og for å ha gitt uforsvarlig permisjon. Fylkeslege Petter Schou fant følgende svikt i behandlingen og oppfølgingen av 20-åringen:

Anne-Mette Gulaker - leder for saksbehandling, Norsk pasientskadeerstatning

GOD BEHANDLING: Avdelingsdirektør i Norsk pasientskadeerstatning, Anne-Mette Gulaker, sier de ikke har finnet grunner for erstatning.

Foto: Eivind Aabakken / NRK
  • Feil diagnoser
  • Feil behandling
  • Uforsvarlig medisinering
  • Slurv i journaler
  • Dårlig evaluering
  • Dårlig forebygging
  • Mangel på melderutine
  • Mangel på kontakt med pårørende

Fylkeslegen slo fast at det var «brudd på forsvarlighetskravet» å gi Øwre permisjon, og at det vitnet om «en avgjørelse preget av sterk usikkerhet.»

NPE har kommet til en annen konklusjon: «Selv om det forelå usikkerhet, ble situasjonen etter vår vurdering håndtert innenfor rammen av god medisinsk praksis og i tråd med retningslinjer.»

NPE skriver også dette i sitt vedtak:

«Vurderingen av selvmordsrisikoen ved å gi pasienten permisjon for å gå på skolen den 05.11.12 var utfyllende og adekvat.»

– Det er en tragisk og trist sak. Vår oppgave er å finne svikt som er direkte årsak til utfallet, og det har vi ikke funnet i denne saken, sier avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker i NPE.

– Hvordan er det mulig at fylkeslegen finner flere alvorlige svikt, og at han kommer med krass kritikk, mens dere ikke finner noe som helst?

– Vi har benyttet en erfaren sakkyndig. Vi har også lest avgjørelsen til fylkesmannen og rapportene til de to sakkyndige som han har brukt. Vår konklusjon er besluttet på bakgrunn av vurderingene til de sakkyndige, svarer Gulaker.

– Sykehuset har selv gått ut og beklaget, og innrømmet at de har gjort feil. Hvordan kan da NPE konkludere med at sykehuset ikke har gjort noen feil?

– Man kan i mange saker finne større og mindre avvik, men avvikene må være selve grunnen til at det endte som det endte dersom vi skal gi erstatning, sier Gulaker.

NPE - avslag - Silje Johannesen Øwre

AVSLAG: Søknaden om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er avslått. De mener Silje Johannesen Øwre fikk god og forsvarlig behandling.

Fylkeslegen: Får legge lista der de vil

Petter Schou

KRITIKK: Fylkeslege Petter Schou konkluderte med at sykehuset har brutt loven på flere områder.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Silje Johannesen Øwre tok sitt eget liv på et hotellrom i Oslo 5. november 2012. De siste to årene av sitt liv fikk hun i seg over 10.000 sterke tabletter på resept.

– Behandlingen og oppfølgingen var uforsvarlig, var konklusjonen til fylkeslege Petter Schou.

– Fra vår side er det så alvorlig som det kan bli. Vi har gått ekstra godt inn i denne saken, fordi vi vurderte den som kjempealvorlig.

I dag sier Schou dette til NRK:

– NPE får legge lista der de vil, men vi mener at saken ikke ble håndert godt nok. Vi la lista høyere enn de sakkyndige.

– Hva mener du om vedtaket til NPE i denne saken?

– Vi mener ikke så mye om andres vedtak, men vi mener at deler av behandlingen var uforsvarlig. Det var det ingen tvil om det da vi avgjorde saken, svarer fylkeslegen.

Foreldrene til Silje Johannesen Øwre sier til NRK at de er skuffet over avgjørelsen som NPE har tatt.

– Jeg trodde ikke at de turte, når fylkeslegen er så klar som han er, sier Lise Johannesen.

– Litt sjokkert er jeg, men det er ingenting som forundrer meg lenger. Det er skuffende å se hvordan systemet fungerer, sier Espen Øwre.

Avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker i NPE sier hun har forståelse for at foreldrene har behov for å stille spørsmål ved deres avgjørelse, men at NPE likevel ikke finner noen grunner for erstatning.

– Det er en utrolig sterk historie. Jeg forstår veldig godt foreldrene som er opptatt av å finne svar, sier Gulaker.

Har meldt Ahus til politiet

Foreldrene har nå meldt Ahus, ved administrerende direktør Øystein Mæland, til politiet. Espen Øwre skriver følgende i sitt brev til Oslo politidistrikt:

«I kombinasjon med en rekke svikt og lovbrudd fra Akershus universitetssykehus HF sin side, mener undertegnede at Akershus universitetssykehus HF har medvirket til at vår datter tok dette fatale valget.»

– Fylkesmannen har konkludert med at Ahus har brutt loven. Vi har lenge vurdert å gå til politiet, og nå har vi bestemt oss for å gjøre det. De tok saken alvorlig da jeg anmeldte den, og nå håper jeg at de setter seg skikkelig inn i saken, sier Espen Øwre og legger til:

– Vi har hele tiden kjempet for rettferdighet, og det er derfor vi går til politiet. Vi vil at de skal vurdere saken, siden NPE har sagt at det ikke skjedde noe galt. Vi har egentlig allerede tapt, siden vi har mistet Silje.

NRK har vært i kontakt med Ahus, men de ønsker ikke å kommentere saken.

Silje Johannesen Øwre

SYK: 20 år gamle Silje Johannesen Øwre tok sitt eget liv samme dag som hun fikk permisjon fra psykiatriavdelingen på Akershus Universitetssykehus (Ahus).

Foto: Privat / Privat

Disse medikamentene fikk Silje de siste to årene hun levde

Preparat

Antall

Styrke

Seroquel (Antipsykotika)

683 doser

100 mg

Catapresan (Migrenemiddel)

126 doser

25 mg til 50 mg

Rivotril (Antiepileptikum)

1822 doser

0,5 mg

Nozinan (Antipsykotika)

762 doser

25 mg

Remeron (Antidepressivum)

135 doser

15 mg

Cipralex (Antidepressivum)

131 doser

5 mg

Sarotex (Trisyklisk antidepressivum)

403 doser

25 mg

Lamictal (Antiepileptikum)

431 doser

25 mg, 50 mg, 100 mg

Lamictal (Antiepileptikum)

635 doser

5 mg

Orfiril (Antiepileptikum) x

100 doser

600 mg – 1200 mg

Cipramil (Antidepressivum)

30 doser

10 mg

Truxal (Antipsykotika)

75 doser

Ukjent styrke

Pinex Forte (Analgetika)

1590 doser

500/30 mg

Imovane (Hypnotikum)

1581 doser

7,5 mg

Sobril (Anxiolytikum)

495 doser

10 mg

Atarax (Antihistamin)

490 doser

25 mg – 50 mg

Tramadol/ Nobligan (Analgetika)

1001 doser

50 mg -200 mg

Oxynorm (Analgetika)
(Under rehab. Sunnaas sykehus)

87 doser

5 mg – 10 mg

Totalt

10 577 doser

 

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger