Hopp til innhold

UDI rekker ikke utvise utlendinger i tide

Rekordmange utlendinger tvangsutsendes etter ekstrabevilgninger til politiet. Samtidig hevder UDI at de ikke har ressurser til å behandle alle utvisningssakene.

Tvangsutsendelse av irakere

Antall ubehandlede utvisningssaker i UDI har vokst med over 80 prosent i år. Bildet er et arkivfoto fra en tidligere tvangsutsendelse.

Foto: Politiets utlendingsenhet Roar Hanssen / Scanpix

– Det har vært en dramatisk økning i antall ubehandlede saker det siste året, sier Karl Erik Sjøholt, avdelingsdirektør ved oppholdsavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Saksbehandlerne hans har aldri fattet så mange vedtak i utvisningssaker som i år. Likevel rekker de ikke få unna det de skal. Ved inngangen til 2014 lå det 1892 ubehandlede saker hos UDI. Fram til 1. desember hadde bunken vokst med 1584 saker, en økning på over 83 prosent.

Dermed øker risikoen for at utlendinger sendes ut uten et innreiseforbud i bagasjen.

– Rekker ikke innreiseforbud i alle sakene

For et knapt år siden ble straffen for å reise ulovlig inn i Norge langt strengere. Tidligere fikk utlendinger maks 60 dager for brudd på innreiseforbudet. Nå er strafferammen ett til to år.

Portrettbilde av Karl Erik Sjøholt (UDI)

MER Å GJØRE: Avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt har hatt et travelt år. I hele fjor fikk UDI 5690 utvisningssaker fra politiet. Fra januar til og med november i år har tallet økt til 7697.

Foto: UDI

Men for at et innreiseforbud skal være på plass, må UDI først fatte et utvisningsvedtak. Dersom det er snakk om en kriminell utlending uten lovlig opphold, må vedtaket gjøres før politiet kan sende ham eller henne ut av landet.

Det samme gjelder ikke for personer med endelig avslag på asylsøknaden. Der er det nok at de ikke har reist hjem frivillig innen utreisefristen. Men også her kan politiet be om utvisning på grunn av brudd på utlendingsloven.

– I slike saker kan vi fatte utvisningsvedtak etter at utlendingen er returnert til hjemlandet, men per nå rekker vi ikke gjøre det i alle sakene, sier Sjøholt.

Dermed kan vedkommende komme tilbake til Norge uten at de bryter innreiseforbudet.

– De vil fremdeles ikke ha lovlig innreise, men de vil ikke bryte det samme straffebudet, så de kan ikke straffes på samme måte, sier Sjøholt i UDI.

– Kjenner du til slike tilfeller?

– Det har sannsynligvis skjedd. Det er noe vi gjør alt vi kan for å unngå. Men også personer som har fått innreiseforbud, vet vi har kommet tilbake til Norge ulovlig, sier han.

Det er anmeldt 390 forhold for brudd på innreiseforbudet per 17. desember i år, viser tall fra Politidirektoratet. Men verken politiet eller UDI vet hvor mange avviste asylsøkere som sendes ut før UDI rekker å behandle utvisningsvedtaket politiet har bedt om.

Politiets utlendingsenhet bekrefter imidlertid overfor NRK at de kjenner til tilfeller der personer som er sendt ut av politiet, kommer tilbake til Norge før UDI har rukket å sørge for at innreiseforbudet er på plass.

Ifølge avdelingsdirektør Sjøholt har UDI rett og slett ikke kapasitet til å behandle alle utvisningssakene de får fra politiet.

– Hovedgrunnen er at politiet har fått økte ressurser og oppretter langt flere saker enn tidligere. Det medfører økt saksmengde for oss. UDI har ikke fått tilsvarende økning i vår kapasitet, sier han.

I løpet av årets 11 første måneder sendte politiet over 2000 flere utvisningssaker til UDI enn i hele 2013.

Økningen skyldes den klare politiske bestillingen om at utlendinger uten lovlig opphold skal raskt ut av landet. Flere og hurtigere tvangsreturer er én av Fremskrittspartiets viktigste saker i regjering.

1200 straffesaker på vent

I 2014 fikk politiet nærmere 180 millioner kroner ekstra for å intensivere arbeidet. Pengene ga resultater.

Fram til 30. november har Politiets utlendingsenhet (PU) tvangsutsendt 6701 personer, mot 5459 i samme periode i 2013. Særlig kriminelle uten lovlig opphold har høy prioritet.

Men i UDIs bunke over ubehandlede utvisningssaker, ligger også 1200 straffesaker.

– Det er en todelt gruppe. Det kan være straffedømte som sitter til soning. De vil vi følge opp med et utvisningsvedtak når de har sonet ferdig. Det kan også være straffedømte som har sonet straffen sin, men som har et annet oppholdsgrunnlag i Norge, sier Sjøholt og understreker at ikke alle saker ender med at utlendingen utvises.

Han bedyrer at UDI gjør alt de kan for å fatte utvisningsvedtak når det må til for at politiet skal gjennomføre en planlagt tvangsretur.

– De vi prioriterer aller høyest, er de som er straffedømte og som skal sendes til hjemlandet. De står først på vår liste. Samtidig er vi opptatt av å ha et tett samarbeid med politiet. De uttransporteringene som politiet står for, de prøver vi å håndtere innenfor den utreisefristen som politiet ønsker, sier Sjøholt.

Tror det blir verre neste år

Oslo-politiet, som i sommer fikk 10 millioner ekstra for å pågripe utledninger som selger narkotika i hovedstaden, bekrefter at samarbeidet fungerer.

– Vi føler at de hastesakene vi sender over til UDI blir godt ivaretatt, slik at vi får et utvisningsvedtak med dertil påfølgende innreiseforbud i de sakene der vi har behov for det, sier seksjonssjef ved utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt, Audun Kristiansen, til NRK.

Neste år får Oslo-politiet enda mer penger til arbeidet med å pågripe og utvise utenlandske statsborgere som bryter norsk lov. På landsbasis øker det totale kravet om antall tvangsreturer fra 6700 til 7800. På statsbudsjettet for 2015 får Politiets utlendingsenhet over 87 millioner kroner mer for å nå målene.

For UDI betyr det trolig enda flere ubehandlede utvisningssaker.

– Vi gjør det vi kan innenfor neste års budsjett, og omprioriterer slik at utvisningssakene skal få så mye ressurser som mulig. Men selv med det, og hvis økningen fortsetter, så vil denne bunken fortsette å vokse, sier Sjøholt.

– Hvilke konsekvenser får det?

– Det får konsekvenser for det enkelte som venter på utfallet av vedtaket. Det er selvfølgelig også samfunnsmessige konsekvenser knyttet til at vi ønsker å fatte utvisningsvedtak mot dem som har begått lovbrudd, svarer han.

Ikke flere penger fra regjeringen

Sjøholt sier til NRK at UDI har varslet Justisdepartementet om situasjonen. Men beskjeden fra departementet er at de må klare seg med det får over statsbudsjettet neste år.

– Jeg forutsetter at UDI, som har fått en rammeoverføring, prioriterer slik at de får en effektiv saksbehandling. En effektiv uttransportering, spesielt av kriminelle, er et høyt prioritert mål for oss, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) til NRK.

Han tror den sterke økningen i antall tvangsreturer vil føre til at færre kommer ulovlig til Norge i framtiden.

– UDI opplever nå en pukkeleffekt som vi antar er midlertidig, så blir det bedre av at man får gjennomført flere returer, samtidig som færre kommer tilbake igjen, sier han til NRK.

– Men dere øker returkravet for neste år. Mener du det er bekymringsfullt at UDI sier at de ikke har kapasitet til å få unna de sakene de får fra politiet?

– Som følge av den returpolitikken vi har nå, så vil UDI spare ganske mye penger, både på saksbehandling og mottaksplasser. Derfor forutsetter jeg at UDI omfordeler de pengene, slik at de får effektuert utvisningssaker raskt. Det vil vi følge opp gjennom den kontinuerlige dialogen vi har med UDI, sier Kallmyr.

.

AKTUELT NÅ