Hopp til innhold

Mistenker over 100 somaliere for id-juks – kan frata norsk statsborgerskap

Over hundre norsk-somaliere kan bli kastet ut av landet fordi myndighetene mener at de har løyet om hvor de kommer fra. Deres barn født i Norge risikerer også utsendelse.

Over 100 somaliere kan ha løyet om identiteten sin. Konsekvensen er at de kan miste statsborgerskapet sitt.

AVSLØRER: – Vi vet om mange som har jugd og sagt at de kommer fra Somalia, når de egentlig ikke er fra Somalia, forteller en ung mann som ønsker å være anonym. UDI mistenker at over hundre har fått opphold på falskt grunnlag.

– Jeg er fra Mogadishu, født og oppvokst under borgerkrigen, men foreldrene mine kom hit for å få et bedre liv, sier en ung mann NRK møter på Grønland i Oslo.

Men han og kameratene vet at ikke alle som fremfører den historien, snakker sant. De vil ikke ha navn og bilde på trykk når de forteller at de vet om mange som har fått opphold på falske premisser.

– Det er mange som har vokst opp i Kenya, men som sier at de kommer fra Somalia.

– Det er litt kjipt, fordi folk juger for å få opphold.

Har lenge hatt mistanke

Kameratgjengen i begynnelsen av 20-årene bekrefter et rykte som har svirret rundt i det somaliske miljøet i årevis: At asylsøkere som hevder å være fra krigsherjede områder i Somalia, egentlig er etniske somaliere fra nabolandene.

NRK fikk det første tipset om dette tilbake i 2011. Siden den gang har vi jobbet med å finne ut om ryktene stemte.

Karl Erik Sjøholt står i et stort åpent lokale. Glassheis i bakgrunnen

STORT OMFANG: Karl Erik Sjøholt i sier UDI nærmest daglig får nye saker fra politiet, der det er mistanke om at somaliere har fått opphold på feil grunnlag.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Nylig fikk vi vite at flere somaliere med norsk statsborgerskap har fått brev i posten om at de kan miste statsborgerskapet. Nå bekrefter Utlendingsdirektoratet (UDI) at en storstilt opprulling er på gang.

– De siste to årene har vi jobbet med en gruppe etniske somaliere som vi trodde var fra Somalia, men som det viser seg ikke er fra Somalia, men fra nabolandene, sier lederen for oppholdsavdelingen i UDI, Karl Erik Sjøholt.

Det dreier seg om en gruppe på over hundre personer som har bodd mellom ti og femten år i Norge. Om lag halvparten er norske statsborgere. Resten har andre oppholdstillatelser. I tett samarbeid med politiet går UDI gjennom hver sak og vurderer om de skal trekke tillatelsene tilbake.

– Normalt anser vi dette som så grovt at det medfører varig utvisning fra Norge, sier Sjøholt.

– Gjorde dere en for dårlig jobb da de fikk opphold i utgangspunktet?

– På det tidspunktet hadde vi ikke noe mistanke om at det foregikk et omfattende misbruk, eller at man ga uriktige opplysninger, svarer Sjøholt.

Vi oppfatter at dette er et så grovt brudd med den tilliten vi har til søkerne, at dette må få alvorlige konsekvenser. I verste fall også for barn.

Karl Erik Sjøholt (UDI)

Etter det NRK erfarer begynte de første alarmklokkene å ringe hos Politiets utlendingsenhet sommeren 2003. En asylsøker kom inn døra og fortalte at han var fra Somalia. Men mannen snakket ikke ett ord somalisk. Tolken forsto ikke noe av det han sa.

Mistanken begynte å bre seg hos norske utlendingsmyndigheter: Betydde dette at Norge har gitt opphold til mange etniske somaliere, som er født og vokst opp i andre afrikanske land? Og som dermed har servert en falsk historie om flukt fra krig i Somalia?

12 vedtak

Tre år senere innførte Norge systematiske språktester av alle asylsøkere som oppga at de var fra Somalia. Ifølge Sjøholt førte dette til at det ble langt vanskeligere for somaliere å få opphold på falske premisser.

– Etter 2006 ser vi ikke at dette har vært en aktuell problemstilling, selv om det kan ha vært enkelttilfeller.

Men dersom UDI har rett i sine mistanker, er fortiden i ferd med å innhente enkelte av somalierne som kom til Norge på slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet.

Artikkelen fortsetter under bildet:

På flukt fra Mogadishu

KRIGEN HERJER I SØR: Mens nordlige Somalia, kalt Somaliland, er relativt stabilt, har det vært krig i sør siden 1990-tallet. Her flykter mennesker fra Mogadishu i 2009.

Foto: STR / REUTERS

Hittil er 12 saker ferdigbehandlet, og UDI har fattet vedtak om at statsborgerskapet eller oppholdstillatelsen skal trekkes tilbake.

Ett kjent eksempel er den tidligere Ap-politikeren Khaled Ahmed. I januar ble det klart at han kastes ut av Norge fordi han hadde løyet om hvem han var. Han var ikke en flyktning fra Somalia, slik han hevdet, men kom fra nabolandet Djibouti. Norske myndigheter slo fast at han hadde fått statsborgerskap på falske premisser, og nylig avslo Utlendingsnemnda anken.

Barn født i Norge kan bli utvist

Ifølge Sjøholt er omfanget trolig større enn de rundt hundre sakene de har liggende på bordet i dag. Ukentlig kommer det nye, lignende saker fra politiet.

– Dette er stort, og det er bekymringsfullt, sier avdelingsdirektøren.

– Hvilke konsekvenser vil dette får for dem det gjelder?

– Vi må behandle hver sak individuelt, men den normale reaksjonen vil være at alle tillatelser tilbakekalles, og at vedkommende blir varig utvist fra Norge.

Kan også familien til vedkommende bli utvist?

– Det må vi ta stilling til individuelt, men det er absolutt en mulighet. Det vil nok skje i en del tilfeller, men ikke alle, sier Sjøholt.

Det er greit at de blir utvist. Begynner du å juge, så har du ødelagt sjansen din.

Anonym norsk-somalier

Selv om UDI mener de kan bevise juks, er det ikke automatikk i at den det gjelder og familien blir utvist. Dersom vedkommende har lang tilknytning og har barn som er født og oppvokst i Norge, kan menneskelige hensyn føre til at de får bli.

– Vi må se på alt dette. Men vi oppfatter at dette er et så grovt brudd med den tilliten vi har til søkerne, at dette må få alvorlige konsekvenser.

– Også for barn?

– I verste fall kan dette også få alvorlige konsekvenser for barn, ja.

– Det handler om tillit

UDI, politiet og norske utenriksstasjoner samarbeider tett. Ofte bunner mistanken i et tips om at en som har sagt han er fra Somalia, reiser hyppig til ett av nabolandene. Andre ganger kommer UDI selv over informasjon som gjør at de begynner å stusse.

Deretter kaller politiet kaller den det gjelder inn til en samtale. Gjennom språktester og detaljerte spørsmål om lokale forhold i Somalia, mener UDI at de kan fastslå om personen kommer fra Somalia, eller ikke.

– Vi fatter ikke slike vedtak hvis vi ikke ser trygge på at det er riktig, sier Sjøholt.

Er det mulig å sende dem det gjelder tilbake til hjemlandet?

– Ja, det mener vi. Det er ikke forbundet med noen fare å bli sendt tilbake, svarer han.

Tilbake på Grønland understreker kameratgjengen at de fleste somaliere i Norge har snakket sant om hvorfor de trenger beskyttelse. Totalt bor det over 26.000 innvandrere, eller barn av innvandrere, fra Somalia i Norge. Bare i 2013 fikk 1670 av dem norsk statsborgerskap.

– Men begynner du å juge, så har du ødelagt sjansen din. Da er det greit at du blir utvist.

– Det handler om tillit, ikke sant.

AKTUELT NÅ