Mener veteran­undersøkelser bør kastes

Psykologspesialist har skrevet varselbrev til forsvarssjefen om det hun mener er alvorlige forskningsmetodiske feil i undersøkelser av den psykisk helsen til norske soldater som har vært i Afghanistan og Libanon.

Norske soldater i Afghanistan

Norske soldater på patrulje i Afghanistan.

Foto: Forsvaret / NTB scanpix

– Ingen tall som er knyttet til hva de har funnet her kan brukes til noen ting. De måler ikke det de skal måle.

Det er dommen klinisk psykologispesialist Anita Cecilie Buzzi feller over to undersøkelser om den psykiske helsen til norske soldater på oppdrag i Afghanistan og Libanon.

Varslet forsvarssjefen

I starten av desember skrev hun brev til forsvarssjefen om det hun mener er alvorlige forskningsmetodiske feil i UNIFILundersøkelsen 2016 og Afghanistanundersøkelsen 2012.

Enkelt forklart handler det om ett av spørreskjemaene som er brukt i undersøkelsen for å kartlegge posttraumatisk stress-symptomer og posttraumatisk stresslidelse hos veteraner.

Spørreskjema er hentet fra USA og oversatt til norsk. Buzzi mener oversettelsen fra engelsk er amatørmessig utført. Det gjør at innholdet i spørsmålene som blir stilt får en annen mening enn i det opprinnelige skjemaet.

I tillegg reagerer hun på at man i den norske undersøkelsen spør om opplevelser de siste sju dagene, mens i den amerikanske versjonen blir det spurt om den siste måneden.

Det har, ifølge Buzzi, ført til at antallet veteraner med psykiske skader i undersøkelsen sannsynligvis har blitt mye lavere enn det i virkeligheten er.

Buzzi: – Så grove feil at rapportene bør fjernes

Dette er undersøkelsen:

  • Mer enn 4000 norsk militært personell som har tjenestegjort i Afghanistan mellom 2001–2011 svarte på den første spørreundersøkelsen som ble gjennomført i 2012.
  • Resultatene viste at i alt 4,4 prosent av veteranene fremstod med en sannsynlig psykisk lidelse. Det var et lavt antall sammenlignet med tilsvarende undersøkelser som er gjennomført i Danmark og USA.
  • I fjor deltok over 10000 norske veteraner som tjenestegjorde som FN-soldater i Libanon i årene 1978-1998, i en tilsvarende undersøkelse. Her ble konklusjonen at den sannsynlige forekomsten av psykiske lidelser blant norske de norske veteranene var på 12,4 prosent.

– Jeg mener at det er direkte feil å påstå at rapportenes konklusjoner er feil, sier sjefpsykiater, Jon G. Reichelt i Forsvaret til NRK.

Han innrømmer imidlertid at Buzzi har noen poenger når det gjelder forskningsmessige svakheter, og lover å se på oversettelsene på ny.

Samtidig mener Reichelt at konklusjonene er for bastante. Når det gjelder tidsintervallet ble det endret for at det skulle bli likt som noen andre spørsmål i undersøkelsen.

– Hun påstår at våre anslag for psykisk uhelse er for lave. Det tror vi er helt feil. Det er alltid beheftet med usikkerhet, men om det tallet da er for lavt eller for høyt i forhold til virkeligheten. Den risikoen er omtrent like stor, så vi tror at våre anslag er brukbare. Det som også peker i retning av det er at alle spørreskjemaene peker i samme retning, i retning av en ganske lav uhelse blant norske veteraner.

Buzzi mener feilene hun har funnet er så grove at rapportene bør fjernes eller merkes.

Det er ikke Reichelt enig i.

Frykter at Forsvaret vil holde tall om psykisk helse lave

Geir Olav Stamnes

Tidligere sanitetsoffiser Geir Olav Stamnes er redd Forsvaret ønsker å holde tallene om psykisk helse nede.

Foto: Privat

Geir Olav Stamnes er tidligere sanitetsoffiser fra flere internasjonale operasjoner og har jobbet i flere år med både organisasjonsarbeid og rådgivning for veteraner. Han mener det er viktig at disse undersøkelsene gir et riktig bilde av hvilke psykiske skader veteranene har fått i tjeneste for Norge.

– Hvis regjeringen og Stortinget får tall som viser at dette er en liten og nærmes ubetydelig prosent av det hele, så sendes det et signal om at skadepotensialet og mengden av skader er noe Forsvaret har kontroll på. Det har de ikke, sier Stamnes.

– Jeg håper Forsvaret nå vil søke samarbeid med sivil forskningskompetanse i mye større grad. Slik at når den neste Afghanistanundersøkelsen skal gjøres at den skjer i samarbeid med universitetene i Norge.

Reichelt avviser at Forsvaret har hatt noe som helst ønske om å holde tallene i undersøkelsene lavere enn det de er.

– Hvis det hadde vært sånn at Forsvaret hadde hatt et ønske om å lure publikum med falsk forskning så hadde det vært et enormt risikoprosjekt, ikke minst siden vi gjør dette helt åpent. Tallene er åpne og tilgjengelige, vi bruker en ekstern samarbeidspartner for å samle inn tall og det er forskere og klinikere med integritet som står for dette. Vi ville aldri, og det må folk bare tro meg på, finne oss i å bli påvirket på noen måte og det har vi heller aldri blitt, sier han.

Reichelt sier Forsvaret allerede er i gang med en ny oppfølgningstudie av alle afghanistanveteraner. De vil da ta med seg innspillene de nå har fått.

SISTE NYTT

Siste meldinger