Hopp til innhold

Ønsker raske tiltak: – En måned i disse barnas liv er veldig lang tid

Det vil ta tid å ta barnevernet i en ny retning, varsler regjeringa. Men dagens institusjonsbarn kan ikke vente, mener flere berørte.

Marcus Kvitflo Andersen forventer at institusjonsbarna får bedre vilkår. Han har selv bodd på barnevernsinstitusjon og har gitt innspill til en NOU på feltet og statsrådens nye strategi.

FORVENTER GREP: Marcus Kvitflo Andersen har selv erfaring fra barnevernsinstitusjon. Han er glad for regjeringens tiltaksplan, men er bekymret for tidsperspektivet.

Foto: Sunniva Linjord / NRK

– Man kan skrive så mange strategier og rapporter man vil, men det må skje en reell endring, sier Marcus Kvitflo Andersen.

Han har selv erfaring fra livet på institusjon, og var med i ungdomsutvalget som bidro til NOU-rapporten som ble lagt frem av Barnevernsinstitusjonsutvalget høsten 2023.

– Det er vi som har kjent avvikene på institusjonene på kroppen.

Torsdag la regjeringen frem sin tiltaksplan for å bedre tilbudet på barnevernsinstitusjoner.

Les også Regjeringen varsler endringer hos barnevernsinstitusjoner

sYDLRUp_f08

Blant annet skal institusjonene ikke selv være ansvarlig for å gi rusbehandling, og de skal være tilknyttet ambulante team fra spesialisthelsetjenesten.

Planene er en del av en langtidsstrategi, og endringene legges frem våren 2025. Men Andersen sier det trengs umiddelbare grep.

– Må flyttes mindre

NRKs «Instukids» har i en større artikkelserie og en Brennpunkt-dokumentar satt søkelys på rus på norske barnevernsinstitusjoner.

Aftenposten avslørte også i 2022 at 261 barn var blitt flyttet over 2000 ganger av barnevernet siden de kom inn under barnevernets omsorg.

Barneminister Kjersti Toppe erkjente torsdag at institusjonene har systemutfordringer som gjør at hjelpen de får ikke alltid strekker til.

Andersen mener regjeringens tiltak viser at Toppe og regjeringen har tatt NOU-rapporten på alvor. Men tiden er knapp.

– Det viktigste er at barna må flyttes mindre. Barn møtes konstant av et system som de må tilpasse seg, i stedet for at hjelpen tilpasses dem, sier Andersen.

Han mener også det er essensielt at det gis riktig helsehjelp til barn og unge på institusjon.

– Slik det er i dag blir deres rusproblemer ansett som et atferdsproblem, mens hos voksne er det et anerkjent helseproblem. Det gjør at de ikke får tilgangen på samme helsehjelpen.

Leder i Barnevernsinstitusjonsutvalget, Erik Stene, er glad for at mange av NOU-rapportens forslag er å gjenkjenne i regjeringens nye plan.

Men planene vil utfordre systemet og byråkratiet enormt, mener han.

– En måned i disse barnas liv er veldig lang tid. Jeg er veldig rastløs og nervøs for at det ikke går raskt nok.

Les også - Vi har svikta barnevernsbarna

En samling bilder sendt inn til NRK fra ungdommer som har brukt rusmidler mens de har vært i barnevernet.

– Ville gjort en forskjell for Mille og Mina

En rapport fra Helsetilsynet viste i fjor at åtte alvorlig psykisk syke jenter har dødd under barnevernets omsorg de siste fem årene.

I januar 2023 mistet Kirsti Skogsholm døtrene Mille og Mina (16) til en overdose.

De bodde da på en barnevernsinstitusjon, og slet med alvorlige spiseforstyrrelser.

Les også Dødsfall i barnevernet: Åtte psykisk syke jenter har dødd de siste årene

Kirsti Skogsholm klemmer godt rundt bildet av jentene sine hjemme i sofaen i Askim

Kirsti kaller regjeringens punkter sterke og omfattende.

En del av de tingene som har kommet fram nå, ville ha gjort en stor forskjell for Mina og Mille, sier hun.

Men: Skogsholm er spent på hvordan strategien til regjeringen skal gjøres om til konkret, reell endring.

Det er mye som må til for at de punktene i strategien skal gjøre en forskjell i livet til disse ungdommene, sier hun.

Kirsti Skogsholm

Kirsti Skogsholm mistet døtrene til overdose mens de ble tatt hånd om av barnevernet.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Hun er opptatt av at noen må få ansvaret. Og at de fine ordene må bli til handling.

For strategier og dokumenter er ikke nok, sier hun.

– Det er ikke så gøy for oss som har mista barn i dette systemet, og så ser vi at det kommer en ny strategi.

Skeptisk til helsetiltak

Et av de mest konkrete forslagene i strategien, er et at alle institusjoner skal bli fulgt opp av et team fra spesialisthelsetjenesten.

Det fikk Mina og Mille, ifølge mor Kirsti. Døtrene skulle følges opp et av ambulant team da de ble skrevet ut av psykiatrien.

– Det fungerte svært dårlig. Det var ingen som tok ansvaret for det.

Hun mener noen må få jobben med å lage konkrete tiltak, og gjøre strategien til noe som kan hjelpe barnevernsbarna

Alternativet er at svikene mot barnevernsbarna fortsetter, mener hun.

Flere raske tiltak

Barneminister Kjersti Toppe understreker at flere av tiltakene i planen allerede er blitt satt i verk.

– Vi er allerede i gang med flere, både i helsesektoren, i barnevernet og i justissektoren. Vi har dårlig tid og er utålmodige, sier hun til NRK.

Hun trekker frem at det vil bli prioritert å øke ruskompetansen til ansatte på institusjoner, samt gi bedre helsehjelp for de med rusproblematikk.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe
Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Samtidig er hun ærlig på at enkelte endringer vil kreve mer tid å få innført. Det gjelder spesielt å redusere antall flyttinger mellom institusjonene.

– I dag har vi et system hvor det er lagt opp til at de må flyttes mye basert på tilstanden sin. Dette vil ta tid å rette opp i, og skjer ikke over natten.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger