Mener PST burde ha undersøkt tips

22. juli-kommisjonene mener det er kritikkverdig at PST ikke undersøkte et tips om kjøp av kjemikalier fra Polen, der Anders Behring Breiviks navn var nevnt. Tipset ble liggende i ni måneder.

22. juli-kommisjonene mener det er kritikkverdig at PST ikke undersøkte et tips om kjøp av kjemikalier fra Polen, der Anders Behring Breiviks navn var nevnt.

PST-sjef benedicte Bjørnland sier etaten ikke har hatt gode nok rutiner.

Med en bedre arbeidsmetode og et bredere fokus kunne Politiets sikkerhetstjeneste ha kommet på sporet av gjerningsmannen før 22. juli i fjor.

Politiet hadde fått et tips flere måneder tidligere om at en norsk statsborger hadde kjøpt mistenkelige kjemikalier fra Polen. Både Tollvesenet og Posten mente dette var noe PST burde undersøke. Der ble man ikke enige om hvem som skulle ta saken, og tipset havnet til slutt hos en som skulle ut i pappa-permisjon.

Kommisjonen har likevel ikke grunnlag for å si at PST kunne og burde ha avverget angrepene. Det kom fra da kommisjonen la fram sin rapport mandag og var ett av de seks hovedfunnene i rapporten.

– Men potensialet for et bedre PST er stort, påpekte likevel kommisjonsleder Alexandra Bech Gjørv da hun la fram den 482 sider lange kommisjonsrapporten.

Hun pekte på flere forbedringspunkter:

  • PST må samarbeide mer med andre etater
  • PST trenger et betydelig løft i måten de arbeider på
  • Tjenesten må settes i ressursmessig stand til å gjøre en god jobb

Anbefaler nye arbeidsmetoder

– Ledelsen og ansatte må ta utfordringen som ligger i å innføre ny arbeidsmetodikk, effektivisering og økt engasjement for å avdekke trusler og samarbeide med andre etater, sa Gjørv.

Dette skriver kommisjonen i sin rapport:

«Kommisjonen mener at PST burde ha foretatt en seriøs vurdering av tipset fra desember og tatt en beslutning hvorvidt det skulle følges opp. Ved bruk av en annen arbeidsmetodikk og bredere fokus kunne tjenesten ha funnet vesentlig mer informasjon om gjerningsmannen. Hvorvidt tjenesten da også ville ha avdekket hans planer, er ikke mulig å vurdere. Dette ville krevd betydelig pågåenhet, og i noen grad utfordret Tolldirektoratets taushetsbestemmelser.»

Innrømmer svakheter i rutinene

PSTs sjef, Benedicte Bjørnland, understreker at hun ikke har rukket å gå grundig gjennom rapporten, men innrømmer at kommisjonen påpeker vesentlige svakheter i PSTs rutiner.

– Vi er lettet over at kommisjonen ikke har fastslått at PST kunne ha fanget opp Breivik og dermed ha avverget angrepet, men det påpekes svakheter i vår informasjonshåndtering og det er viktig for meg som leder at vi griper fatt i det og gjør det vi kan for å lukke den type avvik, sier Bjørnland.

Hun sier også at hun ser alvorlig på at kommisjonen påpeker mangler i organisasjonen både når det gjelder ledelse, kultur og holdninger.

– For meg som ny sjef, er det viktig å utvikle en kultur for nysgjerrighet og foroverlenthet, sier hun.

– Hvorfor er søkesystemet til PST ikke bedre?

– Det er detaljer jeg syns det er vanskelig å svare på, vi har ikke hatt tid til å sette oss inn i rapporten, svarer den nye PST-sjefen.

– Skulle prioritert anti-islamisme

PST har prioritert å overvåke voldelig islamisme og 22.juli-kommisjonen sier de har forståelse for det. Men Bjørnland sier at hun i etterpåklokskapens lys ser at anti-jihadisme burde vært prioritert høyere.

– Vi kommer til å starte et utviklingsarbeid, blant annet basert på dagens rapport i tillegg til en annen rapport som kommer 1. desember. Disse vil være viktige premissleverandører for utviklingen av PST, sier hun.

Bjørnland sier videre at PST har kommet med noen forslag til lovendringer til justisdepartementet. De er ute på høring nå.


Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger