Hopp til innhold

Mattilsynet kommer «aldri» uanmeldt

Mattilsynet erkjenner at måten de kontrollerer pelsdyrbransjen på, fører til at de ikke oppdager de alvorligste skadene. Av 101 tilsyn så langt i år, er kun seks besøk helt uanmeldt.

Video Mattilsynet sjekker nesten aldri uanmeldt

Se video: Slik reagerer tilsynsdirektør i Mattilsynet på bildene NRK viser henne.

Bildene fra 39 pelsdyrfarmer over hele landet viser utallige stygge skader, og står i sterk kontrast til de rekordmange tilsynene som Mattilsynet gjennomfører.

Død revevalp

Dyrebeskyttelsen tok dette bildet i juli fra en pelsdyrfarm i Nordland.

Foto: Nettverk for dyrs frihet & Dyrebeskyttelsen Norge

For der aktivistene aldri varsler når de kommer på besøk, er nesten alle besøkene fra Mattilsynet varslet i god tid på forhånd.

Øverste sjef i Mattilsynet, tilsynsdirektør Kristina Landsverk, sier at de ferske bildene fra pelsdyrbransjen overrasker og sjokkerer.

– Huff, dette var ikke bra. Det var skikkelig stygt, sier hun da NRK viser henne bilder mandag ettermiddag.

  • Se landsoversikt fra 38 norske gårder her

– Varsler av praktiske grunner

– Som regel er besøkene varslet en dag eller to på forhånd før man kommer inn i besetningen, og det er av praktiske grunner. Dette er anlegg som er gjerdet inn og avlåst fordi eieren bare er der noen timer hver dag, forteller Landsverk.

– Men da har jo eieren mulighet til å rydde opp?

– Ja, jeg ser at det kan være et problem.

Nederst i saken kan du se en detaljert oversikt over Mattilsynets inspeksjoner for 2009 og så langt i 2010.

Kristina Landsverk

Landsverk i Mattilsynet ble sjokkert over videor NRK viste henne mandag.

Foto: Vilde Mikkelsen / NRK

Får ikke et realistisk bilde

Informasjonsansvarlig i Dyrebeskyttelsen Odd Harald Moe mener Mattilsynet ikke får et realistisk bilde av dagens situasjon på pelsdyrfarmene.

– Noe av det som er problematisk er at pelsfarmer i dag inspiseres anmeldt. Men ved å gå inn på en hvilken som helst dag som vi gjør, uanmeldt, får vi et realistisk bilde av hvordan det virkelig er, sier han.

– Varsler full gjennomgang

Landsverk i Mattilsynet vil ikke si at tilsynene er verdiløse, selv om de er varslet på forhånd.

– Jeg ser det som noe problematisk at vi ikke gjennomfører flere uvarslede tilsyn. Men jeg forutsetter faktisk at ikke alle norske pelsdyrfarmere er juksemakere.

– Men tror dere at dere ville fått et annet bilde hvis dere i langt større grad hadde kommet på uanmeldte besøk?

– Det kan vi ikke se bort i fra, sier hun.

De nye bildene gjør at Mattilsynet nå vil ha full gjennomgang av måten de utfører inspeksjonene sine på.

Nedenfor ser du oversikten over Mattilsynets inspeksjoner i pelsdyrehold i fjor og i år. Når tallet på inspeksjoner fra tilsynssystemet er høyere enn antall vedtak, betyr det at det ved flere av inspeksjonene ikke ble fattet vedtak.

Mattilsynets inspeksjoner i pelsdyrehold

 

2009

2010

Antall inspeksjoner

85

101

Antall forhold som
medførte vedtak om pålegg

10 (hastevedtak)
56 (varslede vedtak)

3 (hastevedtak)
81 (varslede vedtak)

Fordeling forhold som resulterte i hastevedtak (uten forhåndsvarsel):

 

 

Forhold vedrørende
burinnredning
(levegg, liggehyller etc)

3

 

Forhold vedrørende
behandling av syke/
skadde dyr

1

 

Forhold vedrørende
for sen avvenning av valper

1

 

Forhold vedrørende
burstørrelse/antall dyr
per bur

3

1

Forhold vedrørende
yttergjerde

2

1

Forhold vedrørende
rutiner for smittebekjempelse
(smittesluse)

 

1

Fordeling forhold som resulterte i forhåndsvarselde vedtak:

 

 

Forhold vedrørende bunnetting

 1

 

Forhold vedrørende aktivitetsobjekt

 4

 3

Forhold vedrørende tilsyn og stell av dyrene

 3

 3

Forhold vedrørende renhold

 3

 6

Forhold vedrørende yttergjerde

 10

 21

Forhold vedrørende burstørrelse/antall
dyr per bur

 5

 10

Forhold vedrørende føring av helsekort/
registrering av døde dyr

 1

 1

Forhold vedrørende belysning

 1

 

Forhold vedrørende strø/
redemateriale

 1

 

Forhold vedrørende bedøving,
avliving og pelsing

 1

 

Forhold vedrørende burinnredning (levegg,
liggehylle etc)

 26

 34

Forhold vedrørende vedlikehold, orden,
rømningsveier, pelsdyrhus

 

 3

AKTUELT NÅ