Hopp til innhold

Narkodimitterte gardister krever å bli gjeninnsatt i Forsvaret

Rundt halvparten av de 30 gardistene som ble dimittert for narkotikabruk mener prosessen var så full av feil at de bør få plassen tilbake.

Eks-gardist

Eks-gardisten sier han følte seg skitten da kompanisjefen kalte de som hadde brukt narkotika for «ugress» i møte med kompaniet.

Foto: Julia Thommessen / NRK

I august ble 30 gardister i førstegangstjeneste dimittert for bruk av narkotika.

Flere av dem mente seg urettmessig behandlet, og prosessen fikk også ekstern kritikk. I etterkant har rundt halvparten av gardistene fått advokathjelp for å klage på Forsvarets vedtak.

Nå vil de ha vedtakene sine omgjort. De vil fullføre førstegangstjenesten fordi de mener det ble begått så mange feil i håndteringen av saken, at dimitteringen er ugyldig.

– Jeg reagerer mest på at vi ble lurt til å tilstå. Vi ble løyet til med en falsk hårtest, sier en av eks-gardistene til NRK.

Les også: Narkotatte gardister føler seg lurt til å tilstå

Gardist dimittert etter narkotikabruk reagerer på behandlingen
Gardist dimittert etter narkotikabruk reagerer på behandlingen

Han ønsker å være anonym, men NRK kjenner identiteten hans. I likhet med nær halvparten av gardistene som ble dimittert, representeres han av Inger Zadig i Elden Advokatfirma.

Gardistenes klage ble sendt 7. september. Først et døgn etter at NRK først tok kontakt med Forsvaret for en kommentar til denne saken, fikk Zadig beskjed om at den er mottatt. I to uker skal klagen altså ha ligget ubehandlet.

– Dette bare underbygger mine klienters opplevelse av Forsvarets lemfeldige håndtering av saken, og en total mangel på forsvarlig saksbehandling, sier Zadig til NRK.

Garden har takket nei til å stille til intervju i denne saken, og heller ikke besvart spørsmål de har fått oversendt på e-post. Deres svar kan leses lenger nede i saken.

«Noen hadde panikk»

Forsvaret ble i sommer kontaktet av politiet om at fem gardister hadde brukt narkotika på en fest. 9. august ble saken tatt opp i kompaniet gardistene tilhørte.

Etter det flere av gardistene oppfattet som trusler innrømmet ytterligere 25 gardister å ha brukt narkotika i tiden de har avtjent verneplikten.

«Mine klienter beskriver gjennomgående at kompanisjefens opptreden medførte at soldatene ble svært redde, stresset og paranoide, noen hadde sågar panikk. Frykten knyttet seg blant annet til politianmeldelse, dimisjon, tap av studiepoeng, og manglende bosted», heter det i klagen som NRK har fått tilgang til.

Inger Zadig

Inger Zadig er partner og advokat i Elden.

Foto: Elden Advokatfirma

Eks-gardisten NRK har snakket med, hadde vært på utenlandsferie og fått tilbud om noe han selv hevder han ikke skjønte var en joint.

Under møtet 9. august skal kompanisjefen ha presentert en liste med navn som det skulle tas hårprøver av. De skal også ha blitt fortalt at de ville politianmeldes dersom det kom fram at de hadde brukt narkotika uten å ha innrømmet det.

Les også: Jusprofessor reagerer på Forsvarets narkodimitteringer: Bekymret for rettssikkerheten

Jussprofessor Hans Petter Graver
Jussprofessor Hans Petter Graver

«100% sikker på at det han fikk var harsj»

19-åringen sa kort tid etter møtet ifra om at han hadde brukt cannabis i ferien, og ble bedt om å signere en tilståelse han sier han knapt fikk tid til å lese gjennom.

Tilståelsen er preget av skrivefeil, noe advokat Zadig mener «bør få alarmklokkene til å ringe».

Les også: Fagforening i Forsvaret: – Foregår en hvitvasking på de øverste nivåene

Torbjørn Bongo
Torbjørn Bongo

I dokumentet står det både at gardisten var sikker på at han røyket cannabis, og at han var usikker:

«Gardisten forklarer at han var på fest på en bar der han hadde durkket en del alkohol. Der møtte han noen dasker som bøy han på en røyk. Han var 100% sikker på at det han fikk var harsj».

Senere står det at gardisten «vil legge til at han var litt usikker, men visste i ettertid 100% at det var harsj han hadde fått i seg».

NRK har skrevet ordrett av tilståelsen en av gardistene hevder å ha blitt presset til å signere. Skrivefeil i den originale tilståelsen er derfor inkludert. Gardistens navn er byttet ut med ordet «gardisten» for å anonymisere han. NRK har også fjernet stedet i utlandet gardisten var på ferie i.

eks-gardist

Gardisten frykter konsekvensene av et hull i CV-en som følge av dimitteringen.

– Er det ikke lurere å la være, hvis man er i Forsvaret og de har nulltoleranse?

– Jo. Man skal ta ansvar for våre handlinger og lære av våre feil. Men straffen må stå i forhold til handlingen man har gjort.

– Og det føler du ikke den gjør her?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– For jeg reagerer på måten alt er gjort. At vi har blitt løyet til. At vi rett og slett har blitt lurt. Falske hårtester og falske forhåpninger.

Forsvaret har ikke villet kommentere påstandene i denne saken, men har tidligere avvist at hårprøvene var en bløff. De sier de ikke ble analysert på grunn av «tekniske avvik».

Mener hårprøvene var falske

NRK har fått innsyn i e-poster sendt fra kompanisjefen og sjefen i Militærpolitiet.

I en e-post, sendt 19. august til en sladdet mottaker, skriver militærpolitisjefen at de ble bedt om å bistå med rustesting 4. august. Han hadde da svart at de ikke hadde anledning til å bistå Garden med narkotikatester før etter 16. august.

Militærpolitisjefen skrev at de da kunne gjøre søk med hunder, og kontrollere de det ble markert på.

Skjermbilde av e-post sendt av Militærpolitisjefen 19. august

E-post sendt fra sjefen i Militærpolitiet til en ukjent mottaker.

Foto: Skjermbilde

Testene ble dermed tatt før dette, av det eks-gardistene hevder var befaler uten kompetanse til å foreta rustester.

– De fulgte ikke noen av retningslinjene de hadde fått. I tiden etter var det ingen informasjon å få, de ville ikke si noen ting. Så det var bare å sitte å vente, sier eks-gardisten.

Ifølge gardisten ble hårprøven gjennomført med «multitool og brødpose». Dette har andre eks-gardister tidligere fortalt NRK.

På hans kvinnelige medsoldater skal håret som skulle brukes i hårprøvene ha blitt nappet ut for hånd, ifølge klagen.

NRK har spurt Garden hvorfor de ikke ventet med å gjennomføre rustestene til kompetent personell kunne ta dem. Dette har de ikke svart på.

eksgardist

Gardisten anerkjenner at han gjorde noe dumt, men mener konsekvensene var for strenge.

Foto: Julia Thommessen / NRK

Advokat Zadig mener Forsvaret ikke hadde lov til å gjennomføre testene i det hele tatt.

– Forsvaret har brutt både sivilt lovverk og lovverk som gjelder Forsvaret spesielt, og også Forsvarets egne retningslinjer i denne saken.

– Har ikke Forsvaret lov til å rusteste ansatte og vernepliktige?

– Forsvaret har lov til å utføre rustesting i gitte tilfeller når lovens vilkår er oppfylt. Det er de ikke i denne saken. Hvis du først skal rusteste må du følge et sett med prosessuelle regler som sikrer rettighetene til de som testes, og det er heller ikke blitt gjort.

Les også: Oberstløytnant i Forsvaret: – Bedt om å skrive om rapporter

Lena Kvarving
Lena Kvarving

– Har forståelse

Totalt skal det ha gått fem dager fra tilståelsene ble signert, til gardistene fikk vite at de skulle dimitteres. I mellomtiden måtte de være på Gardeleiren. Nå håper gardisten å få lov til å fullføre verneplikten.

I en e-post til NRK skriver Hærens talsperson Brage Steinson Wiik-Hansen at klagene nå vil bli behandlet etter gjeldende prosedyre.

Pressekontakt i Hæren, Brage Steinson
Wiik-Hansen

Brage Steinson Wiik-Hansen i Hæren.

Foto: Forsvaret

– Vi har full forståelse for at de involverte ønsker en rask gjennomgang, skriver Wiik-Hansen.

Han skriver at Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) har mottatt klagene, og videresendt dem til Garden, som skal vurdere dem i første omgang.

– Dersom det ikke foreligger nye opplysninger som endrer HMKGs vurdering av sakene, sendes klagene til FPVS som går gjennom klagene og saksforbereder dem for vurdering i Forsvarsdepartementets klagenemd for vernepliktssaker.

Wiik-Hansen skriver også at Hæren ikke har anledning til å kommentere innholdet i klagesakene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger