Nå er de enige om Forsvarsplanen

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland måtte droppe planlagt USA-tur for å lose forhandlingene om langtidsplanen i havn i Stortinget. I dag lyktes han.

De parlamentariske lederne Trond Helleland (h), Frps parlamentariske leder, Harald T. Nesvik, Jonas

De parlamentariske lederne Trond Helleland (h), Frps parlamentariske leder, Harald T. Nesvik, Jonas Gahr Støre (ap) er enige om langtidsplanen for Forsvaret.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– I dag markerer vi en viktig dag for forsvarsevnen. Jeg er stolt over at vi kan samle oss om viktige nasjonale beslutninger i en sikkerhetspolitisk krevende tid for Norge.

Slik startet Helleland pressekonferansen som markerer at et stort flertall på Stortinget, bestående av Høyre, Frp og Arbeiderpartiet, stiller seg bak langtidsplanen for Forsvaret.

Det var mulig fordi samarbeidspartiene tidligere på dagen godtok forsvarsdelen i neste års statsbudsjett.

Samtidig er det klart at fire av de åtte partiene som sitter på Stortinget ikke støtter langtidsplanen. Dette er:

 • Venstre.
 • Senterpartiet.
 • Kristelig Folkeparti.
 • Sosialistisk Venstreparti.

Det la ingen demper på gleden for de parlamentariske lederne i Stortingets tre største partier.

– Dagens enighet styrker beredskapen mot den terrorfaren som mange frykter. Det viktigste for regjeringspartiene har vært å sikre Norge et forsvar med økt kampkraft og økonomisk bærekraft, sa Helleland.

Plusset på nær 400 millioner kroner

Han sa også at flertallet på Stortinget har blitt enige om en del påplussinger i forsvarsbudsjettet for neste år. Disse endringene har også støttepartiene Venstre og KrF stilt seg bak. Dette er:

 • 390 millioner kroner til ekstra satsinger der 300 millioner er friske midler.
 • 140 millioner kroner til opprettholdelse av kystjegerkommandoen.
 • 231 millioner kroner til Hæren og Heimevernet, spesielt i Troms og Finnmark.
 • 7 millioner kroner for å opprettholde forsvarskorpsene i Trondheim og Horten.

Når det gjelder selve langtidsplanen, har det også her kommet endringer i forhold til regjeringens opprinnelige forslag. Disse har kun Høyre, Frp og Ap stilt seg bak. Dette er:

 • Kystjegerkommandoen utenfor Harstad bevares, men organisatorisk tilknytning og lokalisering utredes.
 • Kampluftvern for Hæren gjennomføres så snart som mulig.
 • Forsvarets spesialstyrker tilhøreres dedikert helikopterstøtte. Dagens fordeling av Bell-helikoptre mellom Bardufoss og Rygge består til alternativ helikopterkapasitet er på plass i Nord-Norge.
 • Forsvarets verksted i Horten opprettholdes.
 • Det varsles ekstraordinær statlig innsats og midler til omstilling på Andøya, og sivil flyplassdrift sikres for å understøtte Anøya Test Centers virksomhet.
 • Forsvarskorpsene i Trondheim og Horten videreføres.
 • Heimvernsbasen på Setnesmoen videreføres i påvente av landmaktutredningen.
 • Det er enighet om prinsipper og rammer for den varslede landmaktutredningen.

– Det er mange i vårt parti som har et stort og brennende engasjement for forsvarssektoren, sa Helleland som passet på å rose Arbeiderpartiet for å ha vært konstruktive i forhandlingene.

Ap kritisk til prosessen

Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet under Framtidskonferansen som arrangeres av tankesmien Agenda i Oslo tirsdag.

Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet har vært sentral for å få til bred enighet rundt langtidsplanen for Forsvaret på Stortinget.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det er en svært viktig enighet som er oppnådd. Å vedta linjene for Forsvaret de neste 20 årene og forplikte oss for de neste fire årene handler om å vise beslutningskraft i en vanskelig sak, sa parlamenterisk leder Jonas Gahr Støre i Ap.

Han sier det er viktig å få forutsigbarhet rundt de tre store investeringene Forsvaret står overfor. Dette er:

 • Gjennomføre vedtatte kjøp av kampfly.
 • Investere i ubåtflåten.
 • Innvestere i nye overvåkingsfly.

– Vi har lang tradisjon for å søke bred enighet for denne type planer. Jeg skal ikke legge skjul på at prosessen har vært krevende. Planen kom sent, Hæren var ikke ferdig utredet og det ble skapt usikkerhet rundt kalkylene for en del av satsingene. I tillegg har samarbeidspartiene vært dypt uenige om de delene av planen som berører budsjettet for neste år, sa Støre.

Han sa han likevel er tilfreds med at man nå har kommet til en bred enighet.

Miljøpartiet de Grønne sitter ikke i utenrikskomiteen på Stortinget og har derfor ikke vært inne i forhandlingene.

SISTE NYTT

Siste meldinger