Hopp til innhold

– Må stoppe her for å ikke gå tom

149 kommuner mangler fortsatt hurtigladere for elbil. Både elbilforeningen og den største utbyggeren av ladestasjoner mener dagens regelverk hindrer utbygging i distriktene.

Marit Steinfinsbø fra Vågå lader sin elbil på Strandtorget ved Lillehammer

Marit Steinfinsbø fra Vågå lader sin E-golf ved ladestasjonen ved Strandtorget i Lillehammer.

Foto: Kari Nygard Tvilde

På vei til Oslo i elbilen sin stanser Marit Steinfinsbø fra Vågå i Lillehammer for å lade.

– Vi må ta et stopp her for å ikke gå tom. Hurtigladingen er gjort på en halvtime, og så kan vi kjøre videre. Da tar vi oss en kaffe eller en rusletur, sier hun.

Steinfinsbø sier at ladekø sjelden er et problem der hun kommer fra.

– Men jeg opplevde rekkeviddeangst i starten, da jeg kom fra å kjøre dieselbil. Men det var en vanesak. Og denne bilen har en rekkevidde på 30 mil, men det er ikke det i realiteten, sier hun.

Men tall fra SSB viser at det blir stadig flere elbiler for hvert offentlig tilgjengelige ladepunkt.

Lader elbil på hurtiglader

Det enorme salget av elbiler gjør at utbyggingen av ladestasjoner ikke henger med. Derfor blir ladekøene stadig lengre. 10 prosent flere opplever kø på ladestasjonene i år sammenlignet med i fjor, ifølge spørreundersøkelsen Elbilisten. Andelen som opplever kø er størst i og rundt de største byene og i fylkene på Østlandet.

Foto: NRK

Salget av elbiler har nærmest eksplodert. I september var mer enn hver andre solgte bil en elbil. Ifølge elbilforeningen opplever mer enn seks av ti elbileiere av og til eller ofte kø når de skal hurtiglade.

149 kommuner her i landet mangler fortsatt hurtigladere ifølge lader-oversikten Nobil.

Kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen mener regjeringen ikke gjør nok for å sikre utbygging av ladenettverk i hele landet – og at den såkalte effekttariffen hindrer nødvendig utbygging.

– Distriktsfiendtlig

Effekttariffen innebærer at strømmen til ladestasjoner prises ut fra det høyeste forbruket i løpet av en periode – som ofte kan være fredag ettermiddag når mange reiser på hytta. Utfordringen er at kostnadene henger med resten av uka – når det er langt mindre trafikk.

På noen strekninger med relativt liten trafikk er ladeprisen satt så høyt at det blir dyrere å hurtiglade enn å fylle bensin.

– Det er distriktsfiendtlig å ikke sørge for at man har ladeinfrastruktur i hele landet. Hvis man kommer til en ladestasjon og det er tre biler i kø foran deg må du kanskje stå en og en halv time i kø før du får ladet, sier Unni Berge i Elbilforeningen.

Elvestuen under presentasjon av FN-rapport om klima 2019

– Det har vært et forslag ute på høring, og det kommer et nytt forslag fra regjeringen i løpet av høsten, der også effektavgiftens betydning for etableringen av hurtigladere er en av vurderingene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Foto: Ole Berg-Rusten / Berg-Rusten, Ole

Stian Mathisen er kommunikasjonssjef i Fortum, som driver landets største nettverk av hurtigladere. Han sier at måten bruken av strømnettet prises på, i praksis hindrer utbygging i distriktene.

– Vi kan ikke sette opp ladestasjoner på steder der vi vet at vi kommer til å tape penger hver gang noen kommer for å bruke laderen, sier han.

Han håper på nye regler som gjør det mer lønnsomt sette opp ladeinfrastruktur over hele landet.

– Vi håper at politikerne gjør noe med det slik at markedet kan sørge for utbygging, ved å gjøre noe med effekttariffene, slik at de blir bedre tilpasset bygging av ladestasjoner.

– Legger frem nytt forslag i høst

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener at markedet må løse mesteparten av oppgaven med å sikre hurtigladere også i distriktene.

– Men så må vi sørge for at det er hurtigladere over hele landet, derfor er det støtte via Enova, sier Elvestuen.

– Men markedet ordner ikke opp dersom de som skal bygge infrastrukturen taper penger hver dag?

– Derfor legger vi frem et nytt forslag nå i høst, sier Elvestuen, som mener regjeringen via Enova-støtteordningene vil sørge for et nasjonal nettverk av hurtigladere.

– Men vi ser også på andre barrierer, der effekttariffene er et av de tunge innspillene som er kommet, sier Elvestuen.

AKTUELT NÅ