Hopp til innhold

Mener fosterbarn presses til skadelige samvær

Hun er fostermor for et lite barn. Nå opplever hun at barnevernet ber henne presse barnet til å ha samvær, som barnet tar skade av.

Fostermor vil være anonym i frykt for hva som vil skje med fosterbarnet hvis hennes identig

SENSITIVT: Fostermor vil være anonym av hensyn til barnet og andre involverte.

Foto: Hallgeir Aunan

– Barnet gråter, barnet sier jeg vil ikke, sier fostermoren.

Hun beskriver hvordan det er hjemme før hen skal møte sine biologiske foreldre.

– Barnet holder fast i oss, holder fast i ting hjemme. Vil ikke ut av døren, legger hun til.

Barnet er under åtte år og bor et sted på Østlandet. Kvinnen vil ikke stå frem med navn og bilde av hensyn til barnet og fordi hun frykter negative konsekvenser ved å stå åpent frem.

Etter samværet er gjennomført, kommer reaksjonene fra barnet, forteller hun:

– Masse vonde følelser som velter ut og det kommer da til syne på veldig mange forskjellige måter.

Fostermor vil ikke fortelle hva hun heter av frykt for represalier

Fostermor opplever at barnet hun har ansvar for, gruer seg til samvær.

Foto: Hallgeir Aunan

Hvorfor presser barnevernet dere til å gjennomføre slike samvær med biologiske foreldre?

– Det vi hører er jo at det er viktig å ivareta foreldrenes rettigheter.

NRK har sett dokumentasjon på hvordan fosterforeldrene flere ganger prøver å argumentere overfor barnevernet at samvær ikke bør gjennomføres. Likevel blir de bedt om å finne nye datoer og gjennomføre samvær.

Av hensyn til å beskytte fostermors identitet, har ikke NRK innhentet tilsvar fra barnevernet i den aktuelle kommunen.

Tror barnevernet frykter nye rettssaker

Generalsekretær i Fosterhjemsforeningen Tove Granaas, reagerer kraftig på historien.

– Her har altså det offentlige overtatt omsorgen for at dette barnet skal få god helse, god utvikling, oppleve trygghet. Og så utsetter det offentlig barnet på nytt for omsorgssvikt. Det er jo helt forferdelig.

Tone Granaas, generalsekretær Norsk Fosterhjemsforening

Tone Granaas, generalsekretær Norsk Fosterhjemsforening.

Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Hun sier problemstillingen er langt fra enestående.

Rundt 30 prosent av de som har svart på en undersøkelse Norsk Fosterhjemsforening har gjennomført, svarer at det opplever press fra barnevernstjenesten til å ha samvær hvor barnet blir skadet av samværet.

Granaas mener samvær ofte kan være veldig bra for barna, men at det må gjøres konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle.

Hun tror en viktig grunn til at barnevernet presser på for å gjennomføre samvær, er frykten for nye rettssaker.

– Vi merker at Norge har gått fra en grøft til en annen grøft når det gjelder dette med samvær, og utsetter disse barna for samvær som er skadelig for dem.

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Foto: NTB / REUTERS

Økt samvær etter dommer

De siste årene har Norge en rekke ganger blir dømt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Senest for et par uker siden ble Norge dømt i ni saker om tvangsadopsjon eller omsorgsovertakelse.

Dommene handler på ulike måter om biologiske foreldres mulighet til å ha et familieliv med barna, selv om de ikke har den daglige omsorgen.

For at det skal være mulig, er samvær sentralt.

Ifølge statistikken NRK har fått fra Bufdir, har hyppigheten av samvær mellom fosterbarn og biologiske foreldre økt de siste årene:

Rett på samvær

Bufdir har det faglige ansvaret for barnevernet. De kan ikke kommentere den konkrete saken, men fungerende divisjonsdirektør Tove Bruusgaard sier barn ikke skal utsettes for skadelig samvær.

Dersom det er til skade for barnet å gjennomføre samvær, så skal man begrense det eller avslutte det.

Samtidig mener hun det er viktig at fosterbarn kan opprettholde kontakten med foreldrene:

– En av grunnen til at samvær er viktig, er jo at man gjennom det kan opprettholde en kontakt mellom barn og foreldre sånn at det kan bli mulig for barnet å flytte tilbake, dersom situasjonen i familien endrer seg. Og omsorgen hjemme kan være trygg.

Trenger flere fosterhjem: – En myte at du må være «A4»

Foreldre vil ha samarbeid

Merethe Løland er leder i Organisasjonen for Barnevernsforeldre (OBF).

De representerer mange foreldre som har barn som er under offentlig omsorg som også opplever samvær som veldig vanskelig.

Hun sier hun blir trist av å høre om barn som ikke har det bra under samvær.

– Samtidig tenker vi at veldig mange barn kunne hatt bedre samvær med sine foreldre dersom det var et godt samarbeid mellom fosterforeldre, foreldre og barnevernstjenesten.

Merethe Løland er leder i Organisasjonen for Barnevernsforeldre (OBF).

Merethe Løland er leder i Organisasjonen for Barnevernsforeldre (OBF).

– Hva skal til for å få til gode samvær?

– Først og fremst må vi jo snakke sammen om det som er vanskelig i hvert enkelt tilfelle.

Dessuten mener hun barnevernet må bli bedre til å ha møtesteder der fosterforeldre, barn og foreldre kan bli trygge på hverandre.

– Jeg tror de aller fleste barn ønsker å ha både foreldre og fosterforeldre som kan heie på dem på fotballkampen, istedenfor at de skal måtte velge.

Barnets beste

Fostermora NRK har snakket med, mener de som fosterforeldre i årevis har gjort alt de har kunnet for å få samværene til å fungere.

Hun mener samvær med foreldre burde være en rett barn har, ikke en plikt.

Slik samværssystemet fungerer nå er det i praksis en plikt for barna. Man pålegger ikke foreldre samvær hvis de ikke vil. Hvorfor gjør Norge det mot barna, sier hun.

Les også 13 år senere lever han et lykkelig liv

Jawad Raja ser gjennom familiens fotoalbum, hjemme i leiligheten på St. Hanshaugen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger