Hopp til innhold

Lagmannsretten forkaster Krekars anke: Forsvarer mener oversettelse er full av feil

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra mulla Krekar og opprettholder avgjørelsen om at han kan utleveres til Italia. Krekars forsvarer Brynjar Meling sier de vil anke, og kaller prosessen en skandale.

Mulla Krekar stående i vitneboksen på dag 2

RISIKERER UTLEVERING: mulla Krekar stående i vitneboksen i oktober.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

For noen dager siden fikk Krekar dommen mot seg fra Italia. Han og forsvareren mener lydopptak fra samtaler i Kongsvinger fengsel er oversatt helt feil i dommen og at det er en skandale at ikke en norsk domstol ville ta stilling til dette.

Italia har dømt Krekar til 12 års fengsel for terrorplanlegging, og krever ham utlevert.

Krekar har hele tiden motsatt seg utlevering, men har ikke fått medhold i hverken tingretten eller lagmannsretten.

– Det vil si at tingrettens kjennelse om at vilkårene er til stede for utlevering fremdeles står seg, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST til NRK.

Politiadvokat Per Niklas Hafsmoe

FIKK MEDHOLD: politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Vi anker selvsagt dette til Høyesterett, sier forsvarer Brynjar Meling.

Krekar ble pågrepet av PST hjemme i Oslo da dommen mot ham falt i Italia i sommer, og har sittet i varetekt siden.

Hevder oversettelser er feil

Avlyttede samtaler fra Kongsvinger fengsel i 2012 og 2013 er med i grunnlaget for den italienske dommen. Krekar hevder gjengivelsene av samtalene er fulle av feil.

– Det er en trist dag for norsk rett. Ikke først og fremst for mulla Krekar, men at man har en domstol som åpenbart velger en Pilatus-løsning og toer sine hender framfor å høre på de bevis som man mener retten må høre på, sier Meling.

– Hva mener du da?

– Vi har nå fått oversatt den italienske dommen. Vi har gått igjennom den. Ikke på ett punkt, ikke på ett punkt er det gjengitt riktig det vi har bevis for at mulla Krekar har sagt i Kongsvinger fengsel, hevder Meling.

PST viser til italienske myndigheter.

– Det er opp til den italienske domstolen å ta stilling til om han skal straffes eller ikke. Norsk domstol skal ikke dømme ham, men bare ta stilling til om vilkårene for utlevering er til stedet, herunder om det er skjellig grunn til mistanke, sier Hafsmoe til NRK.

Han sier Krekar vil få muligheten til å legge fram sine argumenter i Italia når ankesaken skal behandles der.

– Vi har lagt til grunn at italiensk domstol har gjort det de skal nemlig å sørge for at det materialet de bygger sitt mistankegrunnlag på er riktig og så fullstendig som det bør være. Det har vi forholdt oss til her i Norge, sier Hafsmoe.

Krekar: En pose med løgner

Krekar ble i dag tidlig fremstilt for Oslo tingrett som skulle bestemme om han kan varetektsfengsles i åtte nye uker. Etter rettsmøtet opphevet dommeren det vanlige referatforbudet som gjelder i fengslingsmøter.

Underveis i fengslingsmøtet ble det klart at lagmannsretten hadde forkastet anken om utlevering til Italia.

Krekar begjærte seg løslatt og forklarte i retten at han hadde fått dommen fra Italia oversatt til kurdisk og engelsk for rundt ti dager siden. Han hadde lest den grundig og mener han har funnet mange oversettelsesfeil.

– Oversettelsen er i et språk fra gata. Alt er feil. Det er en pose med løgner, sier Krekar og viser fram bæreposen med oversettelsen av den italienske dommen.

Til dommeren forklarte Krekar at det ikke er samsvar mellom lydopptakene som PST gjorde av ham i besøksrommet i Kongsvinger fengsel, og det som er lagt til grunn i dommen i Italia.

– Tolken har ikke kunnet skille mellom stemmen min og broren min, sa Krekar.

Han mente oversettelsen er et veldig kort og subjektivt referat av det som ble sagt og at han blir sitert på mye han aldri har sagt.

I samtalene snakker Krekar med bekjente og familiemedlemmer i fengselets besøksrom. Besøksrommet ble avlyttet av PST på forespørsel fra italiensk politi.

Meling: – Ikke noe mistankegrunnlag

Brynjar Meling i Oslo tingrett

KALLER DET EN SKANDALE: Krekars forsvarer Brynjar Meling.

Foto: Peder Martin Bergholt

Meling har tidligere uttalt at dommen viser at «Italia er en bananrepublikk når det gjelder rettssikkerhet».

Meling sier til NRK at feilene er så mange og så alvorlige at det fremstår som villet.

– Hvis man tar bort oversettelsesfeilene, så er det ikke noe mistankegrunnlag mot mulla Krekar, sier han og viser til noen oversettelser de reagerer på.

– Når det blir hevdet at han har truet med å brenne parlamentet, og det han egentlig snakker om er å brenne et eksemplar av den norske grunnloven. Når det blir snakket om at han har samlet 1086 personer til jihad og han henviser til en legitim motstandskamp i 1993 mot Saddam-regimet. Når det blir hevdet at han er villig til å bruke missiler og det er en metafor på hvordan man skaper en oppmerksomhet ved å etablere en organisasjon og gå ut med det offentlig. Så er det tre konkrete eksempler av mange på at alt er oversatt feil.

– En skandale

Lagmannsretten mente de ikke trengte å gå gjennom lydfilene på nytt, og skriver i kjennelsen at «de påberopte feil og mangler ved oversettelsene ikke rokker ved konklusjonen om at vilkåret om skjellig grunn til mistanke om at Ahmad er skyldig etter tiltalen er oppfylt».

– Her har man altså et villet justismord hvor man med vilje lukker øynene. Når man ser at denne feilen har forplantet seg inn i en dom på 12 års fengsel, så er man altså fra en norsk domstol villig til å si at vilkårene for utlevering er til stede og at man kan overlate til en minister som er inhabil i saken å beslutte om han da skal sendes ut på det grunnlaget.

– Dette er en skandale. Jeg bruker sterke ord og jeg er klar over det. Men jeg kan ikke la være å si det. Det er min plikt som norsk forsvarer.

– En rettsskandale?

– Det er en rettsskandale, svarer Meling.

Veien videre

Meling vil nå ha saken til Høyesterett.

Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes Justisdepartementet, via Riksadvokaten.

Så vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke.

AKTUELT NÅ