Hopp til innhold

MDG-splid om oljemål

Det er usemje i Miljøpartiet Dei Grøne om kor tøffe ein skal vere i eventuelle regjeringsforhandlingar om to år. No tek ein profilert partiprofil til ordet for å droppe ultimatum og absolutte krav.

Per Espen Stoknes

VIL IKKJE STILLE ULTIMATUM: Per Espen Stoknes meiner at MDG må vere harde i klypa, men ikkje stille oljeultimatum.

Foto: Ole Berg-Rusten

– Eg meiner at det er viktig å gå inn i regjeringsforhandlingane med opne kort, og målet må vere å få til ein størst mogleg reduksjon i Co₂-utslepp, seier Per Espen Stoknes.

Han er klimapsykolog med doktorgrad i økonomi, og han jobbar som førsteamenuensis på BI i Oslo. Stoknes er også første vara til Stortinget for MDG, og møtte i nesten eit år som fast representant då Une Bastholm var i fødselspermisjon.

I dag har MDG eit vedtak som seier at dei ikkje kan sitje i ei regjering som opnar nye felt for oljeboring i Noreg. Dei har også programfesta at norsk oljeproduksjon skal bli fasa ut dei neste femten åra.

Begge desse punkta gjer at både Fellesforbundet og mange i Arbeidarpartiet er skeptiske til å samarbeide med MDG.

Stoknes meiner på si side at partiet kanskje kan oppnå betre resultat ved å ikkje starte med ultimatum.

– Dersom vi til dømes kunne ha fått eit vedtak om at store delar av oljefondet skal bli investert i fornybarprosjekt i utviklingsland, så kan det gje langt større utsleppsreduksjonar enn nokre få oljefelt.

– Dette kravet skal vi ikkje fire på

Arild Hermstad

Nasjonal Talsperson i MDG Arild Hermstad vil ikkje vere med på å legge alle ultimatum vekk.

Foto: Tore Linnerud

Nasjonal Talsperson i MDG Arild Hermstad er derimot ikkje samd med Stoknes i at ultimatumet om å ikkje sitje i ei regjering som opnar nye oljefelt, bør leggast vekk.

– Det er ingenting som tyder på at det er ein betre ide å opne nye oljefelt, enn det var då vi gjorde dette vedtaket i 2017. Eg meiner at dette ikkje er noko vi bør fire på, seier Hermstad.

Og også leiar i Oslo MDG Einar Wilhelmsen meiner at det er viktig å hindre utbygginga av nye oljefelt.

– Vi har jo vedteke eit sluttpunkt for norsk oljeindustri, og dersom vi skal klare det, så kan vi ikkje opne nye felt, seier Wilhelmsen.

Stoknes: – Skal framleis stille harde krav

Per Espen Stoknes understrekar at også han meiner at det er ein dårleg ide å opne nye oljefelt. Og han trur ikkje det er slik at ein ikkje stiller harde krav sjølv om ein ikkje stiller ultimatum.

– Det er jo ikkje slik at vi ikkje skal stille harde krav, eg er berre tvilande til om det er riktig å starte med å stille eit ultimatum, seier Stoknes.

AKTUELT NÅ