Hopp til innhold

Narkodimitterte gardister saksøker Forsvarsdepartementet

Gardistene ble utestengt fordi de skulle ha brukt ulovlige rusmidler. Nå saksøker de staten.

H.K.H. Kronprins Haakon inspiserer Hans Majestet Kongens Garde på Huseby leir i juni 2022

PRESTISJEFULL AVDELING: Kronprins Haakon inspiserer Hans Majestet Kongens Garde på Huseby leir i juni 2022. Gardistene på bildet har ingen tilknytning til narkotikasaken som nå er avdekket.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er seks eks-gardister som står bak søksmålet mot Forsvarsdepartementet. Totalt ble 30 dimittert fra Garden i august i fjor for bruk av ulovlige rusmidler.

De seks gardistene som nå saksøker staten, mener seg utsatt for menneskerettsbrudd.

De mener vedtakene om å dimittere dem var ugyldige fordi Forsvaret brøt både sine egne regler, og norsk lov, i prosessen med å kaste dem ut fra Forsvaret. Dette vil de at en domstol skal vurdere.

I tillegg vil de ha kompensasjon «for det økonomiske tapet som ble påført som følge av det ugyldige dimisjonsvedtaket».

Inger Zandig, partner og advokat i Advokatfirmaet Elden

Partner og advokat Inger Zadig i Elden Advokatfirma representerer de seks gardistene.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Vi har forsøkt å løse denne saken i minnelighet uten at det har ført fram, og da har vi ikke noe annen mulighet enn å ta saken til domstolen for å få hjelp av domstolen til å slå fast de menneskerettsbruddene som har skjedd i denne saken, sier gardistenes advokat, Inger Zadig, til NRK.

Les også Narkotatte gardister føler seg lurt til å tilstå

Gardist dimittert etter narkotikabruk reagerer på behandlingen

Eks-gardistene fortalte i høst NRK at:

  • Det ble gitt et inntrykk av at de ville få mildere straff dersom de tilsto ulovlig rusbruk
  • Det framsto som at hårtestene ble tatt på feil måte av befaler, ikke av militærpolitiet. Hårprøvene ble senere aldri analysert
  • Det ble gitt et inntrykk av at rusbruken ville politianmeldes dersom hårprøvene, som aldri ble analysert, ga utslag for narkotiske stoffer, og de ikke tilsto

Dette mener Zadig at Forsvaret ikke hadde lov til å gjøre, og at Forsvaret med dette brøt både norsk lov og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

– Forsvaret har brukt tvangsinngrep som det ikke var hjemmel for, de ble ført bak lyset og uriktig informert om sine rettigheter og plikter, og var i en dypt krevende og stressende situasjon, sier hun.

Forsvaret sier til NRK at de foreløpig ikke har mottatt søksmålet.

– Forsvarsdepartementet er ikke kjent med at det er tatt ut søksmål i denne saken og kan derfor heller ikke kommentere saken nærmere. Vi vil på vanlig måte ta stilling til søksmålet når det blir forkynt for departementet, skriver pressevakt Lars Gjemble i en e-post.

Les også Narkodimitterte gardister krever å bli gjeninnsatt i Forsvaret

Eks-gardist

– Har preget dem sterkt

Prosessen ble kritisert av både gardistene og eksperter. Flere av gardistene ba i høst om å få plassen sin i Garden tilbake, uten at dette førte fram.

I desember i fjor fikk de beskjed om at klagene ikke blir tatt til følge. I januar skulle de vært ferdige i førstegangstjenesten.

Gardistenes periode i Forsvaret er nå uansett over – hva ønsker de å oppnå med dette?

– Det er sammensatt. De har blant annet mistet studiepoeng, og får ikke det året i Forsvaret på CV-en, sier Zadig.

– Hvordan har saken preget dem?

– Måten de har blitt behandlet på og ble hengt ut i media som nærmest narkomane har preget dem sterkt. De føler på en dyp urettferdighet over at deres rettigheter ble så til de grader brutt uten at det var noen som ivaretok dem og så til at ting gikk riktig for seg.

Forsvarsombud: Uklar begrunnelse på dimittering

Forsvarsombud Roald Linaker sier at han synes begrunnelsen forsvaret har brukt for å dimittere 30 gardister fremstår som uklar.

Roald Linaker, ombudsmann i Forsvaret.

Forsvarsombud Roald Linaker

Foto: Vilma Taubo / NRK

– På generelt grunnlag har vi en tanke om at det bør ses nærmere på hvilket handlingsrom en avdelingssjef har for å dimittere i slike saker i framtiden, sier han til NRK.

Han sier avdelingsledere har mulighet til å gi såkalt disiplinær refselse til personer som har oppført seg på en måte som ikke nødvendigvis er straffbar i sivil rett.

Les også Jusprofessor reagerer på Forsvarets narkodimitteringer: Bekymret for rettssikkerheten

Jussprofessor Hans Petter Graver

Samtidig påpeker han at det skal gode grunner til før noen mister jobben i militæret:

– Ombudsnemnda er usikker på rettstilstanden som utløses for å dimittere personell i førstegangstjeneste, for eksempel på bakgrunn av rusmidler.

– Hva tenker du om at saken kan behandles i domstolen?

– Det tenker jeg kan være interessant, og forhåpentligvis også virke klargjørende. Da får vi jo prøvd denne saken i forhold til hvilken rettsoppfatning som skal gjelde.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger