Radioaktiv kilde er rotet bort – stor leteaksjon på søppelplass

Ett, eller muligens to, radioaktive måleinstrumenter har forsvunnet ved Institutt for Energiteknikk.

Gamma beta-måleinstrument fra Institutt for Energiteknikk på Kjeller

FORSVUNNET: Det er et, eller muligens to, måleinstrumenter av denne typen fra 1950-årene som er blitt borte fra Institutt for Energiteknikk, og som kan ha havnet i søpla.

Foto: Institutt for Energiteknikk

Helt siden strålevernsjefen på Institutt for Energiteknikk på Kjeller ble klar over forsvinningen midt i mai, har det pågått en intens leteaksjon etter de forsvunne strålingskildene.

Strålevernpersonell har lett etter de gamle måleinstrumentene hos Norsk Gjenvinnings anlegg på Greåker i Sarpsborg, men uten resultat. De er usikre på om det er et eller to slike instrumenter som er på avveie.

Beordret leting

Camilla Nordhei

ALVORLIG: Camilla Nordhei er strålevernsjef på Institutt for Energiteknikk på Kjeller ved Lillestrøm.

Foto: Institutt for Energiteknikk

Forsvinningen er forskriftsmessig innrapportert til Statens strålevern som beordret fortsatt leting.

– Problemet er at apparatet er lite, og det avgir ikke så mye stråling lenger, slik at det er vanskelig å finne, sier strålevernsjef Camilla Nordhei ved Instituttet.

Store mengder elektronisk avfall er gjennomsøkt. Den radioaktive komponenten i instrumentet er skjult bak et deksel, slik at det er vanskelig å spore strålingen. Testkilden i instrumentene er en Sr-90 kilde med estimert aktivitet på 30–35 kilobequerell (kBq).

De som leter er dermed avhengig av å gjenfinne instrumentene visuelt. Siden det er små, håndholdte instrumenter, har det vist seg vanskelig.

Norsk gjenvinning

LETEAKSJON: Her på Norsk Gjenvinning på Greåker ved Sarpsborg har strålevernpersonell lett i flere uker etter det bortkomne radioaktive instrumentet.

Foto: Andreas Sundby/NRK

Alvorlig regelbrudd

Nordhei ser til NRK at det er sterkt beklagelig at de har mistet kontrollen over de radioaktive strålingskildene, men understreker at disse ikke lenger representerer noen helsefare for mennesker.

– Kilden er både liten og svak, så det er ikke fare for helse eller miljø, sier hun.

Men hun vil ikke bagatellisere forsvinningen.

– Nei, det er sterkt beklagelig at vi har mistet kontrollen over slike radioaktive kilder, og jeg anser regelbruddet som alvorlig, sier hun.

Anses som tapt

Camilla Nordhei skriver i en e-post til Statens strålevern at de ikke har planer om videre leteaksjoner, og at de anser kilden som tapt. Personalet på Norsk Gjenvinning på Greåker har likevel fått beskjed om å holde øynene åpne, og se etter instrumentet om det skulle dukke opp.

Dersom det observeres, vil strålevernpersonell kontrollere og fjerne det. Det er flere ting i søppelflyten fra Institutt for Energiteknikk som ikke har blitt gjenfunnet, så det er håp om at instrumentet vil dukke opp før eller senere.

«Om kildene blir funnet, vil de bli håndtert som radioaktivt avfall», skriver Nordhei til Statens strålevern.

– Skjer noen ganger

Hanne Kofstadmoen

LUKKER SAKEN: Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern sier at radioaktivt materiale stadig kommer på avveie.

Foto: Petter Arneberg/Statens strålevern

Strålevernet godtar forklaringen og vil ikke beordre videre leting, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen til NRK. Hun anser at saken er tilfredsstillende håndtert og redegjort for av Institutt for energiteknikk.

Slike forsvinningssaker er ikke uvanlige.

– Nei, vi har fra tid til annen tilfeller hvor radioaktive kilder kommer på avveie, særlig i industrien. Som oftest handler det om at kildene dukker opp under avfallshåndtering, sier hun.

Kofstadmoen understreker at det ikke er registert at noen er blitt skadet i slike forsvinningssaker.

SISTE NYTT

Siste meldinger