– Sametinget må prioritere hardere når pengepotten er begrenset

Sametinget bevilger penger til oppussing av fjøs og campingsplasser, selv om de burde ha brukt penger til viktigere formål, mener sametingspolitiker.

Nils Ante Oskal Eira på Sametinget

MÅ PRIORITERE: Sametingspolitikeren Nils Ante Eira (H) mener Sametinget må prioritere hardere når pengesekken er skral.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Sametinget fikk ingen økte bevilgninger over statsbudsjettet i høst, men likevel har sametingspolitikerne ikke valgt å prioritere de viktigste sakene. De har redusert samtlige budsjettposter likt.

Dette reagerer vararepresentant Nils Ante Eira (H) på. Han mener at når pengepotten er begrenset, så må Sametinget prioritere hardere. Det blir også feil å kritisere regjeringen for ikke å gi økte ressurser til Sametinget.

– Jeg syns det er for enkelt å få støtte fra Sametinget nå, det er bare å sende inn en søknad, så får man støtte, sier Eira.

Han mener det er viktigere å styrke eksisterende institusjoner og ikke gi støtte til nye prosjekter.

– Ofte er det slik at mange av prosjektene som får støtte aldri kommer i gang, men som likevel binder kapital. Jeg tror det er en god ide å stramme litt på tøylene der, sier Eira.

Vil fortsatt prioritere camping og turisme

Henrik Olsens politiske ansvar i sametingsrådet er budsjett og regnskap.

Henrik Olsen

KRAFTIGE NEDSKJÆRINGER: Sametingsråd Henrik Olsen forklarer at de har lite næringsmidler.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Med pengene som de får over statsbudsjettet, skal de fremme samisk språk, kultur og samfunn. En rekke samiske institusjoner får også faste bevilgninger fra sametinget.

Sametinget støtter flere formål i samiske områder. I høst bevilget de over 10 millioner kroner til diverse prosjekter.

I disse prosjektmidlene er det også gitt penger til fornyelse av campinghytter, endre fasade på næringsbygg, bygge møkkakjeller og fremme turisme.

Olsen er ikke enig i at de må prioritere bort dette.

– Jeg må si at på næringsfeltet som du bruker som et eksempel, så har vi allerede hatt kraftige nedskjæringer, sier han.

Må kunne prioritere

Sametingsrepresentant Kåre Olli mener at slik situasjonen er i dag, så er det riktig at alle må godta like store kutt, siden regjeringen ikke har bevilget mere penger til Sametinget.

Kåre Olli

MÅ STRAMME PENGEBRUKEN: Sametingsrepresentant Kåre Olli, som er partipolitisk uavhengig, mener at samiske penger må bevilges til samiske formål.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Olli mener likevel at det finnes områder hvor man kan stramme inn på pengebruken, som for eksempel midler til diverse næringsprosjekter.

– Sametinget må begynne å evaluere og se om vi fortsatt har mulighet til å støtte slike prosjekter. Det finns vel andre som kan bevilge penger til slikt, sier han.

Sametinget behandler neste års budsjett i plenum på torsdag.