Hopp til innhold

Måtte selv møte i abortnemnd: Er fantastisk glad og lettet over Aps abortvedtak

Anette Garpestad har selv opplevd å møte abortnemnda da hun skulle avbryte svangerskapet. – Jeg husker bare at jeg skammet meg, sier hun. Nå er hun lettet og glad over at Ap vil utvide retten til selvbestemt abort til uke 18.

Anette Garpestad

– VELDIG GLAD: Det var en abortnemnd som måtte godkjenne Anette Garpestads valg om å avbryte svangerskapet. Hun har kjempet for at andre kvinner skal slippe det samme og er lettet over Arbeiderpartiets vedtak.

Foto: Kine Jensen

– Det er en lettelse. Det går faktisk fremover, og det ligger an til at det er en bred politisk vilje til at det kan komme en reell endring. Jeg er fantastisk glad, sier Anette Garpestad til NRK.

For 17 år siden måtte hun selv stå overfor en nemnd da hun skulle ta abort. Hennes opplevelse, og som flere andre kvinner har fortalt henne at de også deler, var at abortnemnden ble en ekstra belastning i en fra før fortvilet situasjon.

– En nemnd har aldri hatt noen omsorgsfunksjon. Det har bare vært et ekstra ledd som har vært en belastning for kvinnen i den situasjonen, sier Garpestad.

Det var hennes første svangerskap. På ordinær ultralyd i uke 17 fikk hun beskjed om at det var noe galt med fosteret. Garpestad fikk etter hvert vite at barnet ikke ville kunne overleve utenfor hennes mage.

– Så valget sto mellom å avbryte svangerskapet eller å gå hele svangerskapet, men miste barnet etter fødsel, sier Garpestad.

Valget falt på å avbryte svangerskapet. Men det måtte først godkjennes av en abortnemnd.

– Jeg husker bare at jeg skammet meg. Jeg måtte nesten ta et moralsk oppgjør med hvorfor jeg ønsket å ta dette valget, sier hun.

Garpestad har kjempet for at kvinner skal unngå å måtte stå i samme situasjon som henne selv. I forkant av Arbeiderpartiets landsmøte i helgen ba hun partiet lytte til kvinnene som selv har erfaring med dette, og avvikle ordningen med abortnemnd.

Historisk vedtak

Og det var nettopp det som skjedde. Arbeiderpartiet vil endre abortloven.

Partiet vedtok på sitt landsmøte i formiddag at partiet vil avvikle abortnemndene og i praksis utvide retten til selvbestemt abort til uke 18.

Det var på forhånd knyttet spenning til om landsmøtet ville klare å samle seg om et kompromiss i abortspørsmålet. Sent fredag kveld ble det klart at redaksjonskomiteen hadde kommet frem til en ordlyd som hele komiteen stilte seg bak:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnenes selvbestemmelse skal sikres,» heter det i vedtaket.

– Vi er veldig stolte av å ha fått enighet for å avvikle abortnemndene til uke 18. Det er historisk. Nå skal kvinner sikres selvbestemmelse og slippe å forklare seg for en nemnd, sier AUF-leder Astrid Hoem til NRK.

Støre: Vi vil endre abortloven

Ap-leder Jonas Gahr Støre understreker at det er forskjell på uke 12 og uke 18, men erkjenner at Ap vil endre dagens abortlov som følge av landsmøtets vedtak.

– Ja, det gjør vi. Erfaringen er at nemndene kan sette kvinnen i en vanskelig situasjon. Vi markerer at det er en forskjell mellom uke 12 og 18, men det er kvinnen som bør ha det avgjørende ordet, sier Støre til NRK.

Hvordan tenker dere at barnets vern skal ivaretas når det for alle praktiske formål er selvbestemt abort til uke 18?

– Nå blir jo i praksis alle søknader etter uke 12 innvilget også i dag. Og de aller, aller fleste aborter skjer før uke 12, sier Støre.

Så du mener at barnets vern ikke er dårligere ivaretatt når dere har gått inn for selvbestemt abort til uke 18?

– Vi sier at det er kvinnens selvbestemmelse som skal gjelde. Så skal vi sikre henne god oppfølging, medisinsk hjelp og veiledning.

Partileder Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets landsmøte

VIL ENDRE ABORTLOVEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre og resten av partiet går i praksis inn for å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

KrF fikk strammet inn – nå kan det snu

Etter at hovedlinjene i Lov om svangerskapsavbrudd har ligget fast fra 1976 og frem til 2019, fikk KrF strammet inn abortloven de partiet kom i regjering.

I kampen om KrFs veivelg mente KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad at partiet hadde «en historisk mulighet» til å endre abortloven, og det ble et viktig krav i regjeringsforhandlingene med Høyre, Venstre og Frp.

Etter den endringen har flere av de andre partiene tatt til orde for å endre loven i motsatt retning av det KrF ønsker.

Nå er Ropstad skuffet over Arbeiderpartiets vedtak.

Regjeringens pressekonferanse om gjenåpning av samfunnet

– UFORSTÅELIG: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk strammet inn abortloven da KrF gikk inn i regjeringen. Nå har imidlertid Ap gått inn for å åpne opp loven.

Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

– Dette vedtaket er trist og urovekkende. Det er radikal politikk at Arbeiderpartiet nå vil avvikle abortnemdene og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, sier Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

– Aps nye politikk betyr at rettsvernet som et ufødt liv har i dag etter uke 12, i praksis blir borte frem til uke 18. I dagens lov har også fosteret et vern og noen rettigheter etter uke 12 i svangerskapet.

Ropstad mener vedtaket er radikalt.

– At store deler av venstresiden går inn for utvidelse av abortgrensen, når teknologien gir oss muligheten til å redde premature barn stadig tidligere, er helt uforståelig.

Senterpartiet bekymret – men det er dissens i partiet

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, advarer mot Arbeiderpartiets vedtak og er sterkt kritisk til det.

– Å avvikle nemndordningen er en veldig stor endring av dagens abortlov. I praksis betyr det selvbestemt abort frem til uke 18. Jeg synes det er overraskende at Ap går inn for å skrote dagens abortlov og utvide retten til selvbestemt abort fra uke 12 og helt til uke 18, sier Toppe til NRK.

Kjersti Toppe (Sp) under Stortingets spørretime

KRITISK: Kjersti Toppe i Senterpartiet er svært kritisk til Aps abortvedtak og ønsker å beholde dagens abortlov. Men også i Sp er det dissens i dette spørsmålet.

Foto: Ole Berg-Rusten

– Jeg mener dagens abortlov er en godt balansert lov som tar hensyn både til kvinnens selvbestemmelse og hensynet til fosterets vern.

Toppe tror Senterpartiet vil forsvare dagens abortlov. Men også Senterpartiet har dissens om abort i sitt programutkast. Et mindretall vil erstatte nemndene med rådgivende team og ha selvbestemt abort inntil 18. uke. Senterpartiet avholder sitt landsmøte i juni.

– Jeg har gått inn for dissensen fordi det er dette jeg mener og synes er rett. Så får det være opp til landsmøtet i Senterpartiet å avgjøre, sier fylkesleder Bjørg Sandkjær i Oslo Sp til NRK.

Hun står bak dissensen i Sps programkomitè sammen med Aleksander Øren Heen fra Sogn og Fjordane.

– Det er viktig at gravide har siste ord i en så vanskelig beslutning. Mange forteller at det er en stor belastning å møte for en nemnd. Når det i tillegg kun er 1 prosent som får avslag, mener jeg det riktige er å fjerne nemndene, sier Sandkjær.

Venstres programkomité har enstemmig gått inn for å fjerne abortnemndene og utvide retten til selvbestemt abort til 18 uker. Landsstyret til Venstre har sluttet seg til forslaget, som etter alt å dømme blir vedtatt på partiets landsmøte.

Fra før har SV, Rødt og MDG gått inn for det samme.

Kommunikasjonssjef Kjetil Løset i Fremskrittspartiet skriver i en sms til NRK at Frp ikke har tatt stilling til Arbeiderpartiets vedtak ennå. Ifølge Løset ligger det ikke an til at dette blir noe tema på Frps landsmøte.

AKTUELT NÅ