Hopp til innhold

Mattilsynet fikk tips i juli, men reiste aldri ut på inspeksjon

Like etter at dyrevernaksjonistene hadde avdekket mishandling og vanskjøtsel på pelsdyrfarmene tipset de Mattilsynet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Ja, vi mottok en anonym bekymringsmelding på én av pelsdyrfarmene, som ble delvis sjekket ut. Men de dro ikke dit på inspeksjon på grunn av ferieavvikling, innrømmer seniorinspektør og veterinær Erik Jørgensen ved Mattilsynet på Ytre Helgeland.

Sendte bekymringsmelding

Per Arne Tøllefsen

– Vi har varslet anonymt, sier Per Arne Tøllefsen i Nettverk for dyrs frihet.

Foto: NRK

Per Arne Tøllefsen i Nettverk for Dyrs frihet var selv med på aksjonen mot to pelsfarmer på Helgeland i juli. Deretter sendte han bekymringsmeldinga til Mattilsynet. Men ingenting ble gjort.

I Trøndelag har Mattilsynet Midt-Norge gått ut og kritisert aksjonistene for å sitte på dokumentasjonen om mishandling i av dyr. Det er ikke tifellet i Nordland.

– Mattilsynet har visst om dette i tre måneder. Likevel har de ikke gjort noe. Selv ikke etter ferien, konstaterer Tøllefsen.

Han sier forholdene på pelsfarmene i Nordland er ille.

– Ja, vi så mink med store hodesår, hardt skadde rever, som spiste på hverandre, sier Tøllefsen.

Mattilsynet sjokkert

Pelsdyr i fangenskap mangler ben

Pelsdyr i fangenskap mangler ben.

Foto: Nettverk for dyrs frihet/Dyrebeskyttelsen

Men om Mattilsynet på Ytre Helgeland ikke grep fatt i saken i juli, vil de ihvertfall gjøre de nå. Han er både sjokkert og skuffet over videoopptakene hvor dyr ligger døde og delvis oppspist i bur.

– Dyras lidelser er helt uakseptable. Dette skal vi følge opp, sier Erik Jørgensen til NRK.no i dag.

Søndag viste NRK Dagsrevyen og NRK.no fram bildedokumentasjon av dyreplageri på pelsdyrefarmer. Bildene og videoopptakene er tatt fra juni til oktober i år av de to dyrevernorganisasjonene Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet, og er fra 40 pelsdyrgårder. Flere av bildene stammer fra pelsdyrfarmer i Nordland.

Vil kalle inn til møte

Mattilsynet vurderer nå å kalle inn til et møte med alle pelsdyroppdretterne i området.

– Jeg har sett igjennom de videoene og bildene som ligger ute på internett. Der ser jeg store avvik som ikke er akseptable. Det verste avviket er at det ligger døde dyr og deler av døde dyr i burene. I tillegg ser vi endel skitne dyr. Det har jeg aldri sett på pelsdyrfarmene her tidligere, sier han til NRK.no.

Sikkert ryddet opp nå

Dersom Mattilsynet hadde kommet over disse forholdene på en av sine inspeksjoner, ville det medført hastevedtak og mulig tvangsmulkt.

Han sier det ikke har noen hensikt å reise ut på inspeksjon på farmene nå.

– På grunn av all oppstussen, er sikkert forhodlene ganske bra nå, sier han.

Kan ikke drive kontinuerlig overvåkning

Mattilsynet var på inspeksjon på disse farmene for et år siden. Jørgensen synes det er beklagelig at disse forholdene ikke ble avdekket.

– Men vi kan ikke drive kontinuerlig overvåking heller.

Han legger ikke skjul på at det han har sett gjør han mer skeptisk til pelsdyroppdrett.

– Jeg startet som motstander av pelsdyroppdrett. Men i løpet av de siste 10-15 årene har jeg sett av forholdene stort sett har vært akseptable og blitt gradvis bedre. De mest useriøse har sluttet. Men når sånne avvik dukker opp, aktualiserer det spørsmålet om hvorvidt vi trenger et sånt type dyrehold i Norge . Det går ikke an å drive dersom avvikene skal være så store, sier han.

Kjenner seg ikke igjen

Mangeårig pelsdyroppdretter i Leirfjord, Harald Pedersen, sier han ikke kjenner seg igjen i kritikken.

– En sjelden gang oppdager vi døde dyr. Men de blir fjernet og gravd ned på forsvarlig vis så snart de ble oppdaget. Jeg kan ikke skjønne dette, vi går gjennom farmen hver eneste dag, sier Pedersen.

Skadde dyr får behandling, ifølge pelsdyroppdretteren.

– Men hvis sårene er omfattende, blir dyret avlivet på forsktiftsmessig vis.

Forstår du kritikerne som mener at pelsdyrnæringa bør avvikles i Norge?

– Vi driver på forsvarlig vis. At det forekommer ting som ikke burde forekomme, er slikt som skjer i alt dyrehold. Men det bør ikke forekomme, sier han.