Ordfører ut mot samferdselsministeren: – Dette er ansvarsfraskrivelse

Flere ordførere reagerer på samferdselsministerens uttalelser om at det er opp til kommunene selv om de ønsker bompenger eller ikke.

Demonstrasjon plakat bom

Debatten om bompenger raser fra vest til øst, og flere tusen mennesker har denne uken demonstrert mot nye og dyrere bomstasjoner.

Foto: Mads Nielsen / NRK

– Dette er ansvarsfraskrivelse. Det blir helt urimelig å si at det er opp til oss, når alle faglige utredninger har pekt på at det er bompenger som trengs for å nå nullvekstmålet, sier Kristiansand-ordfører Harald Furre.

Debatten om bompenger raser i flere byer og flere tusen mennesker har denne uken demonstrert mot nye og dyrere bomstasjoner.

I et intervju onsdag sa samferdselsminister Jon Georg Dale at han forstår frustrasjonen til demonstrantene. Samtidig understreket han at ansvaret ligger hos lokalpolitikerne.

– Det er kommunene som vedtar om de vil bruke rammeoverføringene, og veksten i kommuneøkonomien og fylkesbudsjett på å finansiere viktig infrastruktur, eller om de vil innføre bompenger, sa han.

Harald Furre

Krevende: – Når ikke staten står oppreist i stormen, blir det vanskelig for lokalpolitikerne å gjøre det, sier Kristiansand-ordfører Harald Furre om bompengedebatten.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Etterlyser alternativer

Det er denne kommentaren som får flere ordførere til å reagere.

Det er et krav fra staten at kommunene kan vise til nullvekst i biltrafikken for å få penger gjennom bymiljøavtalen.

Furre mener at dette ikke lar seg gjøre på kommunalt budsjett.

– Problemet er at ministeren ikke viser til noen alternative virkemidler.

Furre mener Dale må erkjenne at bompenger må til for å nå målet.

– Nullvekst i de store byene er helt sentralt for at Norge skal kunne nå parisavtalen. Hvis ikke staten backer oss som står i krigen lokalt, vil byene svikte staten.

Kjøyr sakte aksjon i Drammen

Også i Drammen har flere demonstrert mot bomring. Tirsdag skapte en kjør sakte-aksjon kaos i sentrum.

Foto: Anders Nielsen / NRK

Bompenger og rushtidsavgift

Stavangerordfører Christine Sagen Helgø mener også det er urealistisk å finansiere store veiprosjekter lokalt uten bompenger.

Hun sier rushtidsavgift har vært diskutert som mulig finansiering på Nord-Jæren, men etterlyser alternative tiltak.

– Vi er såpass bilbaserte at det vil være veldig vanskelig for oss å nå et nullvekstmål uten en bompengeordning eller rushtidsavgift. Jeg vil gjerne se de virkemidlene og tiltakene, men jeg opplever ikke at ministeren kommer med forslag.

Helgø mener likevel at statsrådens møte med ordførerne på Nord-Jæren mandag var oppklarende.

– Jeg tror at denne ministeren kommer til å opptre på en ryddig måte i denne saken.

Christine Sagen Helgø

Stavangerordfører Christine Sagen Helgø mener det er urealistisk å finansiere store veiprosjekter lokalt uten bompenger.

Foto: Nils Tore Hjørnevik / NRK

– De fleste skjønner hva som må til

Drammensordfører Tore Opdal Hansen er enig med samferdselsministeren i at det er lokalpolitikerne som må bestemme om de skal øke bomsatsene eller ikke.

– Men vi får ikke noen avtale med staten uten nullvekst i personbiltrafikken. Da må det inn restriktive tiltak, understreker han.

Han er ikke enig i at samferdselsministeren fraskriver seg ansvar, men mener at Dale bør være tydelig på statens krav til nullvekst, og at kommunene ikke får noen avtale med staten dersom ikke kravene oppfylles.

– De har vært veldig tydelige overfor alle bypakkene om at det er nullvekstmålet som ligger til grunn. Da skjønner vel de fleste hva som må til for å realisere den målsettingen.

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen

I Drammen har staten lagt inn en forutsetning om lokal finansiering på 1,2 milliarder kroner på to av sine prosjekter. – Det forutsetter en bomordning, for det kan ikke vi ta fra kommunekassa, sier ordfører Tore Opdal Hansen.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK