Kommentar

Abortkamp igjen

KrF fikk strammet inn abortloven da de kom i regjering. Det kan åpne for en betydelig oppmykning.

v9q0SZT9OgU

Å fjerne abortnemndene var hovedparole i fjorårets 8. mars-tog. Debatten går nå i flere partier.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fra 1976 og frem til 2019 har hovedlinjene i Lov om svangerskapsavbrudd ligget fast.

Svært forenklet kan man si at det mest perfekte med loven var at ingen mente den var perfekt. Det gjorde det til den beste våpenhvilen mellom dem som ville endre loven – til det strengere eller det mer liberale.

«En historisk mulighet»

I kampen om KrFs veivalg mente Kjell Ingolf Ropstad at partiet hadde en «historisk mulighet» til å endre abortloven på to punkt.

 • For det første forby retten til abort dersom kjennetegn ved fosteret tilsa at barnet ville bli født med alvorlige arvelige sykdommer eller misdannelser. På fagspråket kalles dette eugenisk indikasjon.
 • For det andre forby fosterreduksjon. Altså abort av ett eller flere fostre ved flerlingsvangerskap. I debatten ble dette ofte vist til som tvillingabort.
Ropstad kommenterer om omstridt abort-møte med Solberg

Nåværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad under KrFs veivalg høsten 2018.

For KrF ble dette viktige krav i regjeringsforhandlingene med Høyre, Frp og Venstre. Høyre har vært delt i saken, men aldri hatt programfestet å gjøre endringer i loven. Selv Erna Solberg ønsket så sent som i 2013 å forby eugenisk indikasjon.

Ropstad fikk derimot kun gjennomslag for at fosterreduksjon kun kan gjennomføres etter at kvinnen har møtt i abortnemnd.

Dermed ble det for første gang på 40 år gjort store endringer i abortloven da Stortinget stemte over saken i juni 2019.

Frem til da var det først og fremst diskusjonen om helsepersonells adgang til å reservere seg mot å utføre abortinngrep og henvise til dette. Stoltenberg-regjeringen minket adgangen i 2011, Solberg-regjeringen og KrF utvidet muligheten til å reservere seg i 2013. Til store protester fra kvinnebevegelsen.

Rekylen

KrF og regjeringen partiet var en del av hadde åpnet ballet, men det må sies å ha ført til en helt annen dans. KrF fikk strammet inn litt, men nå vil mange åpne opp mer.

Alle partiene på venstresiden og Venstre på borgerlig side vil nå åpne opp mer. Grensen for selvbestemmelse skal flyttes fra uke 12 til uke 18 ved at dagens abortnemnder skal fjernes.

Denne gjennomgangen fra Faktisk.no viser at nemndene stort sett innvilger kvinnen rett til abortinngrep.

Både Ap og SV viser til KrFs innstramming som selvstendig grunn for at diskusjonen nå tas for alvor i programarbeidet. Til det som må være Kristelig Folkepartis bitre fortvilelse.

Både for kvinnebevegelsen og SV er det å fjerne nemndene et velkjent krav. SV vil frem til nå øke abortgrensen til 16 uker, for neste periode kan det bli 18. Nå er diskusjonen i gang i en langt større del av partifloraen.

Dette er status før partienes landsmøter.

 • Rødt vedtok i helgen å utvide grensen for selvbestemt abort helt til uke 22, altså lenger enn dagens ordning åpner for selv med nemndbehandlingen frem til uke 18. Rødt vil også fjerne ordningen med at leger av samvittighetsgrunner kan reservere seg mot å utføre abort.
 • Venstres programkomite er enstemmig: «Det er kvinnen som skal bestemme om hun vil bære frem barn. Derfor vil vi avskaffe abortnemndene fram til 18. uke og sikre rett til god rådgivning og oppfølging.»
 • Aps programkomite er delt. Flertallet vil utrede et alternativ til dagens abortnemnder. Mindretallet vil avvikle nemndene og gi kvinnen selvbestemmelse frem til uke 18 med et samtaletilbud for kvinner som ønsker det.
 • SVs programkomite vil avskaffe abortnemndene og tilby medisinsk og psykologisk basert rådgivning til kvinner som ønsker det.
 • I MDG er programkomiteen delt. Flertallet vil utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. Mindretallet vil beholde dagens grense med uke 12.
 • Sps programkomite er delt. Flertallet vil beholde dagens abortlov. Et mindretall vil erstatte nemndene med rådgivende team og endre abortloven slik at abort er selvbestemt inntil 18. svangerskapsuke.
 • KRF vil blant annet fortsette kampen for at egenskaper ved fosteret ikke skal kunne være selvstendig abortgrunn. Partiet foreslår også ulike forebyggende tiltak med mål om å redusere antallet svangerskapsavbrudd til så lite som mulig.
 • I Høyres programutkast står det eksplisitt at dagens abortlov skal ligge fast.
 • Frp vil ikke endre dagens abortlov.

Hva gjør Senterpartiet?

Kun 2 av 11 medlemmer i Sps programkomite vil endre abortloven. Speiler komiteen partiet for øvrig, kan altså Senterpartiet gjøre at det ikke blir flertall for lovendring, selv om SV og Ap skulle vedta det motsatte.

Abort-demonstrasjon i Ålesund

Abort-demonstrasjon i Ålesund høsten 2018.

I enkelte verdisaker har Senterpartiet tatt en slags rolle som «KrF på rødgrønn side», for å si det forenklet. Selv om man ikke tenker over det så ofte på 2000-tallet er KrF og Senterpartiet svært like partier, selv om de ikke lenger er så naturlige å tenke på i samme regjering.

Senterpartiet kan felle den økende viljen til å myke opp abortloven.

Enn så lenge vet vi ikke hva Sp vil lande på og vi vet heller ikke – dersom Sp skulle vippe et flertall på rødgrønn side og det blir regjeringsskifte til høsten – hvor høyt oppe på prioriteringslisten til Sp abort-saken vil stå i en regjeringsforhandling.

Det vi vet er at store endringer i abortloven plutselig er mer fremme i den politiske debatten enn på mange, mange år.

KrF kan dermed bli offer for eget grep i abort-kampen.

En historisk mulighet for en rekyl, med andre ord.

Samsending med P2.

Abort-debatt i Politisk Kvarter 8. mars 2021.