Hopp til innhold

Nær milliardøkning i bompenger

Staten regner med å kunne bruke 14,4 milliarder bompengekroner i år, viser oppdaterte tall i statsbudsjettet. – Frp har gitt opp kampen mot bompenger, hevder Sp.

Bompengeprotest Drammen

PROTEST: Drammen er én av flere byer der motstandere av nye bomprosjekter har aksjonert. Statsbudsjettet for 2019 viser at regjeringen venter å dra inn mer bompenger i år enn i fjor. Bildet er fra september i år.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ferske tall viser at staten ligger an til å dra inn nærmere én milliard kroner mer i bompenger i år, sammenlignet med fjoråret.

Mens bompengeselskapene kunne tilby 13,5 milliarder til statskassen i 2017, er den nye prognosen for 2018 hele 14,4 milliarder.

– Det viser at Frp har gitt opp kampen mot bompenger. De bruker bompenger som aldri før, og det er ingen utsikter til at bilistene får en lavere regning i årene som kommer, sier Senterpartiets Geir Pollestad til NRK.

NAF: – Vill bompengegalopp

Også Norges Automobil-Forbund (NAF) reagerer.

– Det bygges mer vei enn noen gang før i Norge, og det er bra. Men finansieringsordningen viser en vill galopp med bompenger, sier administrerende direktør Stig Skjøstad til NRK.

Stig Skjøstad

FORNØYD OG MISFORNØYD: – Regjeringen har vært flinke til å sprute inn mer penger til norsk samferdsel, men nå må de finne nye finansieringsmodeller, sier Stig Skjøstad (NAF).

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han viser til at høsten har vært preget av bomprotester og aksjoner landet rundt.

– Folk engasjerer seg fordi dette treffer dem rett i hverdagen og i lommeboka. Her må vi over i helt nye løsninger for hvordan vi finansierer vei. Staten må ta en større del av regningen, sier Skjøstad og peker på at veibygging kan finansieres av overskuddet av oljefondet eller årsavgiften.

– Frp holder ikke valgløfter

Også Frp har programfestet at «staten skal ha ansvaret for en forsvarlig veiutbygging i landet», og at bompenger ikke skal kreves inn for «bruk av det offentlige veinettet».

Siden 2013 har partiet styrt Samferdselsdepartementet. Likevel øker totalsummen bilistene betaler i bompenger.

– Det synes vi ikke noe om. De har gitt noen valgløfter som de ikke har holdt, sier Skjøstad i NAF.

Dale: – Bruker mer på vei enn noen gang

Samferdselsminister Jon Georg Dale tar ikke selvkritikk. Frp-politikeren sier det aldri har vært brukt mer statlige penger på vei i Norge.

  • Regjeringen foreslår å bruke 73,1 mrd. samferdsel i 2019, en økning på 7,9 prosent fra 2018.
  • Om forslaget blir vedtatt vil samferdselsbudsjettet øke med 75 prosent siden 2013.
Ny statsråd i Samferdselsdepartementet.

AVVISER LØFTEBRUDD: – Våre velgere vet hvor vi står i denne saken og at våre lokalpolitikere kjemper mot bompengefinansiering i prosjekt etter prosjekt. Vi har sørget for lavere bompengeandel enn våre forgjengere, og gjør vårt ytterste for å redusere bompengene, sier Jon Georg Dale (Frp).

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Samtidig påpeker Dale at bompengeandelen, altså delen av veifinansieringen som kommer fra bompenger, har gått ned med Frp i regjering. I 2013 sto bompenger for litt over 26 prosent av finansieringen, mens prognosen viser at bompenger vil finansiere opp mot 19 prosent av veibyggingen i år.

– Det viser for så vidt at vi bruker mer penger på veibygging enn noen gang i dette landet, sier Frp-statsråden.

– Sp sier dere har gitt opp kampen mot bompenger?

– Det er nesten morsomt å høre på kritikken fra Sp, som er blant de ivrigste til å innføre bompenger lokalt. Det kreves lokal tilslutning til bompengeprosjekter, og jeg kommer aldri til å fremme et eneste forslag uten lokal tilslutning, sier Dale.

Peker på lokalpolitikerne

I opposisjon kritiserte Frp argumentet om at bompenger er noe som vedtas lokalt og at det dermed er lokalpolitikerne som må bære ansvaret for at regningen skyves over på bilistene.

«Bompengefinansiering er reinspikka tvang. Går ikke lokalpolitikere med på bompenger, kommer ikke veien med i Nasjonal Transportplan. Da får de ingen penger til vei, og hva skal lokalpolitikerne gjøre da,» sa Frp-leder Siv Jensen til VG i 2009.

– Holder dere lokalpolitikerne som gissel, Dale?

– Nei, vi tilbyr betydelige penger for å løse infrastrukturutfordringene. Vi foreslår 1 milliard mer til utbygging av vei og kollektivtilbud i de store byområdene. Så avgjøres det lokalt hvordan den lokale andelen skal finansieres.

Ifølge Dale er det vanskelig å ta Senterpartiets kritikk på alvor.

– Slik de opptrer nå er det liten sammenheng mellom det de sier og det de gjør.

– Er det sammenheng mellom det Frp sier om bompenger og det dere gjør?

– Ja. Det er derfor vi har økt den statlige andelen i Nasjonal transportplan og er i ferd med å gjennomføre en bompengereform. Vi har ikke kommet så langt som vi skulle ønske, men vi tar lange steg i riktig retning, sier Dale.

Geir Pollestad

MINDRE: Staten skal dra inn mindre bompenger dersom Sp kommer i regjering, sier Pollestad. Hvor mye mindre kan han ikke si.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Sp vil ikke tallfeste kutt

Pollestad i Senterpartiet sier det er tverrpolitisk enighet om å satse på vei og jernbane i Norge. På spørsmål om bilistene hadde sluppet unna med mindre bompenger om Sp var i regjering, svarer han:

– Det hadde vært bompenger om Senterpartiet styrte landet, men vi hadde klart å ha det på et lavere nivå enn det vi ser i dag.

– Hvor mye lavere?

– Det vil jeg ikke gå inn på. Det skal vi forhandle om den dagen vi kommer i en slik posisjon at vi kan det.

AKTUELT NÅ