Hopp til innhold

Mulla Krekars anke forkastet: Justisdepartementet skal vurdere Krekar-utlevering

Høyesterett har forkastet mulla Krekars anke i utleveringssaken. Dermed er det opp til Justisdepartementet å bestemme om Krekar kan utleveres til Italia.

Mulla Krekar løslates fra Kongsvinger fengsel 25. januar 2015

NETTVERK: Mulla Krekar ble løslatt fra Kongsvinger fengsel 2015. Under deler av oppholdet avlyttet Politiets sikkerhetstjeneste Krekars besøk. Opptakene viser ifølge italiensk påtalemyndighet at Krekar leder et internasjonalt terrornettverk.

Foto: Audun Braastad / Audun Braastad

Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, ble i 2015 siktet av italiensk påtalemyndighet for terrorplanlegging. Krekar skal ifølge italiensk antiterrorpoliti delvis ha styrt et terrornettverk mens han sonet en trusseldom i Kongsvinger fengsel.

– Jeg registrerer Høyesteretts avgjørelse. Vi behandler denne saken når den kommer inn til departementet, på lik linje som andre utleveringssaker, sier justisminister Jøran Kallmyr.

I sommer ble Krekar dømt til 12 års fengsel av domstol i Italia, og Italia begjærte Krekar utlevert, for andre gang.

I løpet av høsten og vinteren 2019 kom både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett til at vilkårene for å utlevere Krekar er til stede.

Mulla Krekar og hans forsvarer anket avgjørelsen til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg skriver i en kjennelse at man «finner det enstemmig at anken ikke kan føre frem», og derfor forkastes.

Mener Justisdepartementet er inhabile

Det er i siste instans Justis- og beredskapsdepartementet som skal avgjøres om en utleveringsbegjæring skal etterkommes, eller ikke.

Vi må gå gjennom hva Høyesterett har kommet til, og hvorfor de mener han kan utleveres, og at lovens vilkår er oppfylt. Så er det faktisk opp til departementet i første omgang, og så kongen i statsråd, om han skal utleveres.

Brynjar Meling

Mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Mulla Krekars advokat Brynjar Meling har tidligere advart mot at han mener den sittende regjeringen, med FrP i spissen, har en politisk ambisjon om å få Krekar sendt ut av Norge.

– Dette er også et vedtak som kan overprøves av domstolene, dersom det for eksempel foreligger inhabilitet, noe vi mener at det gjør, og at man ikke er gitt de tilstrekkelige garantiene, sier Meling.

Justisdepartementet opplyser overfor NRK at en utleveringssak generelt vil ta noe tid.

– Nå er det departementet som skal avgjøre ved vedtak om begjæringen skal etterkommes eller ikke. Hvis vedtaket påklages, avgjør Kongen i statsråd endelig spørsmålet om utlevering, sier pressekontakt i Justisdepartementet, Andreas Skjøld-Lorange.

Får ikke spille av lydopptak

Sentralt i den italienske dommen mot Krekar er samtaler Krekar hadde med venner og kjente i besøksrommet i Kongsvinger fengsel. Krekars forsvarer har flere ganger hevdet at disse oversettelsene inneholder flere feil, og har bedt om at de spilles av i norske rettsaler.

Dette har Høyesterett avvist, og viser til at man ikke kan prøve lagmannsrettens bevisbedømmelse, kun den konkrete rettsanvendelsen.

Mulla Krekar

Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, er dømt til 12 års fengsel i Italia, for å ha ledet et terrornettverk.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Dette får Meling til å rase.

– For Høyesterett er det åpenbart uten betydning om en kjennelse er feil eller riktig. Når det ikke er en saksbehandlingsfeil at en person nektes å legge frem bevis som viser at lovens vilkår for utlevering ikke er oppfylt, kan man stille spørsmål ved hvor Høyesterett mener at de skal overprøve saksbehandlingen.

– Ikke på ett av de avgjørende punktene i dommen mot Krekar, er oversettelsene av samtalene riktig. Dette er han nektet å legge frem for Borgarting lagmannsrett.

Trakk forrige utleveringsbegjæring

1. november i fjor kom Oslo tingrett til at vilkårene for å utlevere er til stede. I desember forkastet Borgarting lagmannsrett Krekars anke.

Italia har også tidligere begjært Krekar utlevert. Også da kom Høyesterett til at vilkårene for å utlevere Krekar var til stede.

I november 2016 ble det imidlertid kjent at Italia på et tidspunkt hadde kommet til at Krekar ikke lenger kunne utleveres.

Bakgrunnen var en kjennelse, der det het at det ikke lenger var grunnlag for å holde Krekar fengslet. Norske myndigheter skal ha visst om kjennelsen i ni måneder, uten å tolke den på samme måte som italienerne.

To andre dømt i Norge

I tillegg til Krekar, ble også en mann bosatt i Østfold og en mann bosatt i Drammen dømt for å ha vært med i terrornettverket Rawti Shax av en domstol i Bolzano i fjor sommer. De to mennene, som besøkte Krekar i Kongsvinger fengsel, nekter straffskyld.

Østfold-mannen er norsk statsborger, og kan ikke utleveres til Italia. Utleveringssaken mot mannen bosatt i Drammen begynner i Oslo tingrett på torsdag.

AKTUELT NÅ